Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

 

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Šta je Bogočovek Hristos: šta je Bog u Njemu a šta čovek? kako se poznaje Bog u Bogočoveku a kako čovek? Šta je nama ljudima Bog darovao u Bogočoveku i sa Bogočovekom? Sve nam to kazuje Duh Sveti — „Duh Istine“: kazuje nam svu Istinu ο Njemu — ο Bogu u Njemu i ο čoveku, i šta nam je sve darovano Njime. Α tο? — Neizmerno prevazilazi sve što su oči ljudske ikada videle, uši ljudske ikada čule, srce ljudsko ikada naslutilo.[1]

Svojim životom u telu na zemlji, Bogočovek je osnovao Bogočovečansko telo Svoje — Crkvu, i time pripremio zemaljski svet za dolazak i življenje i delatnost Duha Svetog u telu Crkve kao duše tog tela. Na dan Svete Pedesetnice Duh Sveti je sišao s neba u Bogočovečansko telo Crkve, i zanavek ostao u njemu kao sveživotvorna duša njegova.[2] To vidljivo Bogočovečansko telo Crkve sačinjavaju sveti Apostoli svojom svetom verom u Bogočoveka Gospoda Isusa kao Spasitelja sveta, kao savršenog Boga i savršenog čoveka. I silazak, i sva delatnost Duha Svetog u Bogočovečanskom telu Crkve biva zbog Bogočoveka i radi Bogočoveka.[3] „Njega radi Duh Sveti uđe u svet“.[4] Sve u Bogočovečanskom domostroju spasenja uslovljeno je Bogočovečanskom Ličnošću Gospoda Hrista; i sve biva, i sve se zbiva u kategoriji Bogočovečnosti. Tako i delatnost Svetoga Duha. Sva delatnost Njegova u svetu neodvojiva je od bogočovečanskog podviga spasenja sveta Gospodom Hristom. Pedesetnica je svim besmrtnim darima Trojičnog Božanstva, i samog Duha Svetog, ograničena na Crkvu svetih Apostola = na svetu apostolsku veru = na sveto apostolsko Predanje = na svetu apostolsku jerarhiju na sve što je Apostolsko = što je Bogočovečansko.

 


NAPOMENE:

[1] Sr. Jn. 15, 26; 16, 13; 1 Kor. 2, 4—16; Ef. 3,5.

[2] D. A. 2, 1—47.

[3] Sr. Jn. 16, 7—13; 15, 26; 14, 26.

[4] Molitva na kraju Akatista Isusu Sladčajšem.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.