Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Molitveno Bogoslovlje o Crkvi

 

Sveti Mučenici – Crkva

 

Sveti Mučenici su svepobedni svedoci Crkve vaskrsloga Gospoda Hrista, uvek jači od svakog ljudskog i demonskog pakla, koji ljudi ili demoni mogu u svom crkvoboračkom besu natutkati protiv Crkve Vaskrsloga. Sveta molitvena misao Crkve kazuje nam njihovu hristočežnjivu dušu: Božanstveni sabor Mučenika je temelj Crkve — oni delom ispuniše Spasove reči; jer oni zatvoriše vrata paklena, razjapljena protiv Crkve, i svojim mučeništvom rodiše punoću Crkve.[1] Sveslavni Stradalci Spasovi su sveštena i odabrana vojska, slična svetim Anđelima; u njih je raj, usred koga je drvo života — Gospod Hristos; oni su podanici bogokrasne Crkve.[2] Sveti Sveštenomučenici i Pastiri, ukrasivši sebe krasotama prvobitnog dobročinstva, postadoše istinske zvezde i onebesiše Crkvu Hristovu, raznovrsno je ukrasivši.[3] Mučenici … sada vaistinu prosvećuju na nebu svetu Crkvu prvorodnih.[4] Sveti Mučenici su nepokolebljivi stubovi Crkve.[5] Česna Crkva uvek blista svetlim podvizima Mučenika.[6]

Stradanja svetih Mučenika su apostolski moćne i ubedljive blagovesti koje nebeskom radošću zarobljuju srca ljudska i privode ih Jedinom Istinitom Bogu i Gospodu — Isusu Hristu. Molitvena misao Crkve bogomudruje: Raspaljeni Hristovom ljubavlju, sveti Mučenici ugasiše požar bezbožja rosom svojih podviga, i javiše se kao mnogosvetli svetilnici Crkve, koji verom odgone tamu neduga i muka od naših duša.[7] Sveti Mučenici, postavši mučeništvom sinovi slobodnog Jerusalima Nebeskog, prosvećuju Crkvu prvorodnih, proslavljajući Hrista vavek.[8] Sveti Mučenici su tvrđave Crkve, glavni stubovi pobožnosti.[9] Sveti Mučenici: i sada prosvećuju svetu Crkvu prvorodnih.[10] Stradalci Mučenici su nepokolebljive kule Crkve.[11] Sveti Mučenici su krasota Crkve.[12] Sveti Mučenici; i sada Crkvu prvorodnih prosvetljuju veseleći se.[13] Sveti Mučenici kao svetila osvetljuju nebo Crkve.[14] Sveti Mučenici su, blagovesti sveta misao Crkve, istinite vere presjajni ukrasi Crkve.[15] Mučenici, božanstveni vojnici Hristovi, kao prevelike zvezde obasjavaju uvek česno nebo Crkve, i ozaravaju verne.[16] sveštenomučenici kao mnogosvetle zvezde, misleno granuvši na svodu Crkve, prosvećuju svu tvar, razgoneći tamu podvigom svetlosti i sijanjem čudesa.[17] Sveti Mučenici, javivši se kao jarke zvezde, vi obasjavate nebo Crkve različnim darovima i raznovrsnim lepotama — u pravdi, zdravoumlju, junaštvu, pameti.[18]

 


NAPOMENE:

[1] Nedelja Svih Svetih, u subotu veče, na Gosp. vozv., Slava.

[2] U petak, jutro, Kanon časnom i životvornom Krstu, pesma 9, Mučeničan; Glas 3, Osmoglasnik.

[3] Nedelja Svih Svetih, na jutrenju, Kanon Svima Svetima, pesma 3; Pentikostar.

[4] U ponedeljak, jutpo, Kanon umilni Gospodu našem Isusu Hristu i Njegovim svetim Mučenicima, pesma 9; Glas 2, Osmogl.

[5] U sredu, jutro, Kanon časnom Krstu, pesma 9, Mučeničan; Glas 2, Osmogl.

[6] U subotu, jutro, Kanon svetim Mučenicima, pesma 1; Glas 4, Osmoglasnik.

[7] U subotu, blaženi; Glas 4, Osmogl.

[8] U sredu, jutro, Kanon Krstu, pesma 8, Mučeničan; Glas 5, Osmoglasnik.

[9] U petak, jutro, Kanon Krstu, pesma 3; Glas 1, Osmogl.

[10] U sredu, jutro, Kanon Krstu, pesma 1; Glas 2, Osmogl.

[11] U sredu, jutro, Kanon, Krstu, pesma 9; Glas 2, Osmogl.

[12] U subotu, jutro, na hvalit. stihire; Glas 2, Osmogl.

[13] U ponedeljak, jutro, Kanon pokajni, pesma 9; Glas 4, Osmogl.

[14] U subotu, jutro, Kanon preminulima, pesma 4; Glas 4, Osmogl.

[15] U ponedeljak, jutro, Kanon pokajni, pesma 3; Glas 8, Osmogl.

[16] Služba opšta Mučenicima, na jutrenju, sjedalen; Opšti Minej.

[17] Služba opšta sveštenomučenicima, večernje, na stihov. stihire; Opšti Minej.

[18] Nedelja Svih Svetih, na jutrenju, Kanon, pesma 8; Pentikostar.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *