Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Molitveno Bogoslovlje o Crkvi

 

Molitveno Bogoslovlje o Crkvi

Apostoli – Crkva

 

Sveti hristonosni Apostoli su i temelj Crkve, i graditelji Crkve, i blagovesnici Crkve, i savest Crkve. Sva delatnost njihova, po svemu i u svemu bogočovečanska, sva je od Gospoda Hrista, ili bolje: sva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Tu bogočovečansku apostolnost Crkve sveta molitvena misao Crkve na bezbroj načina kazuje i ispoveda. Hristočežnjiva savest Crkve blagovesti: „Božanstveni Apostoli su se zajedno uzidali u temelj Crkve kao drago kamenje, ozaravaju vaseljenu bogopoznanjem, i predstoje Svetoj Trojici moleći se za duše naše“.[1] „Apostoli Hristovi su umetnošću Duha Svetoga sagradili svu Crkvu“.[2] „Gospod je svetim Apostolima utvrdio Crkvu Svoju“.[3] „Na očigledan način boraveći posle Vaskrsenja Svog u toku četrdeset dana sa mudrim i česnim Apostolima, Gospod im je poverio božanski domostroj spasenja, kojim spasava svet“.[4] „Nebeska Crkva prvorodnih neprestano se blista dušama svetih Apostola“.[5] „Gospod je molitvama svetih Apostola ogradio stado Svoje, Crkvu Svoju, čuvajući to stado nepovređenim od iskušenja vražijih“.[6]

Sveti Apostoli, sazdavši svu Crkvu neimarstvom Svetoga Duha, u njoj blagosiljaju Hrista kroza sve vekove.[7] Sveti Apostoli: predivni stubovi Crkve, drže Crkvu dogmatima vere.[8] Višnja Crkva prvorodnih neprestano se veseli duhovima svetih Apostola.[9] Apostoli su: nerazorivi temelji Crkve i stubovi nepokolebljivi.[10] Kao očevidci i svedoci Boga Logosa ovaploćenog, učenici prebogati, kao nepresušive reke rajske razdelivši se, napajate Crkve božanstvenim vodama.[11] Svedragoceni praznik svetih Apostola nasta Crkvi Hristovoj, koji nam svima izmoljuje spasenje.[12]

Molitvena misao Crkve objavljuje i ovu svetu istinu: Božanstveno Evanđelje Sv. Jovana Bogoslova je bogonapisano, jer jezik njegov postade pero Svesvetog Duha.[13] I još dopuna toj istini: Sv. Jovan Bogoslov je najvidovitije oko Crkve.[14]

 


NAPOMENE:

[1] U sredu veče, na Gosp. vozv., stihire; Glas 8, Osmoglasnik.

[2] U četvrtak 5. sedmice Vel. Posta, na jutrenju, tripjesnec, pesma 8.

[3] U četvrtak 3. sedmice po Uskrsu, na jutrenju, sjedalen.

[4] U poned. 5. sedmice pο Uckpcu, tripjesnec, pesma 8, Slava.

[5] U četvrtak, jutro, Kanon sv. Apostolima, pesma 9; Glas 7, Osmoglasnik.

[6] U sredu veče, na Gosp. vozv., stihire; Glas 8, Osmogl.

[7] Veliki Kanon sv. Andrije Kritskog, drugi tripjesnec.

[8] U četvrtak, jutpo, Kanon sv. Apost., pesma 8; Glas 8, Osmogl.

[9] U četvrtak, jutro, Kanon sv. Apost., pesma 9; Glas 7, Osmogl.

[10] U četvrtak, jutro, Kanon sv. Apost., pesma 8; Glas 8, Osmogl.

[11] Veče, na Gosp. vozv., stihire; Služba opšta Apostolima Opšti Minej.

[12] tamo, na jutrenju, po 50 psalmu stihira.

[13] Prestavljenje Sv. Apost. i Evanđel. Jovana Bogoslova, 26 sept. na jutrenju, Kanon Apost., pesma 3; Minej Praznični.

[14] tamo, na hvalit. stihire.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.