Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Prva Sveta Tajna i prva Sveta Vrlina

 

Prva sveta tajna jeste sveto krštenje, a prva sveta vrlina jeste vera. „Jedna vera“, i nema druge osim nje; i „jedan Gospod“, i nema drugog osim Njega; i „jedno krštenje“, i nema drugog osim njega. Tek u organskom jedinstvu sa Bogočovečanskim telom Crkve, tek kao „sutelesnik“ tog čudesnog organizma, čovek dolazi do potpunog osećanja i saznanja i ubeđenja: da je zaista samo „jedan Gospod“ — Presveta Trojica; samo „jedna vera“ — vera u Presvetu Trojicu; samo „jedno krštenje“ — krštenje u ime Presvete Trojice; i samo „jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama“. „Jedan je nad svima Otac, koji je kroza sve Logosom koji je iz Njega, i u svima Duhom Sve­tim“. — To osećati, i time živeti, znači: vladati se dostojno hrišćanskoga zvanja. Rečju, to znači: biti hrišćanin.

Jedino u Bogočoveku Hristu čovek je „jedno telo, jedan duh“. Tek u Njemu čovek je osaznao sebe kao jedno telo, jer ne razbijeno grehom, kao jedan duh, jer ne razbijen zlom. Otkuda to? Otuda što je telo Bogočoveka Hrista prvo bezgrešno telo ljudsko; zato jedno i zato besmrtno. A ono, u tajanstvenoj bogočovečnosti svojoj, postalo je jedno telo Crkve. I mi, samo kao članovi Crkve Hristove, blagodaću Duha Svetoga doživljujemo to jedinstvo tela bezgrešnog, Bogočovečanskog, kao svoje jedinstvo, zbog ljubavi Spasove prema nama i vere naše prema Njemu.

 


NAPOMENE:

[1] Εφ. 4, 5.

[2] Sr. 1 Kor. 8, 16; 12, 5; Jud. Z.

[3] Εφ. 4, 5.

[4] Εφ. 3, 6; 4, 13; 4, 5; Jud. 3.

[5] Mat. 28, 19.

[6] Εφ. 4, 6; sr. 1 Kor. 8, 6; 12, 6; Rm. 11, 36.

[7] Sv. J. Damaskin, In Ephes. s. 4, ν. 5—6; R. gr. t. 95, col. 840 D.

[8] Εφ. 4, 1; sr. Rm. 12, 2; Kol. 3, 8—17; 1 Sol. 2, 7.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *