Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Bogočovek – raste!

 

Sve u Crkvi radi vođeno i rukovođeno Glavom Crkve – Gospodom Hristom. I tako raste Bogočovekovo telo. Bogočovek — raste! I to se čudo neprekidno zbiva radi nas ljudi i radi našega spasenja i ohristovljenja. Raste telo Hristovo – Crkva. Raste svakim čovekom koji postane član Crkve: sastavni deo Bogočovečanskog tela Hristovog. To rašćenje svačije ličnosti ljudske u Crkvi biva od Glave Crkve — Gospoda Hrista. Od Njega preko Njegovih svetih, hristonosnih saradnika. Svečovekoljubivi Gospod je dao: i apostole, i proroke, i evanđeliste, i pastire, i učitelje — „na usavršavanje svetih i sazidanje tela Hristova“[1]. I iz Gospoda Hrista, kao iz Glave Crkve: sve telo Crkve raste, skladno sastavljano i sklapano onim što svaki zglavak pomaže, radeći prema meri svakoga uda[2].

U čemu je nada našeg hrišćanskog zvanja? — U sjedinjenju našem sa Gospodom Hristom, a preko Njega sa onima što su u Njemu, u Bogočovečanskom telu Njegovom, Crkvi. A telo je Njegovo „jedno telo“,[3] telo ovaploćenog Boga Logosa; i duh je u tom telu — „jedan duh“[4]. Duh Sveti. To je Bogočovečansko jedinstvo, savršenije i potpunije od svake vrste jedinstva. U zemaljskom svetu ne postoji stvarnije i obuhvatnije i besmrtnije jedinstvo: jedinstvo čoveka sa Bogom i ljudima i svima tvarima. A sredstva da se u to jedinstvo uđe pristupačna su svima i svakome: svete tajne i svete vrline.

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 4, 11. 12.

[2] Ef. 4, 16.

[3] Ef. 4, 4.

[4] Ef. 4, 4.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.