Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Filosofija antihrista

 

Đavolova je filosofija sva u ovome: ne priznati Njegovo prisustvo u svetu; ne priznati Njegovo ovaploćenje, očovečenje u svetu; tvrditi i propovedati: nema Boga ni u svetu, ni u čoveku; nema Boga ni u Bogočoveku; besmislica je verovati da se Bog ovaplotio u čoveka, i da može živeti u čoveku; čovek je sav bez Boga, biće u kome nema Boga, niti išta Božje, išta božansko, besmrtno, večno; čovek je sav prolazan, sav smrtan; po svemu on pripada životinjskom svetu, i gotovo se ni po čemu ne razlikuje od životinja, zato je i prirodno da živi kao životinje, koje su ?u jedini zakoniti pretci i prapretci a i prirodna sabraća. Takva je u stvari filosofija Antihrista, koji po svaku cenu hoće da zameni Hrista, da zauzme Njegovo mesto u svetu i u čoveku. Bezbroj je Antihristovih preteča i ispovednika i vernika u čovečanskom svetu kroz vekove. „Svaki duh“: a duh može biti ličnost, ili učenje, ili ideja, ili misao, ili čovek. I svako učenje, svaka ličnost, svaka ideja, svaka misao, svaki čovek koji ne priznaje la je Isus – Bog i Spasitelj, ovaploćeni Bog i Bogočovek, – vodi poreklo od Antihrista, Antihristov je. ? takvih je ličnosti, i učenja, i ideja bilo od same pojave Gospoda Hrista u svetu, zato sveti tajnovidac i veli za Antihrista: „i sad je već u svetu“. Svaki čovek, svaka ideja u svetu koja odriče Bogočoveka Hrista i Njegovu Crkvu, od Antihrista je. Svake antihrišćanske ideologije tvorac je Antihrist, posredno ili neposredno. U stvari, sve se ideologije mogu svesti na dve vrste: one za Hrista i one za Antihrista. Na kraju svih krajeva, čovek je u ovom svetu da reši jedan problem: da li je za Hrista ili protiv Hrista. I svaki čovek, hteo ili ne, samo to i radi: rešava taj problem, taj svoj sveproblem. I svaki je od nas ili hristoljubac, ili hristoborac, – trećega nema. Da, ili hristopoklonik ili đavopoklonik, – trećega nema.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.