Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Merilo svih merila

 

Sa svih tih razloga ovaploćenje Boga, Bog u telu, Bogočovek Gospod Hristos — Istina je svih novozavetnih istina; sa Njim stoji ili pada sva Crkva, sav Bogočovečanski domostroj spasenja. To je duša svih spasenja. To je duša svih novozavetnih i crkvenih dela, podviga, vrlina, zbivanja; blagovest nad svima blagovestima; tačnije: Sveblagovest. Još više: ta činjenica, ta Sveblagovest je merilo svih merila. Njime se, kao najsigurnijom merom, meri sve i sva u Crkvi, u hrišćanstvu. Drugim rečima: ko ne priznaje ovaploćenje Boga, Bogočoveka Isusa Hrista, nije član Crkve, nije hrišćanin. Šta više: to je antihrist.

Ovo nepogrešivo merilo blagovest je svetog hristoljubljenog bogovidca i tajnovidca Jovana Bogoslova: Ljubljeni, ne verujte svakome duhu, nego proveravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni duhovi iziđoše na svet. Po ovome poznajte duha Božjega, i duha zablude: Svaki duh koji priznaje, ispoveda — da je Isus Hristos u telu došao, od Boga je; i svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u telu došao, nije od Boga; i to je duh antihrista, za koga čuste da će doći, i sad je već na svetu.[1]

U stvari, svi duhovi koji nastanjuju naš zemaljski svet, ili svraćaju u njega, dele se na dve vrste: na one od Boga i one od đavola. Od Boga su oni koji priznaju i ispovedaju da je Isus — ovaploćeni Bog Logos, Gospod i Spasitelj; a od đavola su oni koji to ne priznaju.

 


NAPOMENE:

[1] 1 Jn. 4, 1—3; sr. 1 Jn. 2, 22; 1 Kor. 12, 3.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.