Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Istina – Bogočovek

 

Gospod Hristos je sav u Crkvi, sav — svim bićem Svojim Logosnim i Bogočovečanskim; sav — svom Istinom Svojom, svim Životom Svojim, svom pravdom Svojom, svom Ljubavlju Svojom; rečju: svom punoćom Božanstva Svoga i svom punoćom čovečanstva Svoga. Tek od Njega, Bogočoveka, mi ljudi na zemlji, a i Anđeli na nebu, znamo da je On — Istina. Blagovest je sveistinita: „Istina postade od Isusa Hrista“.[1] Znači: Istina je Bogočovek Γospod Isus Hristos; Istina je Druga Ipostas Presvete Trojice; Istina je Ličnost Bogočoveka Hrista. U našem zemaljskom svetu Istina nije ništa manje nego vascela Ličnost Bogočoveka Hrista. Ona nije ni pojam, ni mišljenje, ni logička sila, ni čovek, ni anđeo, ni čovečanstvo, niti išta ljudsko, niti išta stvoreno, niti svi vidljivi i nevidljivi svetovi, već nešto nesravnjeno i neizmerljivo više od svega toga: Istina, Večna i Svesavršena Istina u našem zemaljskom svetu, a preko njega i u svima vidljivim i nevidljivim svetovima, jeste Drugo Lice Presvete Trojice, sama vascela Ličnost Bogočoveka, Gospoda Isusa Hrista. Stoga Gospod Isus i objavljuje ο Sebi rodu ljudskom ovu svetotrojičnu blagovest: „Ja sam Istina“.[2] A pošto je On Istina, onda je i telo Njegovo, Crkva, Istina, kojoj je On Glava. Da, Glava Istine. Otuda čudesna i radosna blagovest svetog apostola: Crkva Boga živoga je „stub i tvrđava Istine“.[3] Stoga Crkvu i njenu Istinu ne mogu razoriti, uništiti, obesiliti, ubiti nikakve laži ni samog prvotvorca i oca laži — đavola, ni sve zle sile svih laži zemaljskoga i paklenoga sveta. Ona je Bogočovekom Hristom svesavršena, svemoćna, svepobedna, svebesmrtna, svebožanska. Takva, ona i oslobađa svako ljudsko biće od greha, smrti i đavola, te trojedne laži, i osigurava i daje besmrtnost i život večni svakom hrišćaninu posebno i svima hrišćanima skupa. I ona to čini osvećujući, ohristovljujući, obogočovečujući ljudska bića pomoću svetih tajni i svetih vrlina. Otuda i svespasonosna blagovest iz božanskih usta Spasovih: „I poznaćete istinu, i istina će vas osloboditi“[4] i greha i smrti i đavola, oistiniti vas, i podariti vam sva blaženstva neba.

 


NAPOMENE:

[1] Jn. 1. 17.

[2] Jn. 14, 6; sr. Ef. 4, 21.

[3] 1 Tim. 3, 15.

[4] Jn. 8, 32.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.