Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Sva blagovest Bogočoveka i Njegove Crkve

 

Bog postaje čovek, da bi čovek pomoću Bogočoveka postao Bog. To je sva blagovest Bogočoveka i Njegove Crkve. Tek sa ovaploćenjem Boga Logosa Bog i Božje postaju svestrano pristupačni nama ljudima; postaju naša sudbina, glavna kategorija našeg ljudskog života, mišljenja, delanja. Zato što je telo Boga Logosa, Crkva je Crkva blagodaću i Istinom, i svim onim što je Bogočovekovo. U njoj: blagodat i Istina su jednosušne; one su blizanci, besmrtni, večni, svesavršeni. Od bezmernog bogatstva Bogočovekovog u Crkvi mi dobijamo sve što nam treba za spasenje, za osvećenje, za obesmrćenje;, za oboženje, za obogočovečenje. Bog i sve Božje u Crkvi je organsko i realno kao telo. Sva punoća Božanstva živi u Crkvi ςωματικώς = na telesan način.[1] I zato iz nje struje sve životvorne sile božanske i prolaze kroz kapilare naših evanđelskih vrlina, očišćujući nas od svakoga gpeha, od svake smrti, od svakog đavola, i obogočovečujući nas svakom vrlinom Spasovom. Kao sutelesnici Bogočovečanskog tela Crkve Hristove mi primamo od Božanske punoće Spasove sve što nam treba za večni život u obadva sveta: primamo blagodat na blagodat i svu Božansku Istinu sa svima njenim neprolaznim bogatstvima.[2]

Nama ljudima telo je dato kao najneposrednija veštastvena stvarnost. Zato je Bog Logos i postao telo, da bismo mi ljudi mogli proveravati Njega i sve Njegovo iz najneposrednije ljudske stvarnosti i blizine. Bogočovek po sebi, i po svima Svojim bogočovečanskim svojstvima, i jeste u zemaljskom svetu biće, od strane ljudi svestrano i nemilosrdno provereno iz najbliže ljudske stvarnosti. On je, po svedočanstvu svetih apostola: Ono što beše iz početka, što čusmo, što videsmo očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše.[3]

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 2, 9.

[2] Jn. 1, 16—17.

[3] 1 Jn. 1, 1.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.