Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Bogočovečanska punoća = Crkva

 

Iz Njega, besmrtne Glave Crkve, kroz celo telo Crkve struje životvorne blagodatne sile, i oživljuju nas besmrtnošću i večnošću. Sva bogočovečanska čula Crkve su od Njega i u Njemu i Njime. Sve svete tajne i svete vrline u Crkvi, kojima se očišćujemo, preporođujemo, preobražavamo, osvećujemo, ohristovljujemo, obogočovečujemo, obožujemo, otrojičujemo, spasavamo, bivaju od Oca kroz Sina u Duhu Svetom, i to blagodareći Ipostasnom jedinstvu Boga Logosa sa našom čovečanskom prirodom u čudesnoj Ličnosti Bogočoveka Gospoda Isusa.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.