Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Duh Sveti izgrađuje Crkvu

 

Božanskom silom Svojom Duh Sveti sjedinjuje sve verne u jedno telo, Crkvu. On je strojitelj i izgraditelj Crkve. Po bogonadahnutoj reči Svetog Vasilija Velikog: „Duh Sveti izgrađuje Crkvu – οΐκοδομεϊ την Εκκλησiαv’[1]. Duhom Svetim se ugrađujemo, uziđujemo, utelovljujemo u telo Crkve; Njime se krštavamo u jedno telo, telo Crkve, postajemo „sutelesnici“[2] Hristovi. U stvari, Duhom Svetim se postaje Hristov, postaje hrišćanin, član Crkve. On uhristovljuje i ohristovljuje; On ucrkvenjuje i ocrkvenjuje. On izglađuje sve razlike između Jevreja, kao izabranog naroda, i ostalih naroda, neznabožaca, sjedinjujući ih u jedno telo, u jedan organizam. Duhom Svetim je postalo, i neprestano se izgrađuje, sveto, bogočovečansko, saborno telo Crkve, koje je uvek jedno i nedeljivo. U tom saborno-jednom telu svaki čovek, Jevrejin ili Grk, rob ili slobodnjak, bogat ili ubog, učen ili neuk, postaje novi čovek: Hristov čovek, kome je Hristos sve i sva u svima svetovima. Sve što je u ljudskom bićy gladno božanskog i večnog, napaja se u telu Crkve Duhom Svetim, i to napaja neožednivo i neogladnivo. Jedno je nesumnjivo: samo se Duhom Svetim postaje Hristov. Jer gde je Duh Sveti, tu je i Hristos; i opet: gde je Hristos, tu je i Duh Sveti. Jednom rečju: tu je sva Sveta Trojica. A od Nje je sve, i u Njoj je sve. Dokaz — sveta tajna krštenja: njome se čovek utrojičuje, da bi se u toku života evanđelskim podvizima potpuno otrojičio, tojest: živeo od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. Primajući svetu tajnu krštenja, čovek se oblači u Gospoda Hrista, a kroza NJ u Svetu Trojicu. Njegov život, po krštenju, nije drugo, i ne treba da bude drugo do neprekidno doživljavanje Hrista i svega Hristovog, doživljavanje Svete Trojice i svega Trojičnog.

 


NAPOMENE:

[1] In Isai. sar. 3; R. gr. t. 30, col. 289. D.

[2] Εf 3, 6.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.