Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Zvanje hrišćanina: ispuniti se Gospodom Hristom

 

Šta je zvanje hrišćanina? — Ispuniti se „svakom punoćom Božjom“[1], obući se u Hrista Gospoda[2]. Savršeni primer toga — sveti apostol Pavle. On se zaista sav ispunio „svakom punoćom Božjom“, sav obukao u Hrista Gospoda, sav je u Njemu svim srcem, svom dušom, svim bićem. Ništa njegovo nije izvan Hrista; i on sav živi u Hristu, i sav Hristos u Njemu. Stoga on s pravom izjavljuje: „Ja više ne živim, nego živi u meni Hristos“[3]. Na njemu se najbolje vidi šta znači: živeti, vladati se dostojno hrišćanskoga zvanja[4]. Α hrišćani su pozvani da žive „dostojno evanđelja Hristova“[5], „dostojno Boga“ koji ih je pozvao u Svoje carstvo i slavu[6]. Drugim rečima: hrišćani su pozvani da žnve u ovaploćenom Bogui ovaploćenim Bogom, Gospodom našim Isusom Hristom; da žive u Crkvi i Crkvom, jer je ona „telo Njegovo“ i „punoća“ Njega „koji sve ispunjava u svemu“[7]. Poziv je hrišćana da ostvare u sebi večni plan Božji o čoveku[8]. I oni ga ostvaruju živeći Hristom i u Hristu, Crkvom i u Crkvi.

Crkva — punoća Bogočoveka Gospoda Hrista. Kako u njoj živeti hrišćaninu? Hrišćanin je time hrišćanin što je svetim krštenjem postao živi, organski deo bogočovečanskog tela Crkve, sutelesnik njen, opkoljen Bogom sa svih strana spolja i iznutra, saovaploćen Njemu, Njegovoj Božanskoj punoći. I on živi Njime kao oko telom, kao oko glavom; i hrani se krvlju toga tela i srcem njegovim: srcem Boga živoga i istinoga, i dušom Boga živoga, i voljom, i duhom, i svima onim što je Njegovo. Sve svoje saovaplotiti Njegovom: srce svoje — srcu Njegovom, dušu svoju — duši Njegovoj, volju — volji, život — životu, da bi se blagodatno ujedinio sa Njim, i tako postao jedan duh s Gospodom. Jer „ko se Gospoda drži jedan je duh s Gospodom“[9]: jedno srce, jedna duša, jedna volja, jedno telo pod jednom glavom. A sve to i jeste Crkva, Crkva, Crkva.

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 3, 19; Kol. 2, 10.

[2] Gal. 3, 27; Rm. 13, 14.

[3] Gal. 2, 20.

[4] Ef. 4, 1—2.

[5] Flb. 1, 27.

[6] 1 Sol. 2, 12; sr. Kol. 1, 10.

[7] Ef. 1, 23.

[8] Ef. 1, 1—5. 10.

[9] 1 Kor. 6, 17.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.