Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Spasenje: neprekidno doživljavanje Spasitelja

 

Da bi se svaki od nas ispunio tom punoćom Božanstva, neophodno je da živi Gospodom Hristom: da veruje Njime, da voli Njime, da se moli Njime, da misli Njime, da oseća Njime, da hoće Njime, da postoji Njime, da čovekuje Njime, da besmrtuje Njime, da večnuje Njime. Ina taj način spase sebe od greha, smrti i đavola. Jer spasenje i jeste neprekidno doživljavanje Spasitelja, koji nas na taj način i spasava od svakog greha, od svake smrti, od svakog đavola. Zato naše spasenje i nije drugo do naše ohristovljenje Hristom Spasiteljem, naše obogočovečenje Njime, naše oboženje Njime, naše osvećenje Njime, naše prosvećenje Njime, naše preobraženje Njime, naše vaskrsenje Njime, naše vaznesenje Njime, naše otrojičenje Njime; rečju: naše ocrkvenjenje Njime = naše ispunjenje Njime, Njegovom Božanskom punoćom i svima Njegovim životvornim silama.

Spasenje je dvostruk podvig i proces: oslobođenje sebe od greha, smrti i đavola, i ispunjenje sebe Hristom Bogom — Spasiteljem. To je istovremeno dvostruko zbivanje: ulazeći u našu dušu i ispunjujući je Sobom kroz svete tajne i svete vrline, Spasitelь nas oslobađa greha, smrti i đavola i uništava ih silom Svoga Božanstva. Otuda je spasenje ne samo otpuštanje grehova, nego i oboženje — ispunjenje svoga bića Hristom Bogom Spasiteljem. Spasen je time spasen što živi Spasiteljem Bogom, koji jedini i ima sile da uništi, i uništava u nama svaki greh, svaku smrt, svakog đavola. I ta spasenost, ta spasavanost se projavljuje uvek kao sveti život, život u Hristu Bogu, život u Duhu Svetom. Ispunjen blagodatnim silama božanskim kroz svete tajne i svete vrline, čovek hrišćanin sasvim prirodno živi svetim životom, ugledajući se uvek na Boga u telu[1], Gospoda Hrista, koji je uvek sav u Crkvi, i kroz Crkvu u svakom članu Crkve: uvek jedan isti, i juče, i danas, i vavek.[2] Tako je slatko i lako sa Hristom Spasom biti čovek.

 


NAPOMENE:

[1] Sr. Ef. 5, 1; Kol. 1, 10

[2] Jevr. 13, 8.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *