Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Ohristovljenje = obogočovečenje

 

Zajedno „sa svima svetima“ ispunjen tom božanskom ljubavlju, čovek je u stvari zajedno sa njima ispunjen „svakom punoćom Božijom“[1]. Ono što je Hristovo — postaje njegovo. Hristos je Bogočovek, i „u njemu živi sva punoća Božanstva“[2]; i kao takav On je Crkva, te svaki član Crkve postaje „zajedničar u Božjoj prirodi“[3], obožuje se, obogočovečuje se.U njemu kao da se ovaploćuje sav čudesni Bogočovek. U stvari, svečovekoljubivi Gospod se i ovaploćuje u svakom članu Crkve kroz Sveto Pričešće, On koji je sav u Bogočovečanskom telu Crkve. I čovek ljubavi Hristove doživljuje punoću Crkve kao nešto svoje, jer je „sa svima svetima“ postao sastavni deo, sutelesnik njen. A u telu, svaki delić oseća sebe kao celo telo. Tako i podvižnik ljubavi: svo telo Crkve je njegovo, i on je sav njen; sva njena punoća pripada njemu, i on sav pripada njoj. Na taj način on lično i stvarno doživljuje „sa svima svetima“ ostvarenje večnog plana i cilja Božjeg o svetu: Gospoda Hrista kao Crkvu, koja je telo Njegovo, punoća Njega koji sve ispunjava u svemu[4].

A to i jeste cilj, Bogom određeni cilj svima ljudima, na čelu sa hrišćanima: da se ispune svakom punoćom Božjom[5]. Živeći u Bogočovečanskom telu Crkve, mi hrišćani i primamo od te punoće Božje i ispunjujemo se njome[6]. Jer ovaplotivši se, Gospod Hristos je čovečansku prirodu, koju je uzeo na Sebe, potpuno ispunio svakom punoćom Božjom; i takav osnovao Crkvu; i takav ostao u Crkvi kao Bogočovečanskom telu Svome, kome je On i Večna Glava, On — Druga Ipostas Presvete Trojice, večito jednosušne, životvorne i nerazdeljive.

 


NAPOMENE:

[1] Εf. 3, 20.

[2] Kol. 2, 9.

[3] 2 Petr. 1, 4.

[4] Ef. 1, 23.

[5] Ef. 3, 19; Kol. 2, 10.

[6] Sr. Jn. 1, 16.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *