Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Crkva – Bogočovek produžen kroz sve vekove

 

Crkva — to je Bogočovek Hristos produžen kroz sve vekove i kroza svu večnost. Ali sa čovekom i za čovekom i sva bogozdana tvar: sve što je na nebu i na zemlji bilo sazdano Bogom Logosom; sve to ulazi u Crkvu, kao telo njeno, kome je glava Gospod Hristos; ali glava je glava telu, i telo je telo glavi: nerazdvojivo jedno od drugog, punoća jednog sa drugim: „punoća Onoga koji sve ispunjava u svemu“.[1] Postajući svetim krštenjem član Crkve, svaki hrišćanin postave sastavni, organski deo „punoće Onoga koji sve ispunjava u svemu“, i sam se ispunjuje tom punoćom Božjom[2]: i na taj način postiže svesavršenu punoću svoga čovečanskog bića, svoje čovečanske ličnosti. Po meri svoje vere i svoga blagodatnog života u Crkvi, svaki hrišćanin postiže tu punoću kroz svete tajne i svete vrline. To važi za sve hrišćane svih vremena. Svi ispunjeni punoćom Onoga koji ispunjava sve u svemu: sve u nama ljudima, sve u anđelima, sve u zvezdama, sve u pticama, sve u biljkama, sve u mineralima, sve u svima bogozdanim tvarima. I na taj način mi ljudi orođeni, božanski orođeni sa svima bogozdanim bićima i tvarima. Jer gde je Njegovo Božanstvo, tamo je i Njegovo čovečanstvo; tamo svi verni svih vremena i svih bića: anđeli i ljudi. Na taj način mi se ljudi ispunjujemo „svakom punoćom Božjom“[3]: bogočovečanska punoća = Crkva: Bogočovek — glava njena, ona — telo Njegovo, a mi uvek u svemu življenju svomu potpunoj zavisnosti od Njega, kao telo od glave.

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 1, 23.

[2] Ef. 3, 19.

[3] Kol. 2, 9

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *