Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Pravoslavna gnoseologija: ljubav – organ poznanja

 

Kako je moguće poznati Gospoda Hrista, Bogočoveka, Njegov neizrazivi domostroj spasenja sveta? Jedino „sa svima svetima“. U tome domostroju spasenja: i širina je božanski beskonačna i bezgranična, i dužina i dubina i visina. ,Koji siđe u najdonja mesta zemlje, to je onaj isti koji uziđe iznad svih nebesa da ispuni sve“.[1]A to je samo Gospod Hristos Bogočovek; ovaploćenjem — sišao u najdonja mesta prirode ljudske; pogrebenjem — u najdonja mesta ada; vaskrsenjem i vaznesenjem — uzišao sa ljudskom prirodom više sviju nebesa, i uzneo sa Sobom sve svete, sve verne sledbenike Svoje, i uznosi ih Crkvom kroz sveti život u svetim tajnama i svetim vrlinama. „Dubine Božje“[2] prisutne su u bogočovečanskom domostroju spasenja Gospoda Hrista: prisutne i u njegovoj širini, i u njegovoj dužini, i u njegovoj dubini i u njegovoj visini. A u te ,dubine Božje“ uvode nas i kroz njih vode samo sveti duhonosci[3], čiji je duh sav ispunjen Duhom Svetim, i vođen i rukovođen Njime. I mi jedino u blagodatno-vrlinskoj zajednici „sa svima svetima“ možemo to razumeti, i to postupno i postepeno po meri vere naše i evanđelskih podviga naših. A ti sveti duhonosci, gde su? U Bogočovečanskom telu Hristovom, Crkvi: u njenim beskrajnim dubinama i širinama i visinama i dužinama. Potpuno sjedinjeni sa Bogočovekom blagodatnovrlinskim sjedinjenjem, oni žive onim što je Njegovo, i imaju ono što je Njegovo, i znaju Njegovim znanjem, jer sabornim. umom Crkve umuju, i sabornim srcem Crkve osećaju, i sabornom voljom Crkve hoće, i sabornim životom Crkve žive; sve njihovo u stvari je najpre Njegovo, i uvek Njegovo, a oni uvek svoji sebi samo preko Njega i Njime. A ta bezdana božanska dubina, i ta beskrajna božanska visina, i ta bezgranična božanska širina, i ta beskonačna božanska dužina domostroja spasenja i bogočovečanskog bića Crkve može smestiti sva ljudska i anđelska bića u svima svetovima, samo pod uslovom vere u Gospoda Hrista i ljubavi prema Gospodu Hristu kao Spasitelju i Tvorcu i Sudiji.

 


NAPOMENE:

[1] Εf. 4, 9—10

[2] 1 Kor. 2, 10

[3] Sr. 1 Kor. 2, 10—16.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.