Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

U Crkvi: saborno življenje i saznanje

 

Postajući verom i ljubavlju sutelesnik tela Hristovog, čovek i živi „sa svima svetima“, i misli „sa svima svetima“, i veruje „sa svima svetima“, i voli „sa svima svetima“, i moli se „sa svima svetima“. Jednom rečju: živi sabornim životom Crkve. Od takvog blagodatno-vrlinskog življenja „sa svima svetima“, čoveku se čisti i jača duhovni vid, te on sve jasnije raspoznaje i vidi neiskazana bogatstva Gospoda Hrista i Njegovih bogočovečanskih savršenstava, urizničenih u čudesnom bogočovečanskom domostroju spasenja i ovaploćenih u bogočovečanskom telu Crkve. Tu je i dubina božanska, i visina, i širina, i dužina. A to znači: beskrajna je i jedna i druga, i treća, i četvrta.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.