Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Sabornost svake vrline u Crkvi

 

Sa verom u Hrista uvek ide i ljubav prema Hristu. Raste li vera naša u Gospoda Hrista, istovremeno raste i ljubav naša prema Njemu. Jer vera neprestano otkriva u Hristu sve novija i novija savršenstva i bogatstva i krasote, zbog kojih Ga mi sve više i više volimo. I kao što nema granica veri našoj u Hrista, tako nema granica ni ljubavi našoj za Njega. Samo su ljudi velike vere „ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi“[1]. Ako je u ljubavi Hristovoj ukorenjen i utemeljen, on verom raste u sve božanske beskrajnosti, zaista „raste rastom Božjim“[2] „u čoveka savršena, u meru rasta visine Hristove“[3], i postaje živi hram Presvete Trojice[4], jer „Hristos obitava u srcima verujućih, koji su utvrđeni i ne kolebaju se u ljubavi k Njemu“[5].

U podvigu vere i ljubavi čovek nikada nije sam, već uvek u društvu „sa svima svetima“[6]. Jer i vera i ljubav privode Gospodu Hristu i onima koji su u Njemu — svetim podvižnicima vere i ljubavi, i sjedinjuju sa Gospodom Hristom i „sa svima svetima“ koji su u Njemu. Drugim rečima, vera i ljubav ujedinjuju čoveka sa svima bićima koja se nalaze u Bogočovečanskom telu Hristovom, Crkvi.

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 3, 17.

[2] Kol. 2, 19.

[3] Ef. 4, 13.

[4] Sr. Jn. 14, 23.

[5] Sv. Zlatoust, In Ephes. Homil. VII; col. 51.

[6] Εf. 3, 18.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *