Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Vera i znanje

 

Duh Sveti je zbog Hrista i Hristom došao u svet, i postao duša u telu Crkve; i On se samo Hristom i zbog Hrista daje ljudima. To znači: Duh Sveti samo zbog Hrista i Hristom živi u ljudima. Gde Hrista Bogočoveka nema, tu ni Duha Svetoga nema; tu nema Boga, jer nema Trojičnog Božanstva. Kako se stiče Gospod Hristos? — Verom, samo verom. Zašto ne znanjem? Zato što je On u ličnosti Svojoj doneo ljudima takva božanska savršenstva, koja svim i svačim beskrajno prevazilaze sve ljudske sposobnosti saznanja i shvatanja. Uopšte, to je razlog što se sa Njim uvek opšti verom, na svima stupnjima evanđelskog života, od početnog do najsavršenijeg. I kada o Gospodu Hristu znamo sve što nam najsavršenije vera u Njega može dati kao znanje o Njemu, ipak On i tada, i uvek, ostaje predmet vere naše zbog Svojih bezgraničnih božanskih savršenstava, u koja ne mogu do kraja pronići ni sveti razumi Svetitelja zbog svoje ljudske ograničenosti. Eto apostola Pavla. On s jedne strane blagovesti o hrišćanima: „Mi um Hristov imamo“[1], a s druge: Hristos se verom useljuje u srca naša, i verom obitava i živi u nama[2]. Vera, kao da je neki božanski vazduh čovekov, u kome Gospod Hristos jedino živeti može.

 


NAPOMENE:

[1] 1 Kor. 2, 16.

[2] Εf 3, 17.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *