Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Tajna Bogočoveka i čoveka

 

Ma kako posmatrali Isusa Hrista, Bogočoveka, On za ljudsko saznanje predstavlja najveću tajnu, veću nego li ma koja ličnost u istoriji zemlje. Zbog te izuzetnosti i jedinstvenosti sveti apostol je naziva „tajnom Hristovom“[1]. Među ostalim tajnama, kojih je pun naš svet, „tajna Hristova“ je toliko ogromna da predstavlja svetajnu. Ona u stvari to i jeste, zato što je Hristos Bogočovek, te je u Njemu konkretno data i pokazana sva tajna Boga i sva tajna čoveka. U Bogočoveku su ovaploćena sva božanska savršenstva: „u Njemu živi sva punoća Božanstva telesno“,[2] tojest živi u ljudskom biću, u granicama ljudskog tela, živi kao ljudska, zemaljska, očigledna stvarnost. Zbog toga se u Bogočoveku tajna čoveka razrasla u tajnu Boga: malo, majušno ljudsko telo, a u njemu sva tajna Božja — „sva punoća Božanstva“. Tako se i dobila „Hristova tajna“, Hristova svetajna. Zato što je takva, ona se ne može shvatiti nikakvim naporima ljudskoga duha, ljudskoga uma, ljudskoga razuma. Tu je neophodna pomoć Božja: da On blagodaću Svojom „otvori um“ ljudski[3], da ga osposobi za primanje te presvete tajne, da mu sam otkrije njene dubine i pokaže njene visine, i razlije po njemu svete logosne sile. Da, samo se otkrivenjem Božjim kazuje čoveku Hristova tajna. Nju nije mogao shvatiti ni čovek tako silnoga uma kao što je sveti apostol Pavle. On izjavljuje: „meni se po otkrivenju kaza tajna“.[4]

A šta se desilo sa Pavlovim umom, sa Pavlovim razumom? On je sav utonuo u beskrajnosti ove svete tajne, slio se sa njom u divljenju i radosti, i postao njen najdarovitiji vesnik i blagovesnik. To se vidi iz njegovog Evanđelja, iz njegovih Poslanica. Stoga on i upućuje efeske hrišćane da čitaju to njegovo Evanđelje, jer: „čitajući možete razumeti moje razumevanje tajne Hristove“.[5] A duša te tajne — Evanđelje Hristovo o Crkvi kao predvečnoj i presvetoj tajni Božjoj, do koje je preveliki apostol došao kroz raskošna i izuzetna „viđenja i otkrivenja Gospodnja“[6]. Radi čega? Da otkrije „svima šta je služba tajne od večnosti sakrivene u Bogu“[7], da pokaže „kako je bogata slava tajne ove“[8], da propoveda „tajnu Hristovu“[9].

„Tajna Hristova“ se otkriva duhu ljudskom samo Duhom Svetim. To je neizmenljivo evanđelsko pravilo hristopoznanja.[10] Ono važi za sve Apostole, za sve Proroke, i za sve ljude svih vremena. A pošto se tajna Hristova najpre „Duhom Svetim otkri — svetim njegovim apostolima i prorocima“[11], to se ona Duhom Svetim preko njih otkriva ostalim ljudima. Radi čega? — „da neznabošci evanđeljem postanu sunaslednici i sutelesnici —σύσσωμα«— i zajedničari — συμμέτοχα — obećanja Božjeg u Hristu Isusu“[12]. Živeći Evanđeljem Hristovim, ljudi postaju sinovi Božji, a time i naslednici svih božanskih bogatstava Hristovih[13].

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 3, 4.

[2] Kol. 2, 9.

[3] Lk. 24, 45.

[4] Ef. 3, 3.

[5] Ef. 3, 4.

[6] 2 Kor. 12, 14

[7] Εf. 3, 9.

[8] Kol. 1, 27.

[9] Kol. 4, 3.

[10] Sr. 1 Kor. 2, 10—12.

[11] Εf. 3, 5.

[12] Εf. 3, 6.

[13] Sr. Gl. 4, 7; Rm. 8, 17.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.