Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Svetajna čoveka

 

Postavši čovek, i osnovavši Crkvu na Sebi i Sobom i u Sebi, Gospod Hristos je kao Bogočovek neizmerno uzveličao čoveka. On je Svojim Bogočovečanskim podvizima ne samo spasao čoveka od greha, smrti i đavola, nego ga i uzneo iznad svih bića i tvari. Bog Logos nije postao ni Bogoanđeo ni Bogoheruvim ni Bogoserafim već Bogočovek. Time je uzdigao čoveka iznad svih Anđela i Arhanđela, iznad svih nadljudskih bića. Pritom, Gospod mu Crkvom pokori pod noge sve i sva: πάντα ύπέταξεν ύπό τους πόδας αυτού.[1] Crkvom i u Crkvi, kao Bogočovečanskom telu, čovek raste u nadanđelske, u nadheruvimske visine. Tako je put njegovog uzlaženja, njegovog usavršavanja duži od anđelskog, od heruvimskog, od serafimskog. Ovde je posredi tajna nad tajnama. Neka umukne svaki jezik, jer govori neiskazana i nenasita ljubav Božija, neiskazano i nenasito čovekoljublje uistini Jedinog Čovekoljupca — Gospoda Isusa. Ovde nastaju „viđenja i otkrivenja Gospodnja“,[2] koja se ne mogu izraziti nikakvim jezikom, ne samo ljudskim nego i anđelskim. Sve je tu iznad uma, iznad reči, iznad prirode, iznad stvorenoga. Ako je do tajne, tu je svetajna čoveka u svetajni Bogočoveka, Koji je Crkva, i usto telo Crkve i glava Crkve. I u svemu tome i kroza sve to: čovek ucrkvljeni, i ocrkvljeni, čovek uhristovljeni i ohristovljeni, čovek ubogočovečeni i obogočovečeni, čovek utrojičeni i otrojičeni, čovek — sutelesnik Bogočovečanskog tela Hristovog = Crkve, najsvetije i najmilije tajne Božije, tajne nadtajnama: svesvete svetajne.

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 1, 22.

[2] 2 Kor. 12, 1.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *