NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dobrotoljublje » DOBROTOLJUBLJE – TOM II

DOBROTOLJUBLJE – TOM II

 

DOBROTOLJUBLJE

PREPODOBNI NIL SINAJSKI

 

Kratko saopštenje o njemu
 
Prepodobni Nil vodi poreklo iz bogate i znatne porodice. Verovatno je da je, još dok je sveti Zlatoust bio propovednik u Antiohiji, on bio njegov slušalac i učenik. Znatno poreklo i lična vrednost njega su uzdigli do prefekta prestonice. Međutim, stremljenja njegovog duha se nisu slagala sa brigama i poretkom života u prestonici. Stoga, saglasivši se sa suprugom, sa kojom je već imao dvoje dece, on ostavlja svet kako bi u usamljenosti lakše hodio putem spasenja. Uzevši sa sobom sina Teodula, on se nastanio na Sinaju, a njegova supruga je sa ćerkom našla pribežište u jednoj od egipatskih ženskih obitelji.
U Sinajskoj pustinji prepodobni Nil je živeo krajnje strogo: svojim rukama su on i sin iskopali pećinu u kojoj su živeli hraneći se samo hlebom i divljim gorkim rastinjem. Sve njihovo vreme je prolazilo u molitvi, čitanju Svetog Pisma, bogomisliju i trudovima.
Ostavljajući, međutim, svet. prepodobni Nil nije ostavio opštenje sa ljudima. Iz raznih mesta su mu se razne vrste ljudi obraćale sa svojim duhovnim potrebama, i niko nije bio ostavljen bez potrebnog urazumljenja i saveta. I sam car mu je pisao, proseći molitve. On je odgovorio caru, prekorevajući ga zbog nepravde prema svetom Zlatoustu. Ostala dela prepodobnoga uglavnom imaju naravstvenu i asketsku sadržinu. Iz svega što je napisao vidi se da su njegova poznanja bila opširna i duboka, te da je bio neumoran na tom delu.
Radi ispitivanja njegove ljubavi prema Bogu, desilo mu se naročito iskušenje. Na Sinaj i na okolne predele napali su varvari iz Aravije i sve razgrabili, mnoge pobili, a neke uzeli u ropstvo. Među zarobljenima je bio i njegov sin Teodul. Ta nesreća je veoma pogodila prepodobnog Nila. On nije mogao da nađe pokoja, osobito kad je drugog ili trećeg dana posle opšte nesreće primio vest da su divljaci rešili da njegovog sina prinesu na žrtvu jutarnjoj zvezdi Veneri. On je bio u neizvesnosti da li je ta odluka već bila sprovedena. Međutim, Gospod nije dopustio da se roditeljsko srce dugo muči. On je uskoro saznao da se žrtva nije prinela, već da su zarobljenici prodani u hrišćanskom kraju. Kasnije su ga našli u gradu Eluzu. Tamošnji episkop ga je otkupio od varvara zajedno sa drugima. I već ga je bio pripremao za služenje Crkvi. Na isto delo je pozvan i otac koji je došao da ga vidi. Međutim, ljubav prema pustinjskom životu nije dozvolila da se saglase. Posvetivši ih u sveštenike, episkop ih je blagoslovio da se vrate na ljubljeni Sinaj, gde su i ostali do kraja života.
Prepodobni Nil je svet ostavio 390. godine. U Sinajskoj pustinji je proživeo 60 godina i skončao oko 450. g. Njegov spomen se vrši 12. novembra i 13. januara. Njegove svete mošti su u vreme Justina Mlađeg bile prenesene u Carigrad i položene u hram Svetih apostola.
Od spisa prepodobnog Nila Grčko dobrotoljublje preuzima Slovo o molitvi i Podvižničko slovo. Slovo o molitvi i mi preuzimamo u našem Dobrotoljublju, a umesto Podvižničkog slova pretpostavljamo da preuzmemo Slovo o osam duhova zla, kao i dve zbirke Kratkih izreka i pouka. Jedna ima naziv: Pouke ili saveti, a druga: Misli koje čoveka odvajaju od truležnog i privode netruležnom. Prepodobni je o molitvi i o borbi sa strastima u svojim drugim delima izrekao mnoge veoma korisne savete i pouke, jednako kao i o naravstvenom ustrojstvu i, naročito, o životu odvojenom od svega. Stoga smo pomislili da naš zbornik ne treba da lišimo tog blaga, te smo Slovu o molitvi dodali ono što se odnosi na molitvu, borbi sa strastima ono što se odnosi na svaku pojedinačnu strast, a zbirci pouka ono što se odnosi na opštu korist.
 

   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *