NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dobrotoljublje » DOBROTOLJUBLJE – TOM I

DOBROTOLJUBLJE – TOM I

 

DOBROTOLJUBLJE
PREPODOBNI AVA ISAIJA

SLOVA PREPODOBNOG ISAIJE UČENICIMA

 

DVADESET OSMO SLOVO
O granama zla
1. Neophodno je [nešto] reći i o granama zla, da bi čovek znao šta je strast i šta ga odvaja od Boga, te da bi molio blagost Njegovu povodom svake od njih – da mu izađe u pomoć i da mu da silu (da se bori sa njima), sve dok ne uzmogne da ih sasvim svuče sa sebe. Jer, one su rane na duši koje je odvajaju od Boga.
2. Blažen je čovek koji ih je svukao, zato što će biti slovesna ovca, prigodna za žrtvenik Božiji, i što će čuti radosni glas Gospodnji: Dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost gospodara svoga (Mt.25,21). Oni koji hoće da vrše svoje telesne prohteve, koji neće da se iscele svetim lekarstvom pokajanja i da postanu čisti, u času nevolje će se pokazati nagi, bez odeće vrlina i biće bačeni u tamu najkrajnju, gde prebiva đavo koji je odeven u odeću strasti, tj. blud, pohotu, srebroljublje, ogovaranje, gnev, zavist, taštinu, gordost. To i jesu grane (zla), kao i mnoge njima slične: neuzdržanje, ukrašavanje tela, zabavljanje, lenjost, smeh, bestidni pogled, razmetljivost, nesavesnost, neobaziranje na Sud Božiji, zavist prema bližnjem, laganje brata, čovekougađanje, lažno svedočenje, lažno znanje, želja za učiteljstvom, ljubav prema svetskim običajima, malodušnost, netrpeljivost, mržnja prema bližnjem, neukorevanje sebe, ljubav prema ljudskoj slavi a ne prema slavi Božijoj, isticanje svojih dela radi slave ljudske, ljubav prema raskošnim jelima, vršenje telesnih strasti u srcu, gledanje na samouniženje kao na sablazan, nadimanje znanjem, svadljivost, nastojanje na svojoj volji, smatranje sebe razumnim i mudrim, gledanje na brata kao na nerazumnog i ponižavanje brata.
3. Sve ovo dejstvuje u duši koja je odvojena od Boga. To su teška bremena koja je uzeo na sebe Adam kada je okusio od drveta. O njima se i govori: On uze nemoći naše i bolesti ponese (Is.53, 4). Njih je Gospod naš Isus Hristos usmrtio Krstom. One su stari mehovi u koje se ne sipa novo vino. One su povoji kojima je bio povezan Lazar. One su demoni koje je Hristos poslao u svinje. One su stari čovek koga, po zapovesti apostola, treba da svučemo. O tome je on rekao: Jer ako živite po telu, pomrećete (Rim.8, 13). To je korov koji je iznedrila zemlja Adamova, kad je bio izbačen iz raja.
4. Hristovo je breme lako: bezgnevna čistota, blagost, krotost, radost duha, uzdržanje od strasti, ljubav prema svima, sveto rasuđivanje, nepokolebiva vera, trpljenje nevolja, gledanje na sebe kao na stranca u svetu, želja da se izađe iz tela i da se susretne Hristos. Eto lakih bremena, koja treba da nosimo po zapovesti Hristovoj. Eto puta na kome su mnogi sveti nosili trud sve dok ga nisu prešli. Eto onoga što niko ne može postići ako ne svuče sa sebe starog čoveka, ako se ne oslobodi (od njega) i ne stekne ljubav, ako ga ljubav ne učini bezbrižnim prema svemu. Međutim, ova ljubav ne može da obitava u nama sve dok volimo bilo šta od ovoga sveta, kao što je napisao: Ne možete učestvovati u trpezi Gospodnjoj i u trpezi demonskoj (1.Kor.10,21). I Isaija govori: Ko od nas može da živi pored ognja koji proždire? Ko od nas može da živi pored večnog plamena? Onaj koji hodi u pravdi i govori istinu, ko prezire korist od nasilja i ko uzdržava ruke od darova, ko zatvara uši da ne čuje o krvoproliću i oči da ne vidi zlo. On će obitavati na visinama i njegovo pribežište su nepristupne stene. Njemu će se dati hleb i njegova voda neće presušiti(Is.ZZ, 14-16).
5. Vidiš li kakvu čast Bog ukazuje onima koji se podvizavaju za ovo kratko vreme, i koji kroz trpljenje nevolja sa sebe skidaju teret sveta? Vidiš li kako pomoć Božija prati one koji su odsekli svoje prohteve i kako u njima potire sve strasti, jer sleduju volji Božijoj? Oni koji slede za svojim prohtevima i žele da ih ispune premda i počinju duhom, završavaju telom (Gal.3,3), zato što zbog te želje ne mogu da se protive svojim neprijateljima. Oni svoj trud čine ništavnim i uzaludnim. Zbog toga ih prekoreva prorok Jeremija, govoreći: Proklet (svako) ko delo Gospodnje obavlja sa nemarnošću (Jer.48,10).
6. Vidiš li da Bog ne snishodi onima koji požele da mu služe, ali se podjarme strastima? On ih ostavlja njihovoj volji i predaje u ruke onima koji ih mrze. Umesto časti koju ištu od ljudi, oni [nalaze] sramotu jer nisu istrajali pred neprijateljima svojim. [Zbog toga] im Bog ne dolazi u pomoć i ne smiruje (neprijatelje) njihove. Prema tome, bez truda, znoja i bola, po svim Pismima, čovek neće [doživeti] da ga Bog usliši.
7. Molimo blagost Božiju sa srdačnom prilježnošću, sa suzama i zlopaćenjem; povinujmo se svakom čoveku Gospoda radi; smiravajmo se pred bratijom našom kao pred onima koji su razumniji od nas; nikome ne vraćajmo zlo za zlo; ne pomišljajmo u srcu svom zlo ni o kome, već prebivajmo u jednomisliju; ne govorimo o telesnim potrebama ovog sveta, niti: „Ovo je moje“, već svakodnevno merimo svoj um, gledajući dokle je dostigao i čuvajući ga da ne pomišlja o onome što je nečisto; lišavajmo telo svoje sitosti da ne bi zahtevalo da udovoljavamo strastima; smirimo telo pred dušom, a dušu pokorimo umu i učinimo je nevestom koja je čista od svake skverni i koja zove svog ženika, govoreći: Neka siđe brat moj u vrt svoj i neka jede plod svoga povrća (Pes.n.pes.5,1).
8. Počnimo da se podvizavamo, bratijo, kako bismo stekli takvu smelost prema Njemu, te da i mi čujemo reč koju je rekao: Hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja. Jer, ja sam ih zavoleo, kao što Ti voliš mene. Ja u njima i ti u meni (Jn.17,23-24). Sveta Jednosuš(t)na i Bespočetna Trojica može da učini milost na nama, te da i mi nađemo pokoj sa svima svetima Njegovim, u dan Suda. Njemu slava i moć u vekove vekova. Amin.
 

   

7 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *