NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dobrotoljublje » DOBROTOLJUBLJE – TOM I

DOBROTOLJUBLJE – TOM I

 

DOBROTOLJUBLJE
PREPODOBNI AVA ISAIJA

SLOVA PREPODOBNOG ISAIJE UČENICIMA

 

DEVETNAESTO SLOVO
O strastima
1. I ja bih želeo da sa prorokom Isaijom kažem: Trpeh kao porodilja, (sve dok) se ne isušiše i istrebiše (Is.42,14). Znamenje da su se u tebi isušile i istrebile (strasti) jeste istočnik Svetoga Duha koji ključa u tebi, kao što je rekao Spasitelj naš: Carstvo Božije… nije ovde ili… onde, nego unutra u vama (Lk. 17,21). Ima (ljudi) koji govore o delima Carstva, ali ih ne čine; ima i takvih koji ih čine, ali ne sa (dovoljnom) pažnjom; dok ima i takvih, mada su retki i teško se nalaze, na kojima se ispunila reč Spasitelja – da je unutra u njima. Na takve je sišao Duh Sveti Božiji i na njima se ispunila reč jevanđeliste Jovana: Onima koji veruju u ime njegovo… dade vlast da budu čeda Božija, koji se ne rodiše od krvi, ni od želje telesne, ni od želje muževljeve, nego od Boga (Jn.1,12-13). Oni su se izbavili od žalosti koje su postigle Evu: U bolovima ćeš rađati decu (Post.3,16). Oni su se izbavili od gorke presude izrečene Adamu: Prokleta zemlja u delima tvojim (Post. 3,17). Oni su primili radost kakvu je primila [Presveta] Marija: Duh Sveti doći će na tebe (Lk.1, 35). Kao što je žalost postigla Evu i sve njeno seme do sada, tako je radost obuzela [Presvetu] Mariju i sve njeno seme do sada. Kao što smo nekad bili sinovi Eve i prepoznavali njeno prokletstvo na sebi kroz svoje beščasne pomisli, tako sada, kroz pomisli Duha Svetog i kroz stradanja Hristova, treba sebe da vidimo rođenim od Boga, ukoliko ih zaista ima u telu našem. Jer, kod apostola je napisao: Sami sebe ispitajte… da li je Isus Hristos u vama? Sem ako u nečemu niste valjani (2.Kor.13,5).
2. Dok smo nosili obraz zemljanog, raspoznavali smo da smo njegovi sinovi po nečasnoj tvari njegovih pomisli koje žive u nama, tj. strastima. Oni, pak, koji su se obukli u obraz Nebeskoga, raspoznaju da su Njegovi sinovi kroz Duha Svetog koji u njima živi. Tako je i Isaija uzvikivao: Radi straha Tvoga Gospode, primismo u utrobu, i odbolovasmo i rodismo duh spasenja (Is.26, 18). I kod Eklisijasta je napisano: Put Duha je kao kosti u utrobi porodilje (Prop.11,5). Kao što je Presveta Deva Njega nosila u telu, tako ga oni koji su primili blagodat Duha Svetoga nose i srcima svojim, po reči apostola: Da vam Otac nebeski da da ojačate Duhom njegovim u unutarnjem čoveku, da se Hristos verom useli u srca vaša, da biste, ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi, mogli razumeti sa svima svetima (šta je širina i dužina, i dubina i visina) (Ef. 3,16-18). I opet on govori: A ovo blago imamo u zemljanim sudovima, da preizobilje sile bude od Boga, a ne od nas (2.Kor.4,7).
3. Ako si dostigao ono o čemu se kaže: Svi se mipreobražavamo… u taj isti lik, iz slave u slavu (2.Kor.Z,18) i ako se na tebi ispunila reč apostola: I mir Božiji neka vlada u srcima vašim (Kol.3,15), i: Ako je Hristos u vama, ondaje telo mrtvo za greh (Rim.8,10); ako si dostigao i ono o čemu govori sledeća reč: Iz tame zasija svetlost… u srcima našim (radi prosvetljenja) znanja (slave) Božije (2.Kor.4,6), i ako se na tebi ispunila reč: Neka budu bedra vaša opasana i svetiljke zapaljene, a vi slični ljudima koji čekaju gospodara svoga, kada će se vratiti sa svadbe (Lk. 12,35), kako ti se ne bi zatvorila usta među svetima, nemajući šta da kažu u svoje opravdanje; ako znaš da je u tvom sasudu jelej kao i kod mudrih devojaka, kako bi mogao da uđeš u svadbenu dvoranu i da ne ostaneš napolju; ako si osetio da su ti duh, duša i telo besprekorno sjedinjeni i da će u dan Gospoda našeg Isusa Hrista ustati bez mane; ako te savest ne izobličava i ne opominje; ako si postao dete, po reči Spasitelja: Pustite decu, i ne branite im da dolaze k meni, jer je takvih Carstvo nebesko (Mt. 19,14) – onda si zaista postao Njegova nevesta i Duh Sveti te je uveo u nasleđe, još dok si u telu. A ako nije tako, očekuj žalost i gorko stenjanje, jer će ti stid i sram biti prethodnica pred svetima.
4. Znaj da sveti imaju veliku brigu i danju i noću, i da ispituju svoje delanje i svoje pomisli kako bi spoznali da li se nalaze pod igom Boga i Svetoga Duha ili ne, kao što i devica koja ustaje izjutra, odmah, pre svakog drugog dela, staje pred ogledalo da bi videla da li možda na licu ima neku mrlju koja se ne bi dopala njenom ženiku.
5. I tako, usrdno se podvizavaj, brate, da u naporima srca i tela i sa razumom stekneš onu večnu radost. Jer, retki su koji se nje udostojavaju, koji su stekli duhovni mač i oslobodili dušu svoju i čula svoja od svake skverni strasti, kao što je rekao apostol (2.Kor.7,1; Ef.6,17). Moćan je Bog da pomogne nemoći našoj da se udostojimo (da budemo) sa svetima Njegovim. Amin.
 

   

7 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *