NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dobrotoljublje » DOBROTOLJUBLJE – TOM I

DOBROTOLJUBLJE – TOM I

 

DOBROTOLJUBLJE
PREPODOBNI AVA ISAIJA

SLOVA PREPODOBNOG ISAIJE UČENICIMA

 

ČETRNAESTO SLOVO
Dela plača
1. Teško meni, teško meni što se još nisam oslobodio od ada! Oni koji me vuku u njega u meni još prinose plod i sva njegova dela se kreću u srcu mome. Oni koji me pogružavaju u oganj još dejstvuju u telu mome, želeći da mu prinesu plod. Ja još nisam poznao gde ću otići odavde. Još mi nije pripravljen prav put. Još se nisam oslobodio od dejstava (tamnih sila) u vazduhu, koje će mi pregraditi put zbog zlih dela njihovih u meni. Ja još nisam ugledao Izbavitelja koji je došao da me spase od njih, zato što njihova zloba u meni još donosi plodove. Još nisam ugledao smelo zastupništvo između mene i Sudije. Još mi nije dano svedočanstvo da nisam dužnik smrti. Ja se još nisam odvojio od zlotvora.
2. Zločinac koji je zatvoren u tamnici se ne raduje; ne može da čini svoju volju onaj ko je svezan gvožđem; ne poučava druge onaj ko je svezan u klade; ne seća se odmora onaj ko je na napornom trudu; ne jede sa slašću onaj kome je svezan vrat, niti smišlja o novom zlu zato što se nagrešio na sve moguće načine, već sa srcem koje se razdire oplakuje svoja zla dela, i o mukama, koje mu se pripremaju, govori: „Da, ja sam ih dostojan“.
3. Onaj ko uvek pomišlja na svoj kraj i koji vidi muke (kojih je dostojan) zbog grehova svojih, nema potrebe da se mnogo napreže da nikoga ne osudi u srcu svom. Bojazan od muka (koje ga očekuju) izjeda njegovo srce. Gorčina je svagdašnji predmet njegovog skrivenog razmišljanja. On ne hrabri druge da se ne predaju uniniju; briga o hrani ne ulazi u krug njegovih staranja. On priznaje milost onih koji mu je ukazuju, ali zbog toga što se nagrešio na sve moguće načine, ne oseća njen ukus. On ne odgovara gnevno onima koji ga vređaju i trpeljivo snosi velike napore, govoreći: „Dostojan sam ih“. Smeh zuba (Sir.19,27) je odstupio od njega. On maše glavom svojom sa stenjanjem, sećajući se prestola sudnice pred koji ima da stane. Na tuđe reči ne govori: „Dobro“, ili: „Loše“, bez obzira da li su dobre ili loše, jer ih njegov sluh ne prima. Njegove veđe izlivaju potok suza zbog bola koji ga je snašao. Ako vodi poreklo od blagorodnih roditelja, još više se žalosti, privodeći na um stid pred onima koji će ga videti osuđenog na suđenju. Držeći na umu sud koji mu se sprema, on ne obraća pažnju na to da li su ljudi dobri ili rđavi. On čak ne obraća pažnju ni na druge koji su zajedno sa njim svezani, niti sa njima razmatra šta im valja raditi. Jer, svako koga vuku na smrt nosi svoje breme. Njegovo lice je mračno. Ni jedan čovek se ne zauzima da govori u njegovu zaštitu zbog straha od muka. On sam ispoveda šta je učinio i [smatra] da je opravdano odgovoran sudu zbog onoga što je sagrešio.
4. Dokle ću biti pijan i bez vina? Dokle ću biti nemaran, iako pred sobom imam takve stvari? Žestokost mog srca je osušila moje oči, a opijenost od sujetne mnogobrižljivosti je isušila moju glavu, dok je zanos mog srca na mene naveo zaboravnost do pomračenja. Telesna nevolja me je svezala i pogubnost (tj. očajanje) me nagovara da ostavim put (života). Ja nisam stekao prijatelja koji bi pogovorio za mene, i nemam dar koji bih mogao da pošaljem građanima. Vest o mojim rđavim delima ne dozvoljava im da me priznaju. Ako ih zamolim, neće obratiti pažnju na mene, jer vide da još nisam odustao od svojih (naravstvenih) bolesti i da ih ne molim sa širokim srcem (2.Kor.6,11).
5. Žaoka mojih grehova još nije prestala da neprestano ranjava moje srce. Breme mojih grehova još nije otežalo nada mnom. Još nisam poznao silu ognja kako bi trebalo. Inače bih se svakako podvizavao da ne upadnem u njega. Moje uši čuju glas da mi predstoji ad, budući da još istinski nisam očistio srce svoje. Rane na mom telu su postale opasne, ali se još nisu dovoljno usmrdele da bih potražio leka. Ja sakrivam od ljudi rane od strela, i ne mogu da podnesem da ih se dotiče lekar. On će mi predložiti da na njih stavim obloge, ali ja nisam [dovoljno] jak srcem da bih izdržao njihovu jedkost. Lekar je dobar i ne traži da mu platim, ali sam ja lenj da odem do njega. On sam dolazi kod mene da me leči i zatiče me kako jedem ono što povređuje rane. On me savetuje da od sada prestanem (sa time), ali mene primamljuje slast ukusa. Kada pojedem, kajem se, premda moje kajanje nije istinsko. (Lekar) mi šalje svoje jelo, govoreći: „Jedi, da bi ozdravio“, ali mi zla navika ne dozvoljava da ga primim. Na kraju svega, ja ne znam šta da radim.
6. Zaplačite sa mnom, bratijo, koji me poznajete, da bih dobio pomoć koja bi ovladala mnome, kako bih i ja postao dostojan da budem Njegov učenik, jer je Njegova moć u vekove vekova. Amin.
 

   

7 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *