NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dobrotoljublje » DOBROTOLJUBLJE – TOM I

DOBROTOLJUBLJE – TOM I

 

DOBROTOLJUBLJE
PREPODOBNI AVA ISAIJA

SLOVA PREPODOBNOG ISAIJE UČENICIMA

 

TRINAESTO SLOVO
O onima koji se podvizavaju i koji su svoj podvig (dobro) svršili
1. Evo znamenja koja je učinio Gospod Isus pre nego što se popeo na Krst. Idite, govori, i kažite Jovanu što videste i čuste: slepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propoveda jevanđelje. I blažen je onaj koji se ne sablazni o mene (Lk.7,22-23).
2. Prema tome, mnogo je čuda koje je učinio Gospod Isus. (Mi, međutim, treba da znamo da svako od njih, osim bukvalnog, ima i prenosni smisao). Da slepi progledaju znači sledeće: slep je onaj ko polaže nadu na ovaj svet; ukoliko, pak, nju napusti i pogled uperi u nadu koju očekujemo, on će progledati. Isto tako, da hromi hode znači sledeće: hrom je onaj ko čezne za Bogom, ali voli telesna mudrovanja srca; ako ih, pak, ostavi i zavoli Boga iz sveg srca, on će početi da hodi pravo. I opet, da gluhi čuju znači sledeće: gluv je onaj ko je rasejan i zaboravan (za dela spasenja); ako se, međutim, oslobodi toga, on će da pročuje. Najzad, da se gubavi čiste znači sledeće: u Mojsijevom Zakonu je napisano da nečisti, tj. onaj ko pokazuje neprijateljstvo, ili mržnju, ili zavist, ili osuđivanje prema bližnjemu, ne može da uđe u dom Gospodnji; ukoliko, pak, to ostavi, on će postati čist.
3. Prema tome, kada progleda slepi, kada počne da hodi hromi, da čuje gluvi, kad se očisti prokaženi, čovek koji je dotle bio mrtav za vreme nemara svoga, ustaje i obnavlja se. Zatim, on svojim čulima, koja su bila oskudna svetim vrlinama, [počinje] da blagovesti svoje prozrenje, svoje hodanje i slušanje, te svoje očišćenje. Takvo opravdanje ti treba da ponudiš onome koji te je krstio.
4. Evo šta je krštenje: zlopaćenje sa smirenjem i bezmolvijem. Jer, o Jovanu je napisano da je imao odeću od kamilje dlake i kožni pojas koji je opasivao njegova bedra dok je bio u pustinji (Mt.3,4). To je znak zlopaćenja. Ono prvo čisti čoveka. Ko se potrudi, steći će ga. Onome, pak, ko ga stekne, otvara se put ka krstu (krst je znamenje buduće besmrtnosti), pošto je prethodno zatvorio usta farisejima i sadukejima (sadukeji predstavljaju obraz neverja, a fariseji – lukavstva, licemerja i taštine), kao što je napisano: Niti smede ko od toga dana da ga zapita više (Mt.22,46).
5. Najzad je poslao Gospod Petra i Jovana da pripreme Pashu. To izobražava pripremanje uma za besmrtnost. Uvidevši da nije ničim savladan, on sva čula sabira u jedno i čini ih jednim telom kroz hranu od Gospodnjeg Pričešća.
6. I opet, Isusova molitva: Ako je moguće, neka me mimoiđe čaša ova u ovaj čas (Mt.26,39), odnosi se na nas. Jer, um koji ushte da se popne na krst ima potrebu za mnogim molitvama i suzama, za svecelim predavanjem Bogu. On [tada treba da] ište pomoć od Njegove blagosti kako bi ga krepila i čuvala, sve dok ga ne podigne svetim i neoskudnim obnovljenjem. Jer, velika opasnost [okružuje čoveka] za vreme krsta. Moleći se, on ima potrebu da sa njime budu Petar, Jovan i Jakov, tj. zdrava vera, srce hrabro od nade i ljubav prema Bogu.
7. Evo i značenja onoga što je bilo sa samim Vladikom, ljubljenim Gospodom Bogom našim, Isusom, koji je za nas bio obrazac u svemu, kao što je rekao apostol: Da poznam Njega i silu vaskrsenja njegova i udeo u njegovim stradanjima, saobražavajući se smrti njegovoj, da bih kako dostigao u vaskrsenje mrtvih (Fil.Z, 10-11). Žuč koju je okusio radi nas upućuje nas da iz sebe istrebimo svaku zlu pohotu, da joj ne damo da izlazi iz našeg tela i da se na delu vrši; ocat koji je okusio radi nas, podstiče nas da suzbijamo svaku samovolju i svaku sujetnu uznemirenost; udaranje koje je pretrpeo radi nas – podstiče nas da u sebi gasimo svako čovekougađanje i svaku želju za slavom ovoga sveta; trnov venac koji su spleli i položili na Njegovu glavu – podstiče nas da podnosimo uvrede i to svakog časa, i da bez smućenja trpimo svake pogrde; trska kojom su ga bili po glavi – podstiče nas da uvek na svojoj glavi nosimo šlem smirenoumlja i da gasimo svaku neprijateljevu gordost; predaja Gospoda Isusa na šibanje pre raspeća – podstiče nas da ni u šta ne računamo ljudske prekore i sramoćenja; razdeljivanje Njegove haljine sa bacanjem kocke, pri čemu je On ostao miran – podstiče nas da preziremo sve svetsko pre nego što uziđemo na krst, po reči apostola: Jer ste… s radošću podnosili otimanje imovine vaše, znajući da vi imate bolje i neprolazno imanje na nebesima (Jev.10,34).
8. Sve ovo čovek treba da uradi da bi mogao da se popne na krst. Ukoliko ti kao čovek, po svojoj sili, ne budeš učinio ono što je On učinio, nećeš moći da se popneš na krst. To što je bio šesti čas dana kad su ga surovi srcem raspeli radi našeg spasenja znači da smo i mi dužni da se svom silom naoružamo protiv uninija i malodušnosti sve dok u nama ne umre greh, po napisanome da je On na Krstu potro neprijateljstvo. To da je bio deveti čas kada je Isus uzviknuo velikim glasom: Ili, Ili, lima savahtani (Mt.27,46), znači da i mi, nakon trpeljivog preduzimanja napornih podviga protiv strasti sve dok se ne ugase, treba najzad da prihvatimo smelost da sa smirenoumljem vapijemo Bogu. To što je On posle pomračenja sunca predao duh Svoj – znači da će u tebi umreti greh ako ti se um oslobodi od svake nade na ovaj vidljivi svet. To što se crkvena zavesa rascepila na dvoje od vrha do dna – znači da će nestati pregrada između Boga i uma koji se oslobodio (strasti). To što se kamenje raspalo i što su se otvorili grobovi – znači da će se svaka težina i zaslepljenost i sve što se protivi duši uništiti kada se u nama desi smrt (greha), i da će umrla čula, koja su prinosila plod smrti, ustati nepobediva i početi da zaceljuju. To što je On bio zavijen u novo platno sa mirisima – znači da posle smrti (greha) svetost biva povijena i da je netruležnost uspokojava. To što su ga položili u novi grob, u kojem niko nije bio pogreben i što su položili veliki kamen na njegovom ulazu – znači da se um nalazi u drugom novom veku, da misli o novome, da obraća pažnju na ono u čemu nema ničega truležnog i da o misli neprolaznom kada se oslobodi od svega i kada se uspokoji. I ostalo – Gde je trup onamo će se i orlovi sabrati (Lk.17,37), što je vaskrsao u slavi Oca Svoga, što se vazneo na nebesa i seo sa desne strane Veličanstva na visinama (Jev.1,3) takođe je primer za nas, po reči apostola: Ako ste, dakle, vaskrsli sa Hristom, tražite ono što je gore gde Hristos sedi s desne strane Boga. Mislite o onome što je gore, a ne što je na zemlji. Jer umreste… (Kol.3,1-3).
9. Ime Njegovo je časno i čini milost. Ono je svetima obrazac u svemu i moćno je da podrži našu nemoć, te da nam, zbog naše okajanosti, oprosti grehe naše, kako bismo i mi obreli milost sa svima dostojnima. Amin.
 

   

7 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *