NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dobrotoljublje » DOBROTOLJUBLJE – TOM I

DOBROTOLJUBLJE – TOM I

 

DOBROTOLJUBLJE
PREPODOBNI AVA ISAIJA

SLOVA PREPODOBNOG ISAIJE UČENICIMA

 

DEVETO SLOVO
Zapovesti onima koji se odriču od sveta
1. Ako si se odrekao od sveta i predao Bogu na pokajanje, nemoj dopuštati pomisli da te smućuje tugom u vezi sa tvojim ranijim gresima, tj. kao da nećeš dobiti oproštaj zbog njih, ali, isto tako, nemoj biti ni nemaran za zapovesti Gospodnje, jer ti inače On neće oprostiti ni ranije grehe tvoje.
2. Evo šta da čuvaš do smrti i da nikako ne prenebregavaš: Ne jedi zajedno sa ženom; sa mladićima se ne druži; dok si mlad ne leži ni sa kim na jednu rogožu, izuzev sa bratom svojim ili sa avom, pa i tada sa strahom, a ne sa bezbrižnošću. Nemoj biti nepažljiv sa svojim očima čak i kada oblačiš svoje odelo.
3. Ako je potreba, vino uzimaj do tri čaše? Ovu zapovest ne narušavaj radi prijateljstva.
4. Nemoj živeti na mestu gde si grešio pred Bogom, i nemoj biti nemaran prema svojim službama, da ne bi pao u ruke svog neprijatelja.
5. Podstiči se na čitanje Psalama. To će te sačuvati od obuzetosti vonjem (strasti). Zavoli svako zlopaćenje telom, pa će se smiriti tvoje strasti.
6. Potrudi se da se ne vrednuješ ni u jednom svom delu, pa ćeš steći slobodu da plačeš za grehe svoje.
7. Sačuvaj se od laži, inače će od tebe otići strah Božiji.
8. Nemoj pred svima otkrivati svoje pomisli, da ne bi spotakao bližnjega svoga. Otkrivaj pomisli ocima svojim kako bi te pokrila blagodat Božija.
9. Prinuđavaj se na svoje rukodelje i strah Božiji će živeti sa tobom.
10. Ugledavši spotaknuće brata svoga koje nije na smrt (1Jn.5,16), nemoj ga ponižavati da ne bi upao u ruke neprijatelja svojih.
11. Čuvaj se da te ne zapleni ono čime si ranije grešio, da se u tebi ne bi obnovili (gresi tvoji).
12. Zavoli smirenje i ono će te pokriti od grehova tvojih.
13. Nemoj voleti prepirke, da se u tebe ne bi uselilo lukavstvo.
14. Predaj svoje srce na poslušanje ocima i blagodat Božija će obitavati u tebi.
15. Nemoj biti mudar sam za sebe, da ne bi pao u ruke neprijatelja svojih.
16. Priuči jezik svoj da govori: „Oprosti“, i smirenje će sići na tebe.
17. Sedeći u svojoj keliji imaj svagdašnje staranje o tri stvari: o rukodelju, o poučavanju (tj. o čitanju i razmišljanju) i o molitvi.
18. Svakodnevno pomišljaj: „Samo ću današnji dan provesti u ovom svetu“, i nećeš sagrešiti pred Bogom.
19. Nemoj ugađati stomaku, da se u tebi ne bi obnovili stari gresi.
20. Nemoj biti malodušan u trudu, da se u tebe ne bi uselilo dejstvo neprijatelja.
21. Prinuđavaj sebe na poučavanje, i pokoj Božiji će ti brzo doći. Jer, kao što je razvaljeni dom van grada stanište smrada, tako je i duša lenjivog početnika stanište svake nečasne strasti.
22. Prinuđavaj se na mnoge molitve sa suzama. Može biti da će te Gospod pomilovati i sa tebe skinuti starog grešnog čoveka.
23. Srodi se sa sledećim (delima): sa trudom, siromaštvom, stranstvovanjem, zlopaćenjem tela i ćutanjem. Od njih se rađa smirenje, a smirenje donosi oproštaj svih grehova.
24. Silan je naš Blagi Vladika Bog da nam daruje silu da poznamo (neophodno) i da učinimo (potrebno), kako bismo obreli milost sa svetima koji su sačuvali Njegove zapovesti. Amin.
 

   

7 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *