NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dobrotoljublje » DOBROTOLJUBLJE – TOM I

DOBROTOLJUBLJE – TOM I

 

DOBROTOLJUBLJE
PREPODOBNI AVA ISAIJA

SLOVA PREPODOBNOG ISAIJE UČENICIMA

 

PRVO SLOVO
Zapovesti ave Isaije bratiji koja živi sa njim
1. Ukoliko želite da živite sa mnom, počujte Isusa radi.
2. Neka svaki ide u svoju keliju sa strahom Božijim. Po zapovesti Gospodnjoj, nemojte ni rukodelje svoje zanemarivati.
3. Nemojte biti nemarni prema svom poučavanju i neprestanoj molitvi. Čuvajte srce svoje od stranih pomisli i nemojte ništa pomišljati ni o ljudima, ni o stvarima ovoga sveta. Naprotiv, uvek ispitujte u čemu se saplićete, starajući se da se ispravite i moleći Boga sa bolom u srcu, suzama i zlopaćenjem [iscrpljivanjem tela] da vam oprosti i ubuduće vas sačuva od istog pada.
4. Svakodnevno držite smrt pred očima. Brižljivo pomišljajte o tome kako ćete izaći iz tela, suočiti se sa vlastima tame koje nas susreću u vazduhu, kako ćete uspeti da bez saplitanja stanete pred Boga, pružajući pogled i ka strašnom danu Njegovog Suda i uzvraćanja svakome za dela, reči i pomisli. Jer, sve [je] obnaženo i otkriveno pred očima Onoga kome ćemo odgovarati (Jev.4,13).
5. Bez velike potrebe nemojte ništa govoriti ni u trapezi, ni u crkvi. Nemojte ispravljati pojca, osim ukoliko vas sam zapita o nečemu.
6. Po nedelju dana služite u kuhinji sa strahom Božijim, ne ostavljajući svoje počavanje [tj. izgovaranje molitve].
7. Neka niko ne ide u keliju svoga brata, i nemojte želeti da se pre vremena vidite.
8. Pri rukodelju nemojte zagledati ko bolje radi – tj. da li je bolje uradio brat ili ti.
9. Izlazeći na posao, nemojte praznosloviti, niti dozvolite sebi slobodno (obraćanje), već neka svaki sa strahom Božijim pazi na sebe i svoj duh, na poučavanje i molitvu u tajnosti [u kleti srca].
10. Kada se završi crkveno sabranje ili kada ustanete posle jela, nemojte sedati da pogovorite jedan sa drugim, čak ni o rečima Gospodnjim, nego neka svaki ide u svoju keliju i plače zbog grehova svojih.
11. Ukoliko se javi potreba da sa nekim pogovorite, recite što je moguće manje reči sa smirenjem i pobožnošću, zato što vas Bog uvek sluša.
12. Nemojte se međusobno prepirati ni zbog čega, i nikoga ne ogovarajte. Nikoga ne osuđujte, nikoga ne ponižavajte ni ustima, ni u srcu, i ni na koga ne ropćite. Neka laž ne izađe iz usta vaših i nemojte želeti da kažete ili čujete bilo šta nekorisno.
13. Ne zadržavajte u srcu svom ni zlobu, ni mržnju, ni zavist prema bližnjima. Nemojte da vam je jedno u ustima, a drugo u srcu, zato što se Bog ne da obmanjivati (Gal.6,7), već sve vidi – i tajno i javno.
14. Ni jednu pomisao i nevolju, ni jednu želju svoju i nijedno podozrenje nemojte skrivati u sebi, već slobodno otkrijte svom avi. Što čujete od njega, sa verom se potrudite i da ispunite.
15. Pazite, nemojte biti nemarni prema zapovestima mojim, zato što (oprostite mi) u tom slučaju ne možete živeti sa mnom. Ukoliko ih budete ispunjavali, ja ću za vas dati odgovor pred Bogom, a ukoliko ih ne budete ispunjavali, On će od vas tražiti odgovor – i zbog vašeg nemara i zbog moje neplodnosti. Onoga ko izvršava moje zapovesti i tajno i javno, Bog će sačuvati od svakog zla i pokriti u svakom iskušenju – i tajnom i javnom.
16. Molim vas, bratijo moja, setite se zbog čega ste izašli iz sveta i pobrinite se za svoje spasenje, da ne bude uzaludno vaše odricanje. (Pobrinite se) da se ne postidite pred Bogom i pred svetima koji su se, odrekavši se sveta Njega radi, dobro podvizavali.
17. Izbegavanje prepirki, zlopaćenje (podvizi i lišavanja radi iscrpljivanja tela), smirenje i razumno odsecanje svoje volje u svemu, neverovanje u svoju pravednost, svagdašnje držanje svojih grehova pred očima – u tebi će poroditi vrline. Znaj da (svaki) pokoj (tela), širina (široki put, neobuzdanost u svemu, svojevoljnost) i sujeta upropaštavaju svaki plod monaški.
 

   

7 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *