NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dobrotoljublje » DOBROTOLJUBLJE – TOM I

DOBROTOLJUBLJE – TOM I

 

DOBROTOLJUBLJE

SVETI MAKARIJE VELIKI

 

Svedočanstva o životu i spisima
Svetog Makarija
Najneposredniji prejemnik učiteljskog dara Svetog Antonija bio je Sveti Makarije Egipatski. Povest svedoči samo o dva slučaja posete Svetog Makarija Svetom Antoniju, premda treba smatrati da se ne radi o jedinstvenim slučajevima. Verovatno je Sveti Makarije više puta imao priliku da sluša dugotrajne besede Svetog Antonija koji je, izlazeći iz svog usamljeništva, ponekad po čitavu noć razgovarao sa onima koji su se okupili radi pouke i koji su ga očekivali u manastiru, po uveravanju Kronija (Lavsaik, gl. 23.). Zbog toga se u Besedama svetog Makarija ponekad doslovno mogu naći izvesne pouke Svetog Antonija. Može se smatrati da je veliki svetilnik, Sveti Makarije, zažežen od još većeg – Svetog Antonija.
Kazivanja o životu Svetog Makarija do nas nisu došla u celosti. Sve što se moglo saznati o njemu nalazi se u njegovom žitiju koje je objavljeno u izdanju njegovih Beseda. Znameniti slučaj iz njegovog žitija jeste kleveta [da je napastvovao devojku koja je rodila dete] koju je pretrpeo dok se još nalazio u blizini naselja. Kakvo je on samo smirenje pokazao tom prilikom, kakvo samoodricanje, kakvu predanost volji Božijoj! Te crte su zatim obeležile čitav njegov život. Čak je i satana glasno priznao da ga je pobedilo smirenje Svetog Makarija. Ono je bilo lestvica i ka onim visokim stupnjevima duhovnog savršenstva i darova blagodati koje vidimo kod njega.
Od spisa Svetog Makarija sačuvano je 50 Beseda i Poslanica. U našem zborniku ćemo napraviti izbor iz njih. On bi sačinjavao izvestan poredak pouka Svetog Makarija. Jer, one predstavljaju jednu celinu i značajne su zbog toga što podrobno izlažu glavni cilj Hrišćanstva: osvećenje pale duše dejstvom blagodati Svetoga Duha. To je glavna tačka prema kojoj su usmerene gotovo sve njegove pouke. Slično čini i Grčko Dobrotoljublje. Simeon Metafrast je napravo izbor iz njegovih Beseda u 150 poglavlja. Ono što je učinio, činimo i mi, sačinivši iz njih sedam slova.
Sveti Makarije se ne dotiče detalja u podvižništvu. Oni kojima su upućene Besede i bez toga su već bili usrdni podvižnici. Zbog toga se on prvenstveno postarao o tome da pruži usmerenje tim podvizima, ukazujući im na poslednji cilj kome treba težiti. A to je, kao što smo već pomenuli, osvećenje duše blagodaću Svetoga Duha. Oduhovljenje je duša duše. Bez njega nema života. Ono je zalog budućeg svetlog stanja.
Sveti Makarije stalno govori o paloj duši i uči je kako da iz stanja tame, iskvarenosti i mrtvila iziđe na svetlost, da se isceli i oživi. Zbog toga njegove pouke nisu važne samo za monahe koji su se odrekli sveta, već i za sve Hrišćanje. Jer, Hrišćanstvo se i sastoji u tome da čovek ustane iz palosti. Zbog toga je i Gospod dolazio; tome su upravljene i sve spasonosne sveštenoradnje Crkve. On svagde kao uslov za uspeh postavlja odricanje od sveta [tj. monaštvo]. Međutim, i svetovnjaci [Hrišćani] su obavezni da se u izvesnoj meri odreknu sveta. Jer, ljubav prema svetu jeste neprijateljstvo prema Bogu. Gde bi tu bilo spasenja?
U izboru pouka držali smo se poretka koji se sam od sebe pojavljuje u glavi kada čitaš Besede Svetog Makarija. On je svoju misao često puta uzvodio do samog našeg početka, izobražavajući u kakvom se svetlom stanju nalazio prvobitni čovek. To je isticao da bi se što mračnijim pokazalo stanje palog čoveka, koje on opisuje u krajnje odbojnim crtama. Samim tim se očiglednije predstavlja beskrajna milost Božija, koja nam je javljena u spasenju kroz ovaploćenje Jedinorodnog Sina Božijeg i blagodat Presvetog Duha. Sve se to izlaže da bi se kod ljudi izazvala želja za građenjem spasenja i da bi se podstakli na hrabro prohođenje čitavog tog puta. Ovaj put započinje obrazovanjem tvrde rešenosti da se ide za Gospodom sve do same smrti, da se prohodi podvig u trudu samoprinuđavanja i samoprotivljenja, sve dok se ne dođe do primetnog dejstva blagodati, ili, kako je govorio sveti, sve dok se u srcu ne otkrije sila i dejstvo blagodati Duha Svetoga. Taj put stiže do krajnjeg mogućeg savršenstva u Hristu Isusu, Gospodu našem, i završava se dvojakim stanjem duša u budućem životu.
Na taj način, misli Svetog Makarija ćemo sabrati pod sledećim naslovima:

  1. Svetlo stanje prvog čoveka
  2. Mračno stanje paloga
  3. Naše jedinstveno spasenje – Gospod Isus Hristos
  4. Stvaranje čvrste rešenosti za spasenje u Gospodu
  5. Podvižničko stanje
  6. Stanje onih koji su osetili blagodat
  7. Najviši stepen hrišćanskog savršenstva na zemlji
  8. Buduće stanje po smrti i vaskrsenju

 

   

7 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *