NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » ĐERDAN OD MERDŽANA – SLUŽBA NOVOMUČENICIMA SRBSKIM

ĐERDAN OD MERDŽANA – SLUŽBA NOVOMUČENICIMA SRBSKIM

 

ĐERDAN OD MERDŽANA
(Služba Novomučenicima srbskim)

 

 
KRSNI MOLEBAN HRISTU SPASITELJU
Naroda srpskog u vreme našestvija inoplemenika
 
Pesma 1.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Klečimo pod Krstom na Golgoti strmoj,
I gledamo Tvoje grčeve o bola
I crvene struje od prečiste Krvi,
Zamršenu kosu, posinjelo lice
Još trnove brazde po klonulom čelu,
Uboje i rane po celome telu.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Susedi Te ruže, neljudi se smiju,
Panduri o rize otimlju se Tvoje,
Fariseji laju, starešine pljuju,
O, ta umri brže, Nebesni Čoveče,
Smrt je lakše gledat’ no stravu užasa,
I slušati lavež pobesnelih pasa!
 

O PRESVETA MATI, MOLI BOGA ZA NAS.
 

Krv iz desne ruke miloga Ti Sina,
Na glavu Ti kaplje, na maramu belu,
Krv iz obe noge otireš Mu rukom,
I miluješ rane od oštroga gvožđa,
Gledajući muke Njegove i Tvoje,
Mi lakše snosimo krsne muke svoje.
 

Pesma 2.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Ti što Izrailja spase iz Misira,
I provede narod kroz Crveno more,
Sad prikovan na krst izrailjskom rukom,
Umireš u bolu međ’ dva razbojnika.
Desnog, pokajanog, u Raj si uveo,
Kada si vaskrsao i na Presto seo.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Kroz Crveno more od sopstvene krvi,
Sada narod srpski klecajući hodi,
Bičevan od mnogih zlobnih faraona,
Izvedi ga, Bože, na obalu suhu,
Da opran od greha pesmu Ti zahori,
I ka’ čista sveća pred Tobom da gori.
 

O PRESVETA MATI, MOLI BOGA ZA NAS
 

O predivna Mati našeg Spasitelja,
Evo nas klečimo u podnožju Krsta,
Suze naše s Krvlju Hristovom mešamo,
Skute i rukave Tvoje celivamo,
Gledajući muke Njegove i Tvoje,
Mi lakše snosimo krsne muke svoje.
 

Pesma 3.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Ti stradaš za grehe vasceloga sveta,
Mi za grehe naše i otaca naši’,
Bez stradanja Tvoga i bez Tvoje Krvi,
Mi se krstom svojim spasti ne možemo;
Očisti nas, Spase, od skverni adamske,
Izbavi iz mraka oblasti satanske.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Bezbožničke horde navališe na nas,
Ka’ potoci mutni iz oblaka puklih,
A komšije naše, i sva lažna braća,
Što se kleše nama večnim prijateljstvom,
Priskočiše k njima, počeše nas klati,
Decu maljem biti, a starce derati.
 

O PRESVETA MATI, MOLI BOGA ZA NAS
 

Od skorele krvi zalepljene oči,
S naporom se jedva otvoriše malo,
I sa suhih usta, o Prečista Djevo,
Glas Ti Sina dođe: mila Moja Mati!
Gledajući muke Njegove i Tvoje,
Mi lakše snosimo krsne muke svoje.
 

Pesma 4.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Ti od jedne krvi sotvori sve ljude,
Tvojom Svetom Krvlju krv obnovi vernih,
Krv pravednog brata Kain sruči na se,
I proklet ostade za primer na veki,
Krv Tvoju prosuše na sebe grešnici,
I na svoju decu, prokleti krvnici.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Na pazaru sveta protivnici Tvoji,
Cenu svoje krvi digoše visoko,
A krv Tvojih slugu spustiše na nulu,
Počeše nas seći stotinu za jednog,
U pomoć uzeše narodnu nesreću,
Gluvi za glas krvi što vapije Bogu.
 

O PRESVETA MATI, MOLI BOGA ZA NAS
 

Materinska tuga bez suza je teža,
Suhi bol u srcu suzama se blaži,
Nestalo je suza u matera srpskih,
Krv je mesto suza potopila zemlju,
Nigde u svet leka za jade Srbina,
Do pod Krstom, Djevo, Tvog Raspetog Sina.
 

Pesma 5.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Hram Božanstva večnog Ti si, Hriste, bio,
I Svjataja Svjatih na nebu i zemlji,
Hramove si od nas učiniti htio,
Zato hram morejski i presta i nesta,
Da svak slično Tebi Boga nutro nosi,
Da bi bili sveti kao i Ti što si.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Sveti pretci srpski crkve nutro biše,
Od punoća srca crkve Ti strojiše,
Al’ varvari novi omrznuvši Tebe,
Omrzoše i nas i svetinje naše,
Varvarska se ruka na oltare spusti,
U plamen ih diže, u dim zavi gusti.
 

O PRESVETA MATI, MOLI BOGA ZA NAS
 

Sa Tobom smo, evo, pod Krstom Isusa,
Lakše krst nosimo kad u Krst gledamo,
Jesmo grešni, Majko, grešniji od sviju,
Ali milost Tvoja nek Njegovu krene:
Kad smrt smrću smrvi, kada se proslavi,
Da i nas vaskrsne, da ne zaboravi.
 

Pesma 6.

 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

U vinograd Svoj si sišao na zemlju,
Očevinu Svoju da vidiš i primiš,
Al’ argati ljuti, lisice i vuci,
Skočiše na Tebe, da Ti život uzmu,
U savezu s paklom do cilja dospeše,
Ka’ nevino Jagnje na Krst Te propeše.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Bezdušni tuđinci pod znakom kulture,
Očevinu našu vrgoše u pustoš,
Odvukoše u svet decu našu milu,
Gradove razbiše, sela opljačkaše,
Svu nam hranu žudno pojedoše,
No klete gladnice gladni ostadoše.
 

O PRESVETA MATI, MOLI BOGA ZA NAS
 

O kako nas gresi ka’ skorpije grizu,
Mada Krst nosimo i u Krst smotrimo!
Samo Sin Tvoj, Djevo, prostiti nas može,
Moli Mu se, reci: Oprosti im Bože!
Kad smrt smrću smrvi, kada se proslavi,
Nek i nas vaskrsne, da ne zaboravi.
 

Pesma 7.

 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Vukoše Te vrazi ka’ nezlobno Jagnje,
Od vuka Pilata do Iroda lisca,
Menjahu se redom sudije lažovi,
I gnusni smejači, i oštri šibači;
Svak insekt htede svoj upljuvak dati,
Ogledalo Boga, Tebe, uprljati.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Mučitelji naši menjaju se redom,
Varvari moderni sa slomljenim krstom,
Za njima varvari sa đavolskom zvezdom,
Po kočiju trče preko srpske raje,
A đavo im klikće: onaj biće prvi,
Koji više srpske napije se krvi!
 

O PRESVETA MATI, MOLI BOGA ZA NAS
 

Krstu smo se časnom zavetali, Djevo,
Krstu i slobodi i Nebesnom Carstvu,
Pa Krst porugasmo, zgazismo slobodu;
O moli se Hristu da nas grešne prosti,
Kad smrt smrću smrvi, kada se proslavi,
Da i nas vaskrsne, da ne zaboravi.
 

Pesma 8.

 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Jedan Otac vaš je, a vi ste svi braća,
Ja sam vam Učitelj, a vi učenici;
Tako si učio i služio svima,
Al’ satanske sluge ne priznaše Oca,
No svak’ sebi nađe drugog roditelja,
I na mesto Tebe drugog učitelja.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Vavilonska kula stvori se od sveta,
Belokožni ljudi sazdaše tu kulu,
Pa i nas potomke krstonosilaca,
U vrtlog vrgoše kainske kulture,
Braću podeliše, slogu razoriše,
I od naše kuće Vavilon stvoriše.
 

O PRESVETA MATI, MOLI BOGA ZA NAS
 

Gospoda se srpska ka’ negda jevrejska,
Zavadiše ljuto – stid nas jede, Djevo,
Jedni levičari, drugi desničari,
A narod ka’ pijan đa tamo, đa vamo,
Nego moli Hrista, Tvog Raspetog Sina,
Da putem svetinje povede Srbina.
 

Pesma 9.

 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Kada Ti na Krstu, o Hriste, izdahnu,
Zemlja se potrese, sunce se pomrači,
I prskoše stene od užasne strave,
Judejska se zemlja u pustoš obrati,
Jerusalim spaljen od rimskijeh hordi,
A narod posečen od oštrijeh đordi.
 

O NAŠ SPASE HRISTE, SPASI NAROD SRPSKI
 

Ti si naš osvetnik, Ti se za zlo svetiš,
Zločincima daješ po delima njinim,
Jer osveta ljudska mala im je plata;
Po primeru Tvome mi im opraštamo,
Osveta je Boja strašna i užasna,
Tako mora biti, da je pravda jasna.
 

O PRESVETA MATI, MOLI BOGA ZA NAS
 

Ti si Sama, Djevo, sa vernim Jovanom
I sa srpskim rodom što pod Krstom kleči,
Tvoj Sin je izdan’o, al’ će vaskrsnuti.
Sa ocima našim, moli Hrista za nas,
Kada ad razori i snova zasija,
Nek’ sa Njim zasija i Sveta Srbija.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *