NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » ĐERDAN OD MERDŽANA – SLUŽBA NOVOMUČENICIMA SRBSKIM

ĐERDAN OD MERDŽANA – SLUŽBA NOVOMUČENICIMA SRBSKIM

 

ĐERDAN OD MERDŽANA
(Služba Novomučenicima srbskim)

 

 
NA JUTRENJI
 

Šestopsalmije
 

Na „Bog Gospod“
tropar kao večernji
sjedalni, glas 7
 

I
 

Mučenici Božji krvlju obliveni,
Ka’ sinovi carski u carskoj porfiri,
Anđeli se žure, te vam duše kupe,
Od srebra i zlata i merdžana skuplje.
 

Sve što hoćete da čine vama ljudi,
Činite i vi njima, glagola Gospod.
 

Novi sloj telesa srpskih Mučenika,
Na stari se složi, još neohlađeni,
Od nedela svojih glavoseci beže,
Satana ih sreta, u svoj obruč veže.
 

Pustite decu neka k Meni priđu,
Takovih je Carstvo Božije, glagola Gospod.
 

O vi deco srpska, vesel’te se sada
S vitlejemskom decom, poklanom nekada,
Vodom ste i krvlju kršteni dvojako,
Dve nebeske slave zadobiste tako.
 

Slava i ninje:
 

Jutarnja se zvezda useli u Tebe,
Zasija se u svetu nebesnim sijanjem,
Od Trojice Jedan iz Tebe se javi,
Da od smrti, Djevo, izbrane izbavi.
 

II
 

Mačevi se lome o rebra Istine,
Bezumni križari to poznali nisu,
Dok ih duše mrtvih na snu uplašiše,
i pravednim mačem Hristovim smutiše.
 

Blago gonjenim pravde radi,
Jer je njihovo Carstvo nebesko, glagola Gospod.
 

Nema lepše smrti od smrti za pravdu,
Ni ljubavi veće od smrti za bližnje,
Mučeništva srpska i stara i nova,
U Knjizi Života crvena su slova.
 

Ne bojte se onijeh koji ubijaju tijelo,
A po tom ne mogu ništa više učiniti, glagola Gospod.
 

Ne žalite život, dobra smrt je sreća,
Cena vaše smrti, od sveta je veća,
Mučenici srpski, tek sada ste živi:
Nebo vas svetkuje, zemlja vam se divi.
 

Slava i ninje:
 

Velika je brojka Sedamsto Tisuća,
Za Tvog Sina, Djevo, život položivših,
Ka’ krvave zvezde – đerdan od merdžana,
Prebroj ih i dodaj starim brojevima,
Vitezova srpskih u svojim bojevima,
Što braniše pravdu, mreše za Istinu,
Uzdarje srpsko Tvom Vaskrslom Sinu.
 

III
 

Irod pokla decu da takmaca nema,
Tako i sultani braću svoju klaše,
Da bi bez takmaca mirno carovali.
I krštena braća vas braću poklaše,
Mučenici srpski, Sedamsto Tisuća,
Bez vas i savesti da bi blagovali.
Al’ đavo im kliknu sa Kainovog vrata:
„Bravo pobratimi, moji div junaci,
Veselje je moje kad brat kolje brata.“
Hristos že Svesilni, Razoritelj ada,
Pastir je i Vođa Svog bezbrojnog stada.
 

Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti,
Strepi pred Njim sva zemljo,
Jer ide da sudi vaseljeni po pravdi,
narodima po Istini Svojoj.
 

Istina se budni da zločinu služi,
Nit Istina traži da njoj zločin služi,
U dvades’tom veku, u veku kulture,
Na Istinu svuda digoše se bure;
Svaka laž povika istinu u pomoć.
Dok se svet ne zavi u najcrnju ponoć.
Ali strepi zemljo, kad Sudija grune,
Pa otvoriv knjige potraži račune.
 

Slava:
 

Zapevajte Srbi, nasamo i horom,
Prečudnom Đerdanu od rujnih merdžana,
Što vam zemlju veže sa nebesnim Dvorom,
Na Đerdanu zrna Sedamsto Tisuća,
Blistaju se bajno kano noć zvezdana;
To su srpska srca krvava i vruća,
Tim Đerdanom Hristos nebo udešava,
I Nebesno Carstvo Svoje uvećava.
 

I ninje:
 

O milosna Majko milosnoga Sina,
Isceli nam srce od mnogih gorčina.
Smiluj se, i milost od Sina izmoli,
Da pomogne Srbu bole da preboli,
Da bole preboli, osvetu ne traži,
No nadom u Boga dušu svoju blaži.
Osveta je Božja, nije naše delo,
Pomozi nam biti Hristovi svecelo.
O milosna Majko milosnoga Sina,
Isceli nam srce od mnogih orčina.
 

Katavasija
Glas 8,
„kao Krest načertav Mojsej“
 

Pesma 1.
 

Evo Gospod s vojskama ide,
Sa hiljade svetih Anđela svojih,
Da učini sud i pokara bezbožne,
Pravednim že da daruje život večni.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Niko nije veći od svih Ugodnika,
U Nebesnom carstvu od vas Mučenika.
Za Hristovu ljubav i veru padoste,
I kroz smrt nejaku u Raj ulegoste.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Radujte se sada s Anđelskom armijom,
Radujte se, braćo, s Nebesnom Srbijom,
Niko vašu radost neće pomutiti,
Niti vašu slavu ikad pomračiti.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Odsečene ruke! Na što će vam ruke?
Prestrugane noge! Na što će vam noge?
Još i mrtvo telo! Na što će vam telo?
Na nebu vas čeka nebesno odelo,
Nebesno odelo od sjaja satkano,
Od Trojičnog Boga vernim darovano.
 

PRESVJATAJA BOGORODICE SPASI NAS
 

Bog na nebu Otac, Ti na zemlji Majka,
Jedinstvenog Sina, Spasitelja sveta.
U Tebi krasota, kroz Tebe spasenje,
I kajanje grešnih, i novo rođenje.
Slava Ti i hvala, nado samrtnika,
O Presveta Djevo, snago stradalnika.
 

Pesma 2.
 

Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak,
Govori Gospod, Koji jeste i Koji bješe,
I Koji će doći, Hristos Svedržitelj.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Hristovim rođenjem spustilo se nebo,
Slavnim vaznesenjem uzdigla se zemlja,
Dva suprotna sveta Gospod ujedini,
I krvlju i duhom, da s’ ne razjedini.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Bezdušne ustaše s rukama krvavim,
Smejaše se vašoj molitvi i plaču,
Nasmejte se i vi sad u višnjem Domu
Njihovom bezumlju i grdnome slomu.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Neznalice ginu za jeftine stvari,
Za srebro i zlato i prolazne časti,
Vi za skupu cenu sebe prodadoste,
Za nebeski život zemaljski dadoste.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Pravoslavna Crkva, majka u crnini,
Gleda svoju decu, pokošeno cveće,
Pa vapije Bogu: Gospode upokoj,
Daruj vence slave svetoj deci mojoj!
 

PRESVJATAJA BOGORODICE, SPASI NAS
 

O Marije Blaga, Ti ublaži rane,
U svakome domu širom zemlje srpske,
Gde se prosu krvca novih Mučenika,
I naniza novi Đerdan od merdžana:
Sedamsto Tisuća ubijenih Srba
A sedmoro tol’ko zacrnjenih tugom
Udovica, majki i dece nejake;
Proslavi umrle i uteši žive,
Blagoslovi prave, a pokaraj krive.
 

Pesma 3.
 

Koji pobjedi, on će se obući u haljine bjele
I neće izbrisati mena njegova iz Knjige Života
I priznaće ime njegovo pred Ocem Mojijem
I pred Anđelima Njegovima.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Zbog jednog ubistva Kain proklet osta,
Koliko l’ prokletstvo navukoše na se,
To ubiše Srba Sedamsto Tisuća,
Na veki prokleta ostaće im kuća.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Hristos diže vrednost čovečjeg života,
Povrh svih vrednosti vasceloga sveta,
Sledbenici Rima tu vrednost sniziše,
Ispod cene blata čoveka spustiše.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Zlotvori i Sveci umiru jednako,
Po smrti se dele na suprotne strane
Dela će se javit’ i pravda izreći
Od tog Suda neće brzonog uteći.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Kada Hristos Blagi stane Hristos Strašni,
Jezikom gromovim ovako će reći:
Idite prokleti u ognjeno more,
Priđ’te blagosloveni u spremljene dvore!
I svako će tada svome mestu poći,
Da zli dobro večno videt’ neće moći.
 

PRESVAJATA BOGORODICE SPASI NAS
 

Gonitelj demona, rušitelj idola,
Kroz Tebe nam dođe, o Marije Djevo,
Da istrebi trnje i posadi cveće.
Kroz Njega Istinu, Put i Život znamo,
Njemu se klanjamo, a Tebi pevamo.
 

Pesma 4.
 

Ja kojega ljubim onoga i karam
i poučavam stradanjem mnogim,
Postarajte se dakle ljudi i pokajte se.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

U smrt Adam vodi, a Hristos u život,
Put greha – u pak’o, put Vere u Nebo,
Mučenici srpski, sebe ne žaliste,
I mukom za Hrista Nebo zadobiste.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Kad se adskim kadom ljudi opijaše,
Tada braća braći krvlju nazdraviše,
Prijatelji vaši što s vama edoše,
Mučenici srpski, glave vam sekoše.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Šta su naši dani? Šta zemne radosti?
Mehuri na vodi, što ih talas nosi.
Mehuri se drobe o kamene skale,
Tako naše vreme o večne obale.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Trojica u Jednom, Jedan u Trojici,
Takav Bog se javi u Svojemu Sinu,
Ka’ sluga se javi, vi Ga zavoleste,
Ka’ Bog za vas umre, vi za Njeg umreste.
 

PRESVJATAJA BOGORODICE SPAI NAS.
 

U svetoj ljubavi Istina se gnezdi,
Ti si sveta ljubav, o Majko Istine,
Ti čekana zora Jakovljevoj zvezdi.
Iz Ljubavi večne Istina se javi,
Iz Tebe se rodi Gospod sa visine,
Jedin’ iz Jednog, i Sin i Mesija,
Ljudima kroz Tebe svetlost se zasija.
 

Pesma 5.
 

Koji pobijedi, daću mu da sjedne sa Mnom
Na prestolu Mojemu,
Kao i Ja što pobijedih i sjedoh sa Ocem Mojim
Na Prijestolu Njegovu.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Pravoslavna vera, teška kao savest,
Nikom dveri Raja ne otvara lako,
Nit’ u Svece piše, nit’ Raj obećava,
bez suza i krvi i mnogijeh straha.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Inoslavna vera, šarena i glatka,
Za velike grehe nađe leka slatka:
Prođi „troja vrata“, pa zgrešio ma šta,
Il’ pet „Rozarija“ i sve ti se prašta.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

U sukobu prave i neprave vere,
Vi muke podneste bez broja i mere.
Samo, trnov venac skriva venac slave,
Vi za Pravu Veru položiste glave.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Demon laži ljude šećerlemom mami,
Gde je škrgut zuba u večitoj tami;
Bićete mučeni, Hristos Svojim reče,
Posle mnogih muka Život im obreče.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Kratovac u ognju, Avakum na kocu,
Pobedu odneše nad polumesecom.
O stradalci novi pod humkama vlažnim,
Pobeda je vaša nad hrišćanstvom lažnim!
 

PRESVAJATAJA BOGORODICE SPASI NAS
 

Sve lepote bajne proleća i leta,
I jeseni zrele i beloga snega,
Sve krasote neba i podnebesnog sveta,
Videše u Tebi duhovni pesnici,
Od Boga izabranoj Prečistoj Devici.
Mi njihove reči krvlju pečatismo,
Đerdan od merdžana do neba duljismo,
Tebe i Tvog Sina krvlju svedočimo,
I jedno i drugo – Nebesima dika:
I pesma Pesnika i krv Mučenika.
 

Pesma 6.
 

Tajnovidac Jovan vidje zveri mnoge,
Ratujuće na Jagnje Božije,
I Jagnje će ih pobijediti i baciti u oganj večni,
Jer je On Gospodar nad gospodarima,
I Car nad carevima, Hristos Svesilni.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Nesreća i sreća svome kraju žure,
Da u noći smrti obadve zažmure,
Al’ nesreća dobrih po smrti je sreća,
Sreća že bezbožnih po smrti nesreća.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Mladost od starosti jedan trenut deli:
Grob nikog ne pita, šta mu duša želi,
Nit’ grob duša pita, nit’ se s grobom sreta,
Iz telesnog groba u nebo odleta.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Raspeti na Krstu Isus širi ruke,
Da izgna iz ljudi lisice i vuke,
Zatrese se zemlja, kamen se rascepi,
Od potresa strašnog progledaše slepi.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

I umre i usta, i ode i osta,
Hristos Bogočovek, bez vođe i mosta,
I osta i ode da spremi veselje,
svima koji ljube sveto Jevanđelje.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

O pozvani gosti pira nebesnoga,
Mučenici srpski, duha plamenoga,
Prezirući ljudske spletke i mučenja,
Odleteste na pir rajski bez docnjenja.
 

PRESVAJATAJA BOGORODICE SPASI NAS
 

U rodu bez slave Ti se nađe slavna,
O Prečista Djevo, slavo Pravoslavna,
Dugočekan Hristos kroz Tebe nam dođe,
Nebo k zemlji spusti, zemlju k nebu diže,
Uzdiže u nebo srpske Mučenice:
Majke i starice i krasne device.
O Marijo Djevo, božanskoga lica,
Budi vođa u Raj novih Mučenica.
 

Pesma 7.
 

Danila Bog spase od lavova,
Tri Otroka od plamena ognjenoga,
Noja od potopa, Jonu že iz utrobe kita
Jer oči Gospodnje gledaju na pravednike
I uči Njegove na molitvu njihovu,
A lice Gospodnje na zlotvore
da ih istrijebi sa zemlje.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Car Ahav poseče proroke Božije,
Car pakla mu sada u lice se smije.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Fariseji Hristu u lice pljuvaše,
Popljuvani sami za navek ostaše.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Nasiljem i laži Kajaf se posluži,
Večnim proklinjanjem svet mu se oduži.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Naruga se Irod Hristu u lancima,
Angel ga poseče za ručak crvima.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Kad Pilat naredi da se Hristos muči,
Time rimsko carstvo sa smrću obruči.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Juda izda Hrista, i puče po sredi,
Obešenog sudit’ dinara ne vredi.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Izdajnici stari i zlotvori mladi,
Oboji’ su sada u istoj paradi.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Veliko je dobro u onome veku,
Što mleko i otrov zajedno ne teku.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Krv pravedna guši, krv pravedna žeže,
Od pravedne krvi svi demoni beže.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Zbog pravedne krvi i Krst posta časnim,
Barjakom hrišćanstva i znamenjem krasnim.
 

PRESVAJATAJA BOGORODICE SPASI NAS
 

Uvenčana slavom, o Preblaga Mati,
Tvoju divnu milost nama ne uskrati,
Smiluj se na decu srpskih Mučenika,
Smiluj se na zemlju srpskih zatočnika.
Oproštaj izmoli od Sina Tvojega,
O Sveta Prečista, čistija od snega.
 

Pesma 8.
 

Poslednje Carstvo vidje David
Na ruševinama svijeh carstava bezbožnijeh,
Vidje i Duhom Božjim proreče:
Sveci Višnjega preuzeće carstvo
I držaće carstvo na vijek i do vijeka.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Odoste nam srpski mlađani otroci,
Ali muka vaših ostaše svedoci.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Odoste bez oči’ kano slepci Boži’,
Al’ dokaz krvavi ostadoše noži.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Odleteše duše, al’ kosti govore:
Zaklaše nas mučki! Celom svetu zbore.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Na molitvi i bez – suda i osude.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Sva priroda Božja neće biti nema;
Svedočiće gvožđe, i drvo, i stena.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Svedočiće Drina i Šator planina,
Bosna i sestra joj – sva Hercegovina.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Sremski manastir i Slavonska polja,
Na Sudu će biti svedoci pokolja.
Svedočiće Boka i sva Dalmacija,
Tromeđa i Lika i hrabra Banija.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Svedočiće deca udavljenog roblja,
I bezbrojna srpska mučenička groblja.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Pod tuđim okriljem kretoše ustaše,
Od glave do pete oružani teško,
Te odojčad srpski i babe poklaše,
I to delo svoje nazvaše viteško!
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Poslodavac njihov iz pakla se smije,
Takovih slugara još imao nije.
A za revnost u zlu, već poznatu svima,
Pohvale dobiše iz pakla i Rima.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Dan će da objavi što noć crna krije,
Nikad greh u mraku bez svedoka nije.
A na Sudu Strašnom kad vaskrsnu mrtvi,
Sedamsto Tisuća svedočiće žrtvi.
 

PRESVJATAJA BOGORODICE SPASI NAS
 

Krvlju Tvoga Sina svak se osvećuje,
Ko se sa ljubavlju njome pričešćuje.
Pričešćeni Srbi i svoju krv daše,
Otadžbinu svoju dvojno osveštaše.
Nek sinovi znaju i unuci čuju,
Zemlju svoju svetu ka’ svetinju štuju.
Održi im pamet, da se ne obrne,
I Srbiju svetu grehom ne oskvrne.
O Bogorodice, naša mila Mati,
Pod Tvoje okrilje potomke prihvati.
 

Pesma 9.
 

Anđelska voinstva na nebesi i narodi
Da pravedni na zemlji pevaju Ti pohvale:
Raduj se Djevo Prečista, dome Mudrosti Božije;
Ti nam rodi Spasa Hrista;
Njemu klanjajući se Tebe veličamo.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Prošle su vas muke i bolovi teški,
Sada ste u carstvu sinovi svetlosti i mira,
Mučenici srpski, sinovi viteški.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Prošli su prizori užasa i srama,
Što ih vi gledaste, valjani u krvi,
Kakvih svet ne vide od Neronovih dana.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Iz vaše krvi pšenica će bujati,
Potomci će jesti za Bog da vas prosti,
Svako zrno svetim koljivom smatrati.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
Brat u šumi mlađeg svjetovaće brata:
Čuvaj ovo drvo, nemoj ga poseći,
Na njemu za veru obešen je tata.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Beleg nek je, deco, ta krvava stena,
Tu palite sveće, tu vam mati svisnu,
Sitno isečena i obeščašćena.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Tam’ na ovoj humci nek sveštenik čita,
Njih stotinu živih tu su pogrebeni
To je carska četa, sad Hristova svita.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Tu pod ilovaču ubačeni biše,
U raku što sami na silu kopaše,
Još živi pod zemljom Bogu se moliše.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Od malene crkve usred našeg sela,
Od popa s Putirom, naroda i krsta,
Osta samo hrpa beloga pepela.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

Voda porumeni, sneg se zacrveni,
Od premnoge krvi srpskih Mučenika,
Se obraza dželata – sve se zarumeni.
 

SVETI NOVOMUČENICI, MOLTE BOGA ZA NAS
 

O Vaskrsli Hriste, o Care careva,
Osuši nam suze, primi srpske žrtve
Dge se večno živi i večno se peva.
 

PRESVJATAJA BOGORODICE SPASI NAS.
 

Ti nam rodi Jagnje, jače od zverova,
Ti ga gleda mrtva na Krstu krvava,
Ti govori s Njime vaskrslim iz groba,
Ti Ga gledaš sada na Prestolu neba;
S Mučenici srpsi, Presveta Marije,
Umoli Ga za mir sveta i Srbije.
 

Svetilen
 

Prolazne su muke, a večita plata,
Zlo je kratka veka, večita je pravda.
Niko nije srećan ko bez Hrista živi,
I niko nesrećan ko za Hrista strada.
Vi gorčine pehar do dna iskapiste,
Mučenici srpski, sreću ugrabiste.
 

Slava:
 

Otac Večna Svetlost, i Sin Večna Svetlost,
I Duh Sveti Svetlost; sijanje bez noći.
Trojedina Svetlost, Svetlilo Božanstvo,
Punina krasote, punina svemoći.
Sjajnije od sunca Slovo se zasija,
U kandilu tela – Gospod i Mesija,
Da obasja tmine, da izleči rane,
I u nove ljude novi Duh uda’ne.
 

I ninje:
 

Sin Božji, Djevo, iz Tebe se rodi,
Da čudesa stvori, i milost učini,
Da svet preporodi, da sve dobru vodi,
I ljude bez broja Ocu Svom usini.
Međ’ kćerima ljudskim, mnoge biše slavne,
Ali Tvojoj slavi nema slave ravne.
 

Hvalite stihire, glas 6
 

Hvalite Gospoda, jer je blag Gospod,
Pojte že Imenu Njegovu, jer je dobro.
Tebi i pripada pesma Bogu.
 

Hvalite Gospoda svi narodi,
Slavite Ga sva plemena,
Tebi i pripada pesma Bogu.
 

Hvalite Ga svi Anđeli Božiji,
Hvalite Ga sve vojske Božje.
Hvalite Gospoda zbog sile Njegove,
Hvalite Ga zbog veličanstva Njegova.
 

Da hvalimo Boga, silnog u milosti,
Da hvalimo Boga milosnog u sili.
Hvalite Ga Srbi, i stari i mladi.
Božijom se silom pokazaste silno,
Božijom milošću postadoste slavni,
Hvalite Ga Srbi, veliki i mali.
Gledajuć’ u Boga s puta ne skrenuste.
Hvalite Ga ljudi, i mrtvi i živi,
Domaćin je sveta, svud na svojoj njivi.
 

Hvalite Boga uz glase trubne,
Hvalite Ga uz psaltire i gusle.
 

Da hvalimo Boga, Svetog u Svetinji,
Hvalite Ga složno, srpski Svetitelji,
Da hvalimo Boga, Dobrog u dobroti,
Hvalite Ga redom, srpski dobrotvori,
Da hvalimo Boga, strašnoga u pravdi,
Hvalite Ga mnogi srpski Mučenici,
Ko god Boga hvali, Bog mu molbe čuje,
Pa život i zdravlje, i mir mu daruje.
 

Sve živo i sva tvar neka hvali Gospoda.
Neka hvale Gospoda Anđeli i ljudi,
Pretci i potomci, živi i usopši.
Neka hvale Boga polja i livade,
Valovite reke i pećine mračne,
I zelene gore i doline tučne,
Što nevinom krvlju zalivene biše,
Rujnom, zdravom krvlju srpskih Mučenika,
Vrednih domaćina i hrabrih vojnika,
Mladića i dece i devica milih.
Neka hvale Boga i nemušte tvari
Gospoda što celim svetom gospodari.
 

Slava:
 

Pristupite svi verni, poklon’te se Tvorcu,
Ocu Prevečnome i Sinu i Duhu,
Pristup’te pobožno, zapevajte složno,
U slavu Trojice, u čast Mučenika,
Sedamsto Tisuća za Hrista ubitih,
O nebesni Oče, Ti ni Sina Svoga,
Sa Krsta ne skide, radi veće slave;
Mučenici za Te i za Tvoju pravdu,
Tebi su najdraži pred Prestolom neba.
Oni Tebe smržu a Ti njih životom,
Proslavljahu Carstvu večnog radovanja,
Što zemlja ne pozna od svog postanja.
 

I ninje:
 

Nadnesi se licem nad postelju bolnih,
Stavi blagu ruku na čelo nevoljnih.
Lice Tvoje – svetlost u tami stradanja,
Ruka Tvoja – melem u čas umiranja.
Najsvetlijeg lica, najnežnije ruke,
Majko nad majkama, ublaži nam muke.
 

Slavoslovije veliko

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *