DIVAN

 

DIVAN
 
DIVAN 13.
U MANASTIRU VRAĆEVŠNICI
 
Treći brat pročitao je završetak ovoga izveštaja.
– Meni je, veli dodeljeno da vam pročitam najkraći deo našeg izveštaja. Ovaj deo odnosi se na čudesa svetih apostola spomenuta u apostolskim poslanicama. Malo ih je spomenuto, no ne zato što ih je bilo malo, nego što skromnost svetih apostola nije im dala da opisuju mnoga lična čudesa svoja. Apostol Pavle potvrđuje to ovim rečima: „Ne smijem govoriti šta Hristos učini kroza me… u sili znaka i čudesa silom Duha Božjega, tako da od Jerusalima i naokolo do tja Ilirika napunih Jevanđeljem Hristovijem“ (Rim. 15, 18-19).
Čudesno isceljenje bolnih vršili su apostoli i za života svoga Gospoda na zemlji molitvom i pomazivanjem uljem. To svakako nije moglo biti bez Hristovog uputstva. Taj način oni su i docnije upotrebljavali. Otuda i propis Sv. Jakova: „Boluje li ko među vama, neka dozove starješine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vjere pomoći će bolesniku“ (Jakov, 5, 14).
A za primer šta sve može učiniti vera i molitva Jakov neće da navede velika i strašna čudesa ni svoja ni ostalih apostola, zbog velikog smirenja, nego pominje proroka Iliju, po čijoj molitvi zatvori se nebo te ne bi kiše tri i po godine.
Apostol Jovan svedoči o moći apostolske molitve i Božije milosti govoreći: „Što gođ molimo, daje nam“ (Prva Jov. 5, 14-15).
I proziranje u budućnost spada u čudesni dar Božji. Svoju blisku smrt provideli su i Petar i Pavle. Tako sveti Petar piše: „Jer mislim da je pravo da dokle sam god u ovome tijelu da vas budim opominjanjem; znajući da ću uskoro tijelo svoje odbaciti, kao što mi kaza i Gospod naš Isus Hristos“ (II Pet. 1, 13-14).
A Pavle dajući poslednje savete Timoteju da bude trezven, trpeljiv i revnostan u službi, kaže o sebi:“
„Jer ja se već žrtvujem, i vrijeme mojega odlaska nasta.
Dobar rat ratovah, trku svrših, vjeru održah“ (II Tim. 4, 5-7).
No i pored svoje smernosti i uzdržljivosti u opisivanju nezemaljskih stvari, on ne propušta da nam kaže ono što je za naše veliko dobro i spasenje. Dve takve tajne on nam jasno opisuje.
Prva je tajna uznošenje njegovo u Raj:
„Znam, piše on, čovijeka u Hristu koji pre četrnaest godina – da li u tijelu ne znam, da li osim tijela ne znam; Bog zna – da bi odnesen do trećega neba.
I znam za takvoga čovjeka da li u tijelu da li osim tijela; Bog zna – da bi odnesen u Raj, i ču neiskazane riječi, kojijeh čovjeku nije slobodno govoriti“ (II Kor. 12, 2-4).
Ovim svojim ličnim iskustvom apostol nas utvrđuje u veri u Raj koji je on lično video i čuo.
Drugu tajnu javlja nam Pavle odmah posle ove. To je tajna njegove, i naše, borbe sa zlim duhovima mraka. Ovako piše:
„Da se ne bih ponio za premnoga otkrivenja, dade mi se žalac u meso, anđel Satanin, da me kuša da se ne ponosim.
Zato tri put Gospoda molih da odstupi (Satana) od mene.
I reče mi: dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila pokazuje u slabosti potpuna“ (II Kor. 12, 7-9).
U toku vremena obe ove tajne posvedočene su ličnim doživljajima mnogih svetih ljudi i svetih žena. Ali svedočanstvo Pavlovo svedočanstvo je apostolsko.
Pavle jasno govori o čudotvorstvu uopšte kao naročitom daru Duha Božjega. Taj dar se ne daje samo apostolima nego i drugim hrišćanima, shodno Božjem planu. Što se pokazalo istinito u sva vremena Hrišćanstva, pa i u naše dane (I Kor. 12, 28-29).
Poštovana braćo, moram priznati da se mi nismo usudili nabrajati i opisivati čudesa iz knjige Otkrovenja Jovanova. Pošto ta knjiga od prvog do poslednjeg lista opisuje samo čudesa, to bi je morali ili svu prepisivati ili pak svu pred vama pročitati. Tu je u veličanstvenim i strašnim vizijama i slikama otkriveno i sakriveno sve šta biva i šta će biti do svršetka vremena. No glavni predmet te knjige je jasan. U njoj je naslikana borba Jagnjeta Božjega sa zverovima, borba neba i pakla za ljude, pobeda neba, poraz Satane i triumf Jagnjeta Božjega, Sina Božjega, Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. A sada da završim sa ovom važnom napomenom, da apostoli nisu činili čudesa radi čudesa, niti su ih smatrali ciljem nego sredstvom. Hristos je strogo opomenuo svoje učenike da se ne raduju zato što čudesa tvore nego zato što su imena njihova zapisana na nebesima. Čudesa imaju svrhu da neznabožne ljude obrate ka Hristu; kroz to obraćanje pak da utvrde u dušama ljudi veru, nadu i ljubav. Ljubav je na vrhu, i ona ostaje večno carica svih dobrodetelji i u vremenu i u večnosti. Svi apostoli to ističu, naročito Jovan i Pavle. Ovako Pavle:
„I ako imam proroštvo, i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premiještam a ljubavi nemam, ništa sam…
Ljubav nikad ne prestaje, a proroštvo ako će i prestati, jezici ako će umuknuti, razuma ako će nestati…
A sad ostaje vjera, nada i ljubav, ovo troje; ali je ljubav najveća među njima“ (I Kor. 13).
Ko bi se usudio ovo osporavati.? Ovako je mogao govoriti samo onaj, koji je kroz teška iskušenja prošao i pomoću milosti Božje uspenjao se do na vrh lestvice hrišćanskog savršenstva; a taj vrh jeste sveta i svetla ljubav. Ali, ako bi uzleteo na taj vrh bez postepenosti, bez muke i truda, krvavo puzajući na više, tome i ljubav ne bi bila slatka.
Jasna nam je dakle nauka svih apostola, da će po svršetku sveta i vremena prestati potreba i za veru i za nadu kao i za čudotvorstvo koje stoji u službi vere i nade. Samo će ljubav ostati.
Sa ovim je naš skromni izveštaj završen, reče čitač, pokloni se i sede.
Posle ovoga određena su tri brata da sastave jednu studiju o čudesima uopšte, i o njihovom događaju, smislu i značaju. Ovu studiju ili bolje reći nauku o čudesima oni su radili dugo u Ovčarsko-Kablarskim manastirima, i nazvali su je „Jovanjski stoslov o čudesima“. Donosimo ga u produženju.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Simonida Čonkić

    Sa radošću beležim ime sestre iz Čuruga koje i sam SvNikolaj navodi sa ostalima na kraju prvog izdanja knjige“Divan“ – Čarna Čonkić.Kasnije je prešla u Novi Sad,pa je naziva dušom bogomoljačkog pokreta grada.Zamonašena je pod imenom Heruvima u manastiru Velika Remeta u vreme e.Andreja Frušića i igumana Danila Zdravkovića.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *