NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Razno » Dečije pitanje o Bogu

Dečije pitanje o Bogu

Pitanje:
Malo dete je postavilo profesoru veronauke pitanje zašto Bog ne bi mogao da bude žensko. Ne znam kako je profesor odgovorio, ali bih voleo da mi vi odgovorite na pitanje, jer, iskren da budem, ne znam kako bih ja odgovorio da sam se našao u takvoj situaciji. Hvala
Aleksandar


Odgovor:
Dragi Aleksandre, Ako se sećate Gospod je odgovorio da se u carstvu Nebeskom niti žene niti udaju, i da se punoća čoveka izražava upravo u oboženju kao savršenoj ljubavi prema svima. Pol je tvorevina Božija zarad ostvarenja Njegove promisli da se napuni zemlja. On njega stvara a ne potpada pod zakone svog stvaranja, ili stvorenog. Anđeli nebeski se ne dele na muško i žensko, jer za to ne postoji potreba niti je to njihova misija, ili zamisao Božija da se u ontološkom svetu na taj način množe. Ili drugo pitanje koje je vrlo popularno: može li Bog da stvori kamen (fizički pojam) koji ne može Sam On da podigne? Ili ono sa „kokom i jajetom“, šta je starije? Otkriva se šokantan morfološki odnos kada se formom tvari uslovljava Bog, ili Biće izvan materije. I to se tako tedenciozno radi, radi poniženja Crkve, a ustvari otkriva se mizerno stanje razmišljanja i poimanja večnih istina. Imamo u molitvi na krštenju u kojoj se govori da Bog na „krilima vetra“ (Svetog Duha) nosi svu tvar, a nekmo li taj kamen kada ga neko zamišlja i više tvorevine, koji u svojoj suštini ne može da postoji. Ali ljudi vole da se retorički igraju rečima i mislima. Ovaploćeni Bog, Bog Logos, Gospod naš Isus Hristos je muškarac, zašto i kako to je samo Njegova volja. On je taj novi Adama koji je poebedio satanu i smrt u koju je kao čovek ranije upao. Bog može nešto da bude u ljudskoj prirodi samo Svojim ovaploćenjem, i da je On izabrao telo žene, ovaploćen bi bio u ženu. Ali nije. Treba ovde da se razume da mi ne možemo metodikom i opažanjem tvorevine, pa i polova, da uslovljavamo njihov Uzrok. Po logičnoj kauzi od uzroka se rađaju posledice, a ne obrnuto. Sve to što polupismeno mislimo o Bogu mi mislimo nekim iskvarenim tipom ovaploćenja, što je antropomorfizam (kada sve objašnjavamo našim limitivnim znanjem i iskustvom) , a u otsustvu rukovođenja činjenicom da: „Boga niko nikada nije video“, kako to nama objavljuje sv. Jovan Bogoslov u svom Evanćelju. Kako se Bog nikada nije ovaplotio kao žensko nego samo muško, i kako je Njegovo ovaploćenje neponovljivo u domostroju spasenja čoveka, Bog nikada ne može da se ovaploti kao žensko. Pokušaj Bulgakova da opiše Božansku mudrost kao Sofiju, kao neku četvrtu ipostas Boga Crkva osuđuje kao najgrublju jeres. Deci je možda teško da se objasni ali da se zamišlja Bog van Njegovog ovaploćenja jeste besmislen i nerazuman pokušaj. Za odrasle vrlo prelestni pokušaj. Boga ne treba zamišljati niti sozercavati u nekom završnom ishodu, nego ga treba tržaiti u Njegovoj blagodati i darovima koji nama daje za održavanje našeg života večnog. A to se po Otkrovenju jedino nalazi u Crkvi. oLjuba

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *