NASLOVNA »

Loading Prolog
  • Ovaj Prolog je prošao.

9. jul po julijanskom kalendaru

Date 22. jula 2016.
|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Svešt. muč. Pankratije ep. Tavromenijski. Ovaj svetitelj rođen bi u Antiohiji u vreme kada Gospod Isus hođaše kao čovek među ljudima na zemlji. Čuvši za čudesa Hristova roditelji Pankratijevi požele da vide Gospoda čudotvorca. I s Pankratijem zajedno dođu u Jerusalim, gde videše Isusa, čuše reči Njegove i videše čudesa Njegova. Tu se Pankratije upozna s apostolom Petrom. Po vaznesenju Gospodnjem i roditelji i sin krste se u Antiohiji. Pankratije se povuče u neku pešteru u Pontu, gde ga apostol Petar nađe, pa u dogovoru s apostolom Pavlom postavi za episkopa Tavromenijskog u Siciliji. U tome gradu sv. Pankratije počini velika čudesa, razori idole, krsti nekrštene a utvrdi krštene, i upravi dobro crkvom Božjom. Neki neznabožni vojvoda Akvilin, čuvši da ceo grad Tavromen posta hrišćanski pođe s vojskom na taj grad da ga poruši. Pankratije sveti ohrabri verne da se ne uboje, a sam on s klirom izađe van grada noseći u ruci nepobedivo oružje, krst časni. Kada se vojska približi gradu, pade na nju neka tama i obuze je strah velik. I nasta pometnja velika tako da se napadači okomiše jedan na drugog i izbodoše se i isekoše mačevima. Tako ugodnik Božji Pankratije spase grad i stado svoje silnom molitvom svojom pred Gospodom. Najzad i on bi ubijen kamenjem od nekih zavidljivih i zlobnih neznabožaca, i upokoji se u Gospodu. Mošti njegove svete pokoje se u Rimu.

2. Svešt. muč. Kiril ep. Gortinski na Kritu. Kao starac od 84 god. bi mučen za Hrista u vreme Dekijeva carovanja. Bačen u oganj on bi spasen promislom Božjim. Tada sudija izreče ovakvu presudu: „Kirila, izvedenog iz ognja, pravedni sud ne može trpeti među živima, zato naređujem, da se ubije mačem.“ S radošću podmetnu sveti starac glavu pod mač i bi posečen, da večno živi u carstvu Hristovom.

3. Prep. muč. Patermutije i Koprije. Obojica behu Misirci. Mučeni od cara Julijana Odstupnika. Prvi imaše 75 god. a drugi 45. Car uspe da odvrati Koprija od vere Hristove i privoli idolima. Odvraćeni Koprije uzviknu: „Julijanov sam a ne Hristov.“ No kada ga starac Patermutije ukori i opomenu na večne muke, Koprije se trže, pa uzviknu pred carem: „Hristov sam a ne Julijanov.“ Obojica biše mačem posečeni. Sa njima postrada i Aleksandar, jedan od carevih vojnika, koji videći njihovu hrabrost u stradanju, i sam posta hrišćanin. Česno postradaše za Hrista i Hristu odoše 361 god.

4. Prep. Patermutije i Koprije. Mada istih imena, ovi behu različiti od onih prvih. Ovaj Patermutije beše najpre vođ razbojnika, no posle jednog čudesnog viđenja obrati se u veru pravu i zamonaši se. Naime on se beše popeo na krov jedne bogougodne žene, da bi s krova ušao u kuću i poharao. No padne na nj san i on u snu vidi Nekoga, ko mu zapreti da više ne čini zlo i da se pokaje. On se ne samo krsti nego i zamonaši. I jedan i drugi behu veliki čudotvorci. Po blagodati Božjoj lečili su ljude od svake muke i bolesti, obraćali grešnike na pravi put i proricali. Neki grešnik ležeći na samrtnom odru zamoli Patermutija, da mu produži život da bi se pokajao. Posle molitve svetitelj mu reče, da mu Bog produžuje život još za 3 godine. Grešnik se pokaja, i tačno posle 3 godine umre. Upokojili se u Gospodu krajem IV veka, u dubokoj starosti.

5. Sv. Teodor ep. Edeski, i drugi s njim. U 20 god. zamonaši se i kao monah proveo 36 god. Tada, u vreme cara Mihaila i Teodore, bi izabran za ep. Edeskog. Skončao 848. god. Uz njega se spominje njegov nastavnik sv. Teodosije Stolpnik Sirski, brat njegov sv. Jovan, sv. Ader, plemić i bogataš, koji odbeže od žene i zamonaši se.


Pankratije, sveti za detinjstva svoga,
Greja se na suncu lica Hristovoga,
I leto za letom leti i odleti
Al’ mu lice ono osta u pameti,
danonoćno pred njim prekrasno da zrači,
Zato sve odbaci što mu lik taj mrači:
Ostavi imanje, i dom roditelja,
I mahnu se sviju obmanljivih želja,
I naslada zemnih što ljudima gode,
U pustinju neku, u samoću ode,
Da do krajnjeg dana roka zemaljskoga
Opija se slašću lica božanskoga.
Pankratije tako, a Gospod inako,
Svetilnik se sjajan ne ukriva lako.
Neznabožna beše zemlja Sicilija,
Njoj trebaše svetlost svetog Pankratija,
Trebaše joj svedok Hristovoga lika.
Trebaše joj krvca česnog mučenika.
Sve što joj trebaše Pankratije dade,
K’o mučenik pade, besmrtnik ostade.
I ostade svetlost iznad Sicilije.
Svetlost onog lica, da je vavek grije.

RASUĐIVANJE
Mnogi se pitaju zašto Bog uzima iz ovog života mladiće, devojke i decu, i zašto ne ostavi, da svi ostare, pa tek onda da kroz smrt idu na onaj svet? To je Božji plan domostrojstva, to je sveta volja Njegovog Promisla. No ima nekih primera u ogromnom iskustvu crkve, da ponekad Bog to čini tako po želji i molitvi Svojih ugodnika u onom svetu, ili srodnika. Sv. Ader (u monaštvu Atanasije) javio se svojoj ženi, koju je iznenadno ostavio sa troje dece i otišao u manastir, gde je i umro. Kada žena dođe do očajanja, jedno zbog brige za nejakom decom a drugo zbog brige za mužem, jer ne znađaše gde se on nalazi, tada joj se javi na snu muž iz onoga sveta, sa svetlim licem i haljinom belom i svetlom, i reče joj: „prestani plakati i vapiti protiv mene; evo ja ću ti uzeti decu (dvoje od njih) k sebi, a ti ako hoćeš postaraj se za spasenje svoje duše.“ U isto vreme i na isti način javi se on i Teodosiju Stolpniku i reče mu: „kroz tri dana otićiće ka Gospodu stara isposnica, koja je u obližnjem manastiru, a ti stavi na mesto njeno moju suprugu, da se podvizava kao inokinja u onoj keliji. Neka s njom ostane i najmlađe dete dok ne poraste: ono će ići mojim stopama i biće naslednik apostolskog prestola u Jerusalimu.“ I u istini sve se to zbi kako je i rečeno. Stara isposnica umre trećega dana, isto tako i dva starija deteta Aderova, a žena mu zauzme keliju one starice, zajedno sa najmlađim sinom, koji kad poraste bi patrijarh u Jerusalimu.

SOZERCANJE
Da sozercavam čudesnu pobedu nad Amalikom (II Moj. 17), i to:
1. kako narod pobeđivaše Amalika dok se Mojsej s uzdignutim rukama moljaše Bogu;
2. kako Mojsej s uzdignutim rukama na molitvi predobražava pobedonosno Raspeće Hristovo;
3. kako silom krsta i molitvom i ja mogu pobediti mračne strasti, koje Amalik predstavlja.

BESEDA
o sudu Božjem nad pravednikom
Jer je vrijeme da se počne sud od kuće Božije;
ako li se najprije od vas počne, kakav će biti pošljedak
onima što se protive Božijemu jevanđelju? (I Pet. 4, 17)
Kada dođe sud Božji na kuću pravednika, neka se ne zluraduje nepravednik no neka trepti od straha. Ako su pravednik i nepravednik susedi, pa ruka Božja padne na pravednika, pala je na obojicu: prvoga da prekali, drugoga da opomene. I kad ljuto stradanje spopadne pravednika – ne spopada ga bez Božje volje – neka se ne veseli nepravednik, jer je to stradanje više radi njega nego radi pravednika, na ime: da bi on vidio kakav je gnev Božji i požurio da promeni duh i popravi dela svoja. Neka se zapita još: kad je ovoliki gnjev Božji na pravedniku, koliki li će biti na meni?
Znajte, braćo, da je pravda moć, a nepravda nemoć. Ko može više da otrpi, a da se ne slomi pod teretom: moć ili nemoć? Nesumnjivo moć. Zato se na pravednika navaljuje teško breme. Neka se ne ruga nepravednik, kada vidi pravednika pod teškim bremenom i neka ne kaže: bolja je moja nepravda od njegove pravde! No neka sa jezom i drhatom gleda na breme pravednika, i neka kaže sebi iskreno: to je breme moje, no ja sam suviše nemoćan da ga podnesem, zato je bačeno na njegova leđa, na leđa pravednika. Da bih ja video i pokajao se od putova svojih, i pokajanjem ojačao za breme koje me čeka. Od kuće Božje počinje sud – to je neizmerna milost Božja prema grešnicima, prema slabićima, onemoćalim od greha: neka otvore oči i čitaju pismena gnjeva Božjeg! Od kuće Božje počinje sud, jer je jaka kuća Božja, a kuća je Božja pravedan čovek, u kome obitava Duh Božji. Kad vetar poljulja kamenu kulu, neka kolibari utvrđuju svoje kolibe.
O braćo moja, kako su sudbonosne i strašne one apostolske reči za grešnika!
O Gospode Isuse, pravedni i milostivi, milostivi i pravedni, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
22. jula 2016.