NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

8. novembar po julijanskom kalendaru

21. novembra 2019.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sv. Arhistratig Mihail i ostale Sile nebesne beztelesne. Angeli Božji bili su praznovani od ljudi još iz duboke starine. No to praznovanje često se izmetalo u obožavanje angela (IV Car. 23, 5). Jeretici su svašta basnoslovili o angelima. Neki su od tih gledali u angelima bogove; drugi i ako ih ne smatrahu bogovima nazivahu stvoriteljima vascelog vidljivog sveta. Laodikajski pomesni sabor, koji beše na 4 ili 5 godina pre I Vaseljenskog Sabora, svojim 35. pravilom odbaci poklonjenje angelima kao bogovima i ustanovi pravilno poštovanje angela. U vreme pak Silvestra pape rimskog i Aleksandra patrijarha aleksandrijskog (iz IV v.) bi ustanovljen ovaj praznik Arhistratiga Mihaila i pročih Sila nebesnih u mesecu Novembru. Zašto baš u Novembru? Zato što Novembar predstavlja deveti mesec posle meseca Marta. U mesecu Martu smatra se da je bilo stvorenje sveta. A deveti mesec posle Marta uzet je zbog 9 činova angelskih, koji su najpre stvoreni. Sv. Dionisije Areopagit, učenik apostola Pavla, onoga apostola, koji se uzdigao do u treće nebo, opisao je ovih 9 činova u knjizi „O nebesnoj Jerarhiji“. Ti činovi su sledeći: šestokrili Serafimi, mnogoočiti Heruvimi i bogonosni Prestoli, Gospodstva, Sile i Vlasti, Načala, Arhangeli i Angeli. Vojvoda cele vojske angelske jeste arhistratig Mihail. Kada je satana, Lucifer, otpao od Boga, i povukao sobom u propast jedan deo angela, tada je Mihail ustao i uzviknuo pred neotpalim angelima: vonmemъ! stanemъ dobrэ, stanemъ so strahomъ! I sve nebesne vojske vernih angela gromovito su zapojale: svjat, svjat, svjat Gospod Savaotъ ispolnъ nebo i zemlя slavы tvojeja! (Vidi o arhangelu Mihailu Is. Navina 5, 13-15; sv. Jude 9.) Među angelima vlada savršeno jednomislije, jednodušnost i ljubav, a uz to još i potpuna poslušnost nižih činova višim činovima, i svih ukupno svetoj volji Božjoj. Svaki narod ima svoga angela hranitelja, a osim toga i svaki hrišćanin ima svoga angela hranitelja. Treba se uvek sećati da ma šta mi činili, javno ili tajno, činimo u prisustvu svoga angela hranitelja. A na dan Strašnoga Suda sabraće se sve ogromno mnoštvo angela nebesnih svetih oko prestola Hristova, i pred svima njima objaviće se dela, reči i pomisli svakoga čoveka. Neka bi nas Bog pomilovao i spasao molitvama sv. arhistratiga Mihaila i pročih nebesnih sila beztelesnih. Amin.


Nebesni arhistratizi,
Što gledate nas u brizi,
Krilima nas zakrilite,
Silom svojom ogradite.
Božjom silom oružani,
Božjom slavom uvenčani,
Vi plameni mač nosite,
Zle demone da kosite.
Hitro, hitro kao zraci,
Vi letite na oblaci,
Na oblaci materije,
Gde se boj za Boga bije.
Bez umora i bez sanka
Vi lebdite bez prestanka
Nad ljudima i tvarima,
Nad bezbrojnim mirovima.
Za vama su vojske silne,
Vojske čedne i umilne.
Angeli su vojska vaša
I po Tvorcu braća naša.
Vojskovođe moćnog neba,
Vodite nas kuda treba –
Ka prestolu Svevišnjega
Što nas stvori iz ničega.

RASUĐIVANJE
Da angeli Božji neprekidno opšte sa ovim svetom o tome svedoči Sv. Pismo jasno i nepobitno. Koje iz Svetoga Pisma, koje iz Sv. Predanja, crkva pravoslavna doznala je imena sedmorice načalnika angelskih sila, i to: Mihaila, Gavrila, Rafaila, Urila, Salatila, Jegudila, Varahila (uz to neki spominju i osmog – Jeremila). Mihail na jevrejskom jeziku znači: ko je kao Bog ili ko je ravan Bogu? Sv. Mihail izobražava se još od prvih vremena hrišćanskih kao vojvoda, koji u desnoj ruci drži koplje, kojim popire Lucifera, satanu, a u levoj palmovu zelenu grančicu. Na vrh koplja ima platnenu pantljiku sa crvenim krstom. Arhangel Mihail smatra se naročito čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi verskih. Sv. Gavril znači – muž Božji, ili krepost Božja. On je blagovestitelj tajni Božjih, naročito tajne bogovaploćenja, i svih ostalih tajni, koje s onom stoje u vezi. Izobražava se: u desnoj ruci drži fenjer sa zapaljenom svećom unutra, a u levoj ogledalo od zelenog kamena jaspisa. Ogledalo označava premudrost Božju, kao tajnu skrivenu. Sv. Rafail znači – iscelenje Božje, ili Bog iscelitelj (Tov. 3, 17; 12, 15.). Izobražava se: desnom rukom vodi Toviju, koji nosi ribu uhvaćenu u Tigru, a u levoj drži alabastar lekarski. Sv. Uril – oganj ili svetlost Božja (III Jezdra 3, 1; 5, 20). Izobražava se: desnom rukom drži mač protiv Persijanca, a u levoj plamen ognjeni. Sv. Salatil znači molitvenik Božji (III Jezdra 5, 16). Izobražava se sa licem i očima pognutim, a ruke držeći na prsima kao na molitvi. Sv. Jegudil – slavitelj Boga. Izobražava se: u desnoj ruci drži venac zlatan, a u levoj trostruk bič. Sv. Varahil – blagoslov Božji. Izobražava se: nosi u nedrima ruže bele. Jeremil – uzvišenje Božje (III Jezdra 4, 36). Poštuje se kao vnušitelj i pobuditelj uzvišenih pomisli, koje čoveka uzdižu k Bogu.

SOZERCANJE
Da sozercavam čudesno oživljenje Evtiha apostolom Pavlom (Dela Ap. 20), i to:
1. kako Pavle noću propovedaše u jednoj kući u Troadi;
2. kako momče Evtih zadrema i pade s prozora trećega boja, i beše mrtav;
3. kako Pavle siđe, zagrli ga i povrati mu život.

BESEDA
o tome kako Hristos ožive ljude grehom umrtvljene
I nas koji bijasmo mrtvi od grehova
oživlje s Hristom. (Ef. 2, 5)
Bog prvo Hrista ožive, prvo Njega kao čoveka podiže iz groba. A Hristos je glava naša. Da bi vaskrsao ceo rod vernih, trebalo je prvo da vaskrsne glava. Kada je vaskrsla glava, tada je osigurano vaskrsenje i celoga tela zajedno sa svima organima tela. Apostol Pavle govori stoga o našem vaskrsenju i proslavljenju kao o svršenoj stvari. Bog i nas i njih vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu. S Hristom zajedno kao čovekom Bog vaskrse i nas, koji pre bijasmo mrtvi od grehova, umrtvljeni gresima. I ne samo da nas udostoji vaskrsenja zajedno sa Hristom Gospodom nego još i više: On nas posadi na ravno sa vaskrslim Hristom na visinama nebeskim, iznad celokupnog sveta beztelesnih duhova. Nije, braćo, Bog se javio na zemlji zbog neke obične i malene stvari, nego zbog jedne sasvim neobične i velike, prevelike. Kad car neki zemaljski učini posetu jednom mestu u svojoj državi, blagodet njegove posete dugo se oseća u tom mestu. Car Gospod posetio je zemlju i rod ljudski na zemlji. I blagodet te posete osećaće se do kraja vremena. Ta poseta za nas je značila život mesto smrti, slavu mesto srama, približenost Bogu mesto udaljenosti, blagoslov mesto prokletstva. Jednom rečju: vaskrsenje iz mrtvih – večno carovanje sa Hristom na nebesima.
O Gospode, hvala Ti, o Gospode slava Ti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.</

Details

Date:
21. novembra 2019.