NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

6. mart po julijanskom kalendaru

19. marta 2016.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveta četrdesetdva mučenika iz Amoreje. Ovo behu sve vojvode vizantijskog cara Teofila. Pa kada car Teofilo izgubi bitku protiv Saracena oko grada Amoreje, Saraceni uzeše grad, zarobiše mnoge hrišćane, među kojima i ove vojvode. Ostale hrišćane ili pobiše ili prodadoše u ropstvo, a vojvode baciše u tamnicu gde tamnovahu sedam godina. Više puta dolažahu muslimanski prvaci, da ih savetuju da prime veru Muhamedovu, no vojvode ne hteše to ni čuti. Kada Saraceni govorahu vojvodama, da je Muhamed pravi prorok, a ne Hristos, upitaše ih vojvode: ako bi se dva čoveka prepirali o jednu njivu, pa jedan rekao: moja je njiva, a drugi: nije nego moja, pri tom jedan od njih imao mnogo svedoka, da je njegova njiva, a drugi nemao nijednog svedoka osim sebe samog, šta bi vi rekli: čija je njiva? Odgovoriše Saraceni: zaista, onoga koji ima mnogo svedoka! – Pravo ste presudili, odgovoriše im vojvode. Tako je sa Hristom i Muhamedom. Hristos ima mnoge svedoke, stare proroke, koje i vi priznajete, koji svi od Mojseja pa do Jovana Preteče svedoče o Njemu, a Muhamed sam za sebe svedoči da je prorok, i nema nijednog svedoka. – Postideše se Saraceni, no tad opet pokušaše da brane svoju veru ovako: da je naša vera bolja od hrišćanske vidi se po tome, što Bog nama dade pobedu nad vama, i dade nam najbolje zemlje u svetu, i carstvo mnogo veće od hrišćanskog. Na to vojvode odgovoriše: ako bi tako bilo, onda bi i idolopoklonstvo egipatsko i vavilonsko i jelinsko i rimsko, kao i ognjepoklonstvo persijsko, bile istinite vere, jer u jedno vreme svaki od ovih naroda pobeđivao je ostale i vladao njima. Očigledno je da vaša pobeda i sila i bogatstvo ne dokazuju istinitost vaše vere. A mi znamo, da Bog nekad daje pobedu hrišćanima, a nekad popušta muke i stradanje, da ih ispravi i privede pokajanju i očišćenju od grehova. Posle sedam godina behu posečeni, 845. godine. Tela im behu bačena u Eufrat reku, no isplivaše na drugu obalu gde ih hrišćani sabraše i česno sahraniše.

2. Blaženi Jov. Rođen u Moskvi 1635. godine. Pojanje i služba crkvena privukle ga crkvi. Postao duhovnikom cara Petra Velikog, no zbog neke klevete udaljio se u Solovecki manastir gde se tvrdo podvizavao. Upokojio se u Gospodu 1720. godine. u osamdesetpetoj godini svojoj. Pred smrt uzviknuo: „Blagosloven je Bog otaca naših! Pa kad je tako, ne bojim se, no s radošću odlazim iz sveta“.

3. Sveti mučenici Konon otac i Konon sin. Otac beše već starac a sin mladić od sedamnaest godina. U vreme Dometijana behu testerom prestrugani zbog vere Hristove, i proslaviše se u crkvi na zemlji i na nebu. Česno postradali 275. godine.


Car svetuje mladoga Konona:
– Bezuman ti otac od starosti,
Ti, mladiću, ne slušaj mu reči,
No Hrista se odreci i mani,
Žrtvuj žrtvu rimskim bogovima,
Pa da budeš kod mene u časti.
Konon mladi bodro odgovara:
Pisano je, care mučitelju,
Da sin čnni što od oca vidi,
I dela se očevog ne stidi.
Mene otac pravoj veri uči,
Pravoj veri i bogopoznanju,
Da poznajem Boga jedinoga,
Stvoritelja moga milosnoga,
Da poznajem Hrista Spasitelja,
Od smrtnosti mog Izbavitelja.
Što učiniš c telom oca moga.
To učini i sa mojim telom:
A nad dušom ti ne imaš vlasti,
Duše naše naša su svojina
I svojina Božijega Sina.

RASUĐIVANJE
Dok god si na zemlji, smatraj sebe kao gosta u Domaćina Hrista. Ako si za trpezom, to te On časti. Ako dišeš vazduh, Njegov vazduh dišeš. Ako se kupaš, u Njegovoj se vodi kupaš. Ako putuješ, po Njegovoj zemlji putuješ. Ako sabiraš imanje, Njegovo sabiraš; ako li rastočavaš, Njegovo rastočavaš. Ako si moćan, po Njegovom dopuštenju si moćan. Ako si u društvu ljudi, u društvu si ostalih Njegovih gostiju. Ako si u prirodi, u Njegovoj si gradini. Ako si u samoći, On je prisutan. Ako se ma kuda kreneš, On te vidi. Ako ma šta uradiš, On pamti. – On je najpažljiviji Domaćin u koga si ti ikad gostovao. Budi i ti pažljiv prema Njemu. U dobroga domaćina treba i gost da bude dobar. Ovo su sve proste reči, no one ti kazuju veliku istinu. Svi svetitelji znali su ovu istinu, i prema njoj upravljali život svoj. Za to ih je besmrtni Domaćin i nagradio večnim životom na nebu i slavom na zemlji.

SOZERCANJE
Da sozercavam Tajnu Pričešća kao životvorni lek duši i telu, naime:
1. kao lek što leči i čisti dušu od grehovne bolesti i oživljava je,
2. kao lek što leči i čisti telo od pohoti i poroka, i oživljava ga,
3. kao lek što oživljavajući čoveka čini ga zdravim članom besmrtnoga tela Hristova, koji pak ako bi do kraja ostao truo, bio bi odsečen i bačen.

BESEDA
o nasledniku i o robu
Dok je našljednik mlad ništa nije bolji od roba. (Gal. 4. 1)
Dok je carević u kolevci, šta je on bolji od sina robova? Niti je telo njegovo bolje, niti misli njegove uzvišenije, niti želje njegove čistije. Kakav je sin carev, takav je i sin robov, takav i sin prosjakov. I za nekoliko godina sin carev ne razlikuje se od sina roba. Kada pak sin carev poraste i sa punom svešću o svom dostojanstvu primi vlast nad carevinom, a kada sin robov poraste i sa punom svešću podlegne jarmu ropskom, tada se vidi ogromna razlika. Tada se objavljuje jasno, da naslednik i rob nisu jednaki, jer rob ima da robuje a car da gospodari.
Tako je i s hrišćaninom i nehrišćaninom, hoće apostol da kaže. Nehrišćanin robuje prirodi, hrišćanin vlada prirodom. I nehrišćanski period istorije roda ljudskog pokazuje kako je čovek bio rob stihija, rob tela, rob idola i tvorenja. A hrišćanski period istorije roda ljudskog pokazuje kako je čovek gospodar i vlastelin, plemić carskoga roda i naslednik svega.
Čak i oni koji su znali za jednoga istinitog Boga, kao što su bili Izrailjci, nisu bili prema Bogu kao deca i naslednici prema ocu svome nego kao robovi i sluge prema gospodaru i sudiji. A kad se navrši vrijeme, i dođe na zemlju Sin Božji Jedinorodni, On učini da primimo posinaštvo, i da Duhom Božjim oslovljavamo Boga: Avva Oče!
Što dođe, braćo, Hristos na zemlju? Da nas učini boljim od robova, da nam da pravo sinova i dužnost gospodara. Pravo sinova jeste da imenom Hristovim zovu Boga Ocem, i dužnost je gospodara da vladaju nad sobom, nad svojim telom, nad svojim mislima i željama i nad svom prirodom oko sebe.
Sine Božji Jednorodni, Tvojom milošću i žrtvom mi smo primili posinaštvo; o pomozi nam da ga Tvojom pomoći u čistoti i istini održimo do kraja. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
19. marta 2016.