NASLOVNA »

Loading Prolog

3. decembar po julijanskom kalendaru

Date 16. decembra
|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveti prorok Sofonije. Rodom od gore Savarata, iz plemena Simeonova. Živeo i prorokovao u VII veku pre Hrista za vreme blagočestivog cara judejskog Josije. Savremenik proroka Jeremije. Imajući smernost veliku i um čist i Bogu uzdignut, on se udostojio proziranja u budućnost. Prorekao je dan gneva Božjega; kaznu nad Gazom, Askalonom, Azotom, Akaronom, Ninivijom, Jerusalimom, Egiptom. Jerusalim je on video kao „grad odmetnički, oskvrnjen, nasilnički. Knezovi su u njemu lavovi koji riču; sudije su mu vuci večernji; koji ne glođu kosti do jutra. Proroci su mu hvališe, varalice; sveštenici njegovi skvrne svetinju, izvrću zakon“ (Sof 3, 1-4). Provideći vreme dolaska Mesije, on oduševljeno kliče: „Pjevaj kćeri Sionska; klikuj, Izrailju; raduj se i veseli se iz svega srca, kćeri Jerusalimska!“ (Sof 3, 14). Upokojio se ovaj tajnovidac u mestu svoga rođenja, da čeka opšte vaskrsenje i nagradu od Boga.

2. Sveti Jovan Ćutljivi (Molčalnik). Rodom iz Nikopolja Jermenskog, od oca Evkratija i matere Efimije. U osamnaestoj godini posta inokom i podvizavaše se tvrdo i odlučno čisteći srce mnogim suzama, postom i molitvom. Posle deset godina bi postavljen za episkopa kolsonijskog. Svojim primerom privuče k bogougodnom životu svoga brata Pergamija i strica Teodora, ljude znamenite na dvorovima cara Zinona i Justinijana. Videći zlobu i smutnju ovoga sveta, koju on ne mogaše izlečiti, napusti episkopski presto i prerušen u prosta monaha dođe u obitelj svetog Save kod Jerusalima, gde mnoge godine osta nepoznat vršeći savesno i izvrsno svaku službu, na koju ga iguman određivaše. Zbog toga predloži ga sveti Sava patrijarhu Iliji, da ga rukopoloži za prezvitera. Kada patrijarh htede rukopoložiti Jovana, Jovan mu ispovedi, da je on već u episkopskom činu. Tada se zatvori sveti Jovan u keliju, i u ćutanju i molitvi provede godine i godine. Potom u pustinji provede devet godina hraneći se samo divljim zeljem, pa se opet povrati u manastir. Odvraćao je verne od Origenove jeresi i doprineo mnogo, da se ta jeres suzbije i osudi. Prozirao jasno u duhovni svet i isceljivao ljude od bolesti. Pobedivši sebe, on je lako pobeđivao demone. Veliki u smernosti, sili i mudrosti božanskoj, ovaj sluga Hristov upokoji se mirno 558. godine u stotinu četvrtoj godini života svoga.

3. Sveštenomučenik Teodor, arhiepiskop aleksandrijski. Posle dvogodišnjeg patrijarhovanja bi od neznabožaca mučen i porugan. Metnuše mu trnov venac na glavu, i najzad posekoše ga za veru 606. godine.

4. Prepodobni Teodul. Znameniti patricije na dvoru Teodosija Velikog. Po smrti svoje žene ostavi sujetu sveta, povuče se iz Carigrada na jedan stolp kod Efesa gde se podvizavaše punih trideset godina.

5. Prepodobni Sava Storoževski. Učenik svetog Sergija Radoneškog, i veliki čudotvorac. Po smrti javljao se mnogima kao živ, čas poučavajući, čas karajući, a čas i isceljujući. Prešao iz ovog života u bolji 1406. godine.


Ćutljivi Jovan, Božji rabotnik,
Pustinjom hodi, samac samotnik,
Dok neko viknu: varvari stižu,
Gle, putem kako prašinu dižu!
Blizu su, blizu, diži se, diži!
– Neka su blizu no Bog je bliži!
Jovan mu reče, i nikud maći,
I kad ga beda hoćaše snaći,
Lav se pojavi Bogom poslati,
Na vrage ljuto stade urlati;
Pobeže horda. Jovan ne kreće,
C pustinjom surom on se nadmeće.
C njom se nadmeće on u ćutanju
I u suhoti i samovanju.
– Uskrs nam ide, kako ga sresti?
Šta ćemo, oče, na praznik jesti?
Učenik pita, Jovan mu veli:
– Bog hranu svakom stvorenju deli.
Kad praznik Hristov rumeni svanu,
Angel ko čovek pred sveca banu,
Donese hleba. vina i meda.
Učenik čudo kada sagleda
Nad maloverstvom svojim zajeca.
Proslavi Boga i Božijeg sveca.

RASUĐIVANJE
Bog sluša molitve pravednika i ispunjava ih ponekad odmah i doslovno a ponekad docnije, u zgodno vreme, c obzirom na korist crkve. Drugim rečima: ispunjujući molitve pravednika, Bog ima u vidu ili spasenje jednoga čoveka ili dobro cele crkve. Sv. Jovan Ćutljivi moljaše se Bogu, da mu otkrije, kako se to duša na smrti rastavlja od tela. I još za vreme molitve dođe van sebe i imade ovakvu viziju: pred crkvom u Vitlejemu umre jedan dobar čovek, i angeli uzeše dušu njegovu iz tela i sa slatkim pojanjem uzneše je na nebo. Došavši k sebi od ekstaze, Jovan se odmah krete na put iz manastira Sv. Save Osveštanog za Vitlejem. I kada dođe u Vitlejem, vide pred crkvom mrtvo telo čovekovo onako isto kako ga vide u viziji.
Kada pak umre veliki svetitelj Sava Osveštani, tugovaše Jovan mnogo i ridaše. Javi mu se Sava u viziji i reče: „Ne tuguj, oče Jovane, jer ako se i razlučih od tebe telom, ipak sam duhom c tobom.“ Tada ga zamoli Jovan: „Moli Gospoda, oče, da i mene uzme c tobom.“ Na to mu Sava odgovori: „To ne može biti sada, jer ima da dođe na manastir veliko iskušenje;pa Bog hoće da budeš u telu na utehu i utvrđenje pravovernih protiv jeretika.“ U prvi mah ne znade Jovan o kakvim jereticima govoraše mu sveti otac, no uznade docnije, kada jeres Origenova poče potresati crkvu Božju.

SOZERCANJE
Da sozercavam grehovni pad Adama i Eve i to:
1. kako videvši se nagim, pokriše nagotu svoju lišćem smokvinim,
2. kako i sada svi nepokajani grešnici kad izgube neku vrlinu,
osete se nagi i prikrivaju golotinju svoju kakvom lažju ili prizrakom.

BESEDA
o dva sveta
U početku stvori Bog nebo i zemlju. (Postanje 1,1)
Što Bog hoće, braćo, ono i otkriva ljudima, a što On neće, ostaje neotkriveno. Bogovidac Mojsej ništa nije mogao reći ništa više o nebu izuzev samo da je nebo Bog stvorio u početku; i rekavši to on produžuje isrcpno opisivati stvaranje zemlje. Zašto on ne govori tako iscrpno i o stvaranju neba? Zato što mu Bog nije hteo više otkriti. A Bog mu nije hteo više otkriti zato što ljudi njegovog doba još nisu bili dorasli niti sposobni da razumeju nadčulne, nebeske predmete. Tek kad su vekovi mnogi prohujali i kad je došao Novi Zavet Boga s ljudima, Bog je otkrio mnogo više o nebeskom svetu vernim i izbranim ugodnicima Svojim. Otvoreno nebo počeli su tek hrišćani viđati. Sv. Jovan Bogoslov svedoči: vidjeh, i gle, vrata otvorena na nebu (Otk. 4,1). I Stefan prvomučenik svedočaše: evo vidim nebesa otvorena (Dela Ap. 7,56). Apostol Pavle, koji bi odnesen do trećega neba, i ču neiskazane riječi (2.Kor 12,2), govori o angelskim horovima, o prestolima, gospodstvima, poglavarstvima, vlastima, i veli: sve se kroza nj i za nj sazda (Kološ. 1,16). Njegov učenik, sv. Dionisije, opisuje nebesku hijerarhiju onako iscrpno kao što Mojsej opisuje zemaljski svet pri stvaranju. Tako je htela bezmerna mudrost Božja: ono što Bog nije hteo otkriti Mojseju, otkrio je apostolima i njihovim sledbenicima. Ono što se ne kazuje deci, kazuje se zrelim ljudima. Prema uzrastu duhovnome i otkrovenju tajni.
Evo krasne pouke za sve nas. Budimo vredni u iskanju istine, još vredniji u očišćenju srca svoga, strpljivi u čekanju i nepokolebljivi u veri, da će nam Bog dati sve u svoje vreme onako i onoliko kako i koliko nam je nužno za naše spasenje.
O Gospode premudri i čovekoljubivi, koji bez brzanja i bez odlaganja učiš nas i vodiš ka spasenju, Tebi blagom slava i hvala. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
16. decembra