NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

28. maj po julijanskom kalendaru

10. juna 2016.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveti Nikita ispovednik, episkop halkidonski. U mladosti odreče se sveta i udalji se na podvig monaški. Prosijavši vrlinom kao sunce, zapažen bi od starešina crkvenih i uzvišen na presto arhijerejski u Halkidonu. Kao arhijerej beše naročito milostiv prema bednim, i staraše se mnogo o sirotama, o udovicama i ništim. Kada zli Lav Jermenin ustade protiv ikona, ustade i ovaj svetitelj Nikita mužestveno u odbranu ikona, obličavajući cara i objašnjavajući značaj ikona. Zbog toga pretrpe mnoga uniženja, ozlobljenja i tamnovanja. Najzad bi proteran u izgnanstvo za veroispovedanje, i u trudovima i stradanjima predstavi se Gospodu, da primi venac slave u Carstvu Božjem.

2. Sveta mučenica Elikonida. Rođena u Solunu i vaspitana u blagočešću hrišćanskom. U vreme Gordijana i Filipa ona pređe u Korint gde veleglasno izobliči sve one koji prinošahu žrtve idolima. Kada je načelnik Perinije savetovaše da prinese žrtvu idolu Eskulapu, reče mu Hristova mučenica: „Čuj me, ja sam sluškinja Hristova, a ko je Eskulap, ne znam. Čini što ti volja“. Zbog toga bi izvedena na sud i mučena strašnim mukama. Bačena u oganj; iz njenog se tela izli mnoga krv i pogasi oganj, a ona osta živa. Bačena pred lavove – lavovi je se ne dodirnuše, no umiljavahu se oko nje. Puštena u hram da, tobož, prinese žrtve idolima, ona polupa idole i time još više ozlobi mučitelja protiv sebe. Dok je ležala sva ranjava u tamnici, javi joj se sam Gospod sa arhangelima Mihailom i Gavrilom, isceli joj rane, i uteši je i ukrepi. Potom bi izvedena na gubilište da bude posečena mačem. Pre posečenja uzdiže Elkonida ruke svoje u visinu i moljaše se Bogu, da je Bog primi i pridruži ovcama Svojim u ogradi nebeskoj. Kada svrši molitvu, ču se glas s neba: „Priđi, kreći, gotov je za tebe i venac i presto!“ Najzad bi posečena mačem, i primi venac slave od Gospoda, kome se iz ljubavi i žrtvova kao nevino i čisto jagnje.

3. Sveti Ignjatije episkop rostovski. Kao arhijerej upravljaše stadom Hristovim dvadeset šest godina sa velikom ljubavlju i milosrdnošću. Kada umre, i telo mu bi položeno u crkvi, videše neki, kako on usta iz sanduka i diže se na vazduhu iznad crkve, i sa visine blagoslovi ljude i grad, potom se ponovo vrati u svoj mrtvački sanduk. I druga mnoga čudesa dogodiše se na grobu njegovom. Predstavio se Gospodu 28. maja 1288. godine.


Elikonida hrabra mučenica,
Čiste duše i prekrasna lica.
U Korintu gradu idolskome
Reč o Bogu javi jedinome:
– Korinćani, tamom zavarani,
U demonske veze zavezani,
Klanjate se svemu u svačemu
Tek ne jednom Bogu Svevišnjemu!
Bog je jedan, mnogi su idoli,
Bog je jedan, mnogi su đavoli.
Jedan Bog je Tvorac, Svedržitelj,
Sviju tvari blagi Promislitelj,
On sve stvori, On sve obdržava,
Svemu živom dah života dava,
Sve pokreće silom u mudrošću,
Sve miluje božanskom milošću.
On je Gospod u zemlje i neba,
Njemu jednom klanjati se treba.
Korinćani, bogati i slavni,
Što ste tako u veri ništavni?

RASUĐIVANJE
Samo gordeljiv čovek gotov je uvek da sravnjuje Hrista c drugim velikim ljudima, mada je jasno na prvi pogled, da su jedno veliki ljudi a drugo Gospod Hristos, kao što je jedno stvar a drugo Tvorac. Hristos nije samo veliki, nego je On tvorac i izvor i nadahnitelj svake prave veličine u istoriji ljudskoj. Napoleon, jedan od prolaznih velikana, rekao je u izgnanstvu i bedi na ostrvu Svete Jelene ove reči: „Aleksandar, Cezar, Hanibal, Luj XIV sa svom svojom genijalnošću ništavni su. Oni su zavojevali svet, a nisu mogli zadobiti jednoga prijatelja. A gle, Hristos poziva, i magnoveno cela pokolenja sjedinjuju se svezom tešnjom i jačom nego što je sveza krvna… Hristos zažiže oganj ljubavi, koji proždire svaki egoizam i prevazilazi kakvu hoćete ljubav.“

SOZERCANJE
Da sozercavam blagodat Boga Duha Svetoga u tajni braka, i to:
1. kako ta blagodat pri venčanju osvećuje zakonsku telesnu vezu dva ljudska bića radi rađanja dece,
2. kako ona ujedinjuje, osvetljuje i pojačava kroz ljubav svezu dveju duša, muža i žene.

BESEDA
o sili tajne braka
Ostaviće čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo. (I Mojs. 2. 24)
Božja je volja da se razmnoži rod ljudski; Božja je umetnost način kako se rod ljudski razmnožava; Božja je tajna kako čovek ostavlja oca i majku i prilepljuje se k ženi svojoj. Ostaviti roditelje ne znači napustiti roditelje, nego i sam postati roditeljem. Kad deca postanu roditeljima, oni nisu više deca no i drugovi svojih roditelja. Kad oženjeni sinovi poznadu tajnu i muku rađanja, oni onda još više poštuju roditelje svoje. Nikad bračna veza ne oslobođava čoveka od poštovanja i poslušnosti prema roditeljima njegovim. Prvobitna zapovest Božja o poštovanju roditelja mora se ispuniti. No po prirodnom toku stvari čovek ostavlja roditelje svoje i postajući sam roditeljem, postaje zasnivač nove budućnosti, dok roditelji njegovi, svršivši svoju ulogu u svetu, odlaze. Ipak, nije u tome sve ostavljenje roditelja. Po nekoj nedokučivoj tajni čovek se prilepljuje k ženi i odlepljuje od roditelja. Sv. Teodorit piše: „Sam Hristos, ostaviv višnjeg Oca sjedinio se s crkvom.“
Braćo moja, brak je tajna velika i čudesna, jedna od velikih tajni domostrojstva Božjeg. Čist i česan brak je prepun uzvišenosti. Čist i česan brak, u strahu Božjem, jeste sasud blagodati Duha Svetoga. Ko prezire brak, taj prezire Duha Božjega. Ko nečistotom prlja brak, taj huli na Duha Božjega. A ko se uzdržava od braka radi carstva Božjega, taj mora na drugi način učiniti sebe sasudom Duha Svetoga, i u duhovnoj oblasti učiniti sebe plodotvornim, da ne bi bio posečen kao besplodna smokovnica.
O Bože Duše Sveti Svemogući, pomozi onima koji su u braku, da u čistoti, strahu i uzajamnoj ljubavi budu kao crkva Božja, u kojoj Ti radosno obitavaš i sve na dobro upravljaš. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
10. juna 2016.