NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

28. avgust po julijanskom kalendaru

10. septembra 2019.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Prep. Mojsej Murin. Etiopljanin rodom, i po zanimanju najpre razbojnik i vođ razbojničke družine, a po tom pokajnik i veliki podvižnik. Kao rob nekoga gospodara Mojsej pobegne i uvrsti se u razbojnike. Zbog njegove velike telesne snage i bezobzirnosti razbojnici ga izberu za svoga starešinu. Odjednom naiđe na njega griža savesti i pokajanje za nedela koja beše počinio; ostavi družinu, stupi u neki manastir i preda se potpunoj poslušnosti svome duhovniku k redu manastirskom. Mnogo se koristio poukama sv. Makarija, Arsenija i Isidora. Docnije se povukao na bezmolvije u jednu keliju, gde se sav predao: trudu telesnom, molitvi, bdenju i Bogomisliju. Mučen demonom bluda on se ispovedi duhovniku Isidoru, i od njega dobi savet, da posti što više i ne jede do sita. No kad i to ne pomože, on po savetu starca, poče noću bditi i moliti se stojeći; potom uobičaji, da po svu noć donosi vodu starcima sa udaljenog bunara. Posle šestogodišnjeg strašnog truda, najzad ga sv. Isidor čudotvorno isceli od bludnih pomisli, maštanja i snova, navođenih na nj od demona. U starosti bi rukopoložen za sveštenika. Osnova svoj manastir i imaše 75 učenika, i požive u ovom životu 75 godina. Provide svoju smrt, i jednoga dana reče svojim učenicima da beže, jer će udariti varvari na manastir. Kada učenici i njega zvahu da beži, on reče, da on treba da pogine od nasilja, jer je i sam nekad nasilja činio po reči: koji se noža maše, od noža će poginuti (Mat. 26, 52). Pa osta sa 6 sabrata; i varvari dođoše i isekoše ih. Jedan od bratije skriven u blizini gledaše i vide 7 svetlih venaca kako se spustiše na sedmoricu mučenika.

2. Prep. Sava Pskovski i Kripecki. Poreklom Srbin. Podvizavao se najpre u Pskovskom man. sv. Bogorodice, i bio iguman u tom manastiru. No slavljahu ga, a on begaše od slave čovečje, i udalji se na obalu jezera Kripec, gde osnova novu obitelj u ime sv. Jovana Bogoslova. Ipak i tu se ne može skriti od slave i znamenitosti. Posetio ga i knez Jaroslav Pskovski sa ženom. Sava ne dade ženi da uđe u manastir, nego je blagoslovi i pomoli se Bogu za nju van manastira, i isceli je od neke bolesti. Upokoji se ovaj Božji svetitelj 1495. god. Mošti njegove biše i ostaše čudotvorne. Od njegovih prejemnika u Kripecu pominje se iguman Dositej.

3. Sabor svih bogougodnika Pečerskih.


Blago onom kog Bog pomiluje!
Milovanje Božje – radovanje,
Radovanje u obadva sveta.
Mojsej Murin k’o sin zabludeli
Pokaja se i Bogu se vrati,
Mnogim plačem mnoge grehe plati
Mnogim postom sam sebe isuši,
Crn u licu, svetao u duši.
Mnogim bdenjem on ukroti strasti,
Demonske se oslobodi vlasti.
Dok mu duša posta k’o jezero
Na planini što u nebo gleda.
U kom nebo licem se ogleda.
Kad su jednom pitali Mojseja
Zar ga gresi drugih ne žaloste?
Grešni ljudi zar ga se ne tiču?
Sveti Mojsej plačno odgovara:
– Ko u kući mrtvaca imade
Taj ne plače nad tuđim mrtvacem
Nego plače nad svojim mrtvacem. –
Lav u jagnje često se pretvara,
Takvo čudo samo Hristos stvara.
Mojsej beše lavom u planini
Pa postade agnec nezlobivi.
Nek njegovim svetim molitvama
Bog daruje spasenje i nama.

RASUĐIVANJE
Pravi hrišćanin izbegava pohvalu ljudsku; ne samo izbegava nego ima istinski strah od nje. Sv. Sava Pskovski ostavio je i igumanstvo, i manastir, i dobru bratiju u manastiru, i pobegao u jedan pust predeo, samo da bi izbegao pohvalu od ljudi. Jer pohvala od ljudi okrada srce naše. Neki blagočestiv knez čuvši za podvige sv. Mojseja Murina pođe sa svojom svitom u pustinju da ga vidi. Javiše Mojseju, da knez dolazi u njegov manastir. Mojsej istrča brzo i pođe da beži i da se skrije gdegod, no iznenadno srete se sa visokim posetiocima. „Gde je kelija Avve Mojseja? upitaše ga kneževe sluge i ne sluteći da je to sami Mojsej. A Mojsej otvori usta i reče: „šta će vam on? to je bezuman starac, vrlo lažljiv i sav nečist životom.“ Čuvši ovo posetioci se začudiše i mimoprođoše. Kada stigoše pred keliju Mojsejevu, upitaše za starca, a monasi rekoše da nije tu. Tada oni ispričaše, šta im je neki monah na putu rekao o Mojseju. Monasi se ožalostiše, pa upitaše: „kakav izgleda taj starac koji vam je govorio hulne reči na svetoga muža?“ A kad oni rekoše, da beše vrlo crn u licu, visok i u bednoj haljini, monasi uskliknuše u glas: „pa to je zaista Avva Mojsej!“ Ovim slučajem knez se mnogo duhovno koristi i vrati se doma radostan.

SOZERCANJE
Da sozercavam plemenitost Davidovu (II Sam. 1), i to:
1. kako vesnik stiže i javi Davidu o pogibiji Saula i Jonatana, misleći dobiće nagradu za to;
2. kako se David gorko ožalosti i naricaše za Saulom koji njemu ništa nije želeo do smrt.

BESEDA
o izgledu Mesije
I vidjesmo ga i ne imaše
izgleda ni krasote. (Isa. 53, 2)
Ovo prorok govori za Hrista Gospoda kao čoveka. Ne imaše izgleda ni krasote! Zar On koji je dao izgled svakoj tvari, i koji je stvorio krasne angele nebeske i svu krasotu vaseljenje, da nemaše izgleda i krasote? Ne treba ovo da vas smućuje, braćo. On se mogao javiti onakav kakav je hteo. No On nije hteo da se javi u angelskoj krasoti, kao što se nije hteo javiti u carskoj sili i u bogataškoj raskoši. Ko ide u kuću žalosti ne oblači se u najlepše odelo; niti se lekar oblači u najbolje svoje odelo kada odlazi teškim bolesnicima. A Gospod je došao u kuću žalosti i u bolnicu. Telo je odelo duše. On se obukao u jedno prosto odelo, da utiče ne odelom nego silom duha. Mi ne znamo tačno, kakvog je izgleda On bio. Po predanju lice mu je bilo crnpurasto a kosa kestenjave boje. Kad je car Avgar poslao svoga slikara Ananiju, da naslika lice Gospoda, Ananije nije mogao ni crte povući po platnu, jer je, veli se, lice Hristovo zračilo nekom neobičnom svetlošću. Uostalom, i da se Hristos obukao u najlepše telo, kakvo je samo On sebi mogao sazdati, šta bi bila ta telesna lepota Njegova prema besmrtnoj lepoti Božanstva Njegovog? Najveća lepota zemaljska jedva je samo senka lepote nebeske. Prorok Danilo bio je mlad i lep čovek, no kad je angel Božji stao pred njega, tada, kako on sam veli: ne osta snage u meni, i lice mi se nagrdi (Dan. 10, 8). Šta je lice čoveka od zemlje prema liku besmrtnog angela Božjeg? Kao tama prema svetlosti. Svakako i prorok gledajući Hrista Cara Besmrtnoga u telu čovečjem, i sravnjujući lik Njegov zemaljski sa likom Njegovim besmrtnim, morao je uzviknuti: ne imaše izgleda ni krasote.
O Gospode blagi i preblagi, koji se radi nas obuče u hudu telesnu odeću našu, da nam poslužiš i da nas ne ustrašiš, Tebi slava i hvala, Tebi slava i hvala. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
10. septembra 2019.