NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

27. septembar po julijanskom kalendaru

10. oktobra 2016.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sv. muč. Kalistrat. Rodom iz Kartagene. Hrišćanin od rođenja, jer mu i otac i đed behu hrišćani. Jedan od Kalistratovih predaka, po imenu Neokor, služio je kao vojnik u Jerusalimu pri Pontijskom Pilatu u vreme stradanja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Videvši mnoga čudesa pri smrti Hristovoj Neokor poverova u Njega i bi naučen veri i kršten od apostola. Vrativši se doma Neokor donese svojima veru Hristovu kao dragoceni biser. Tako po vremenu i sv. Kalistrat bi rođen, kršten i vaspitan kao hrišćanin. Kada beše u vojsci, u njegovom puku ne beše ni jednoga više hrišćanina osim njega. Neko od njegovih drugova videše Kalistrata svetog kako noću ustaje i Bogu se moli, i prijaviše ga vojvodi Persentinu kao hrišćanina. A Persentin beše ljuti mučitelj hrišćana. Da bi se uverio, da li je Kalistrat zaista hrišćanin, vojvoda mu naredi, da prinese žrtvu idolima, što Kalistrat odmah otkaza. Tada Kalistrat bi mnogo bijen, pa onda bačen u more. No Božja sila spase ga, i on izađe zdrav iz mora. Videći trpljenje Kalistratovo i čudesa njegova 49 vojnika poverovaše u Hrista Gospoda. I oni biše bijeni i s Kalistratom u tamnicu bačeni. U tamnici sv. Kalistrat nauči veri drugove svoje i ukrepi ih. I oni pokazaše veliko mužestvo u stradanju, a Gospod pokaza veliku silu na njima. Opaki mučitelj posla vojnike u tamnicu noću, te ubiše sv. Kalistrata i 49 njegovih drugova. Postradaše za istinu 304. god. Na njihovim moštima docnije podignuta crkva.

2. Sv. apostoli: Marko, Aristarh i Zinon. Od Sedamdesetorice. Sv. Marko, zvani drugčije i Jovan. U kući njegove majke Marije u Jerusalimu sabirahu se sv. apostoli na molitvu (Dela Ap. 12, 12). Propovedao Jevanđelje sa apostolima Pavlom i Varnavom (12, 25). Po tom bio episkop u gradu Vivlosu. Sv. Aristarh, saputnik ap. Pavla (Dela Ap. 16, 29), bio episkopom u Apameji Sirijskoj. Sv. Zinon, ili Zina nazvan od ap. Pavla zakonikom (Tit. 3, 13), bio episkopom u Lidu Palestinskom. Kao zvezde blistali u tami neznaboštva i mnoge obratili veri Hristovoj. A sada blistaju kao zvezde u carstvu Hrista svog ljubljenog.

3. Sv. novomuč. Akilina. Iz sela Zakliveri u eparhiji Jedrenskoj; osamnaestogodišnja devojka. Otac joj se poturči, pa primoravaše i ćerku da se poturči. No majka je podržavaše u veri Hristovoj. Posle mnogih mučenja, sva ranjava i iskrvavljena, izdahnu na krilu svoje majke, i primi venac mučeništva 27. sept. 1764. god.

4. Prep. Savatije Solovecki. Spominje se sa sv. Zosimom 17. aprila. Upokojio se u Gospodu 27. sept. 1435. god.


Boga moli sveti Kalistrate,
Boga moli, Bogu blagodari
Na mukama za veru Hristovu,
Mučitelj se Kalistratu ruga:
Sam veruješ u Hrista raspeta!
Kad te pošljem iz ovoga sveta,
Neće biti jednog hrišćanina
U ovome gradu velikome. –
Boga moli sveti Kalistrate,
Boga moli, sudiji govori:
– Ti ćeš skrušit moje grešno telo
Mojom krvlju zemlju obagriti,
Na toj krvi crkva će se dići,
Tvojim mačem cilj ću moj dostići! –
Ka’ko reče sveti Kalistrate,
Kako reče, onako se steče:
Krv njegova kao jasna truba
Savest brzo u ljudi probudi,
Grad se krsti, crkva se podiže,
I mučenik svome cilju stiže.
Sad na nebu u nebeskoj vojsci,
Vojnik Hristov sveti Kalistrate
S drugovima, među angelima,
Boga moli, da i nas izbavi
Da i kroz nas Gospod se proslavi!

RASUĐIVANJE
Sve naše bogatstvo i slava i čest jeste kao jedan obrok, koji se završuje smrću. Od toga obroka niko ne nosi ni jednu mrvu u onaj svet. Blago onom ko je shvatio, da je duša jedina imovina njegova, koja se ničim ne prekraćuje, pa ni smrću. Takav misli samo o tri činjenice: o smrti, o duši i o Bogu Sudiji. „Postojano drži u pameti predstojeći ti konac i sud, i sačuvaćeš dušu svoju od greha“, uči sv. Evagrije. Sve naše telesne brige u ovom životu jesu brige o obroku, koji se mora uskoro prekratiti. „Svakodnevno imajte smrt pred očima, govori sv. Isaija otšelnik; brinite neprestano o tom, kakvim ćete se načinom razlučiti od tela, kakvim ćete načinom moći proći kroz oblast vlasti tame, koje će vas sresti na vazduhu, kakvim ćete načinom blagopolučno predstati Bogu. Predgotovite se za strašni dan odgovaranja na Sudu Božjem, kao da ga već gledate“. Svetom Savatiju Soloveckom dođe jednoga dana neki bogat trgovac Jovan i donese mu mnogu milostinju. Savatije ne primi ništa od svega, nego reče darodavcu da sve to razda bednim ljudima. Ožalosti se Jovan, veoma, a svetitelj da bi ga utešio i sve mu učinio jasnim, reče mu: „sine Jovane, ostani ovde i odmori se do sutra, pa ćeš sutra videti blagodat Božju“. Jovan posluša. Sutradan uđe Jovan u keliju Savatijevu i vide starca mrtva, i oseti divno blagouhanje u keliji. Ko proviđa u konac svoga života, taj ne misli o blagu zemaljskom.

SOZERCANJE
Da sozercavam pravdu cara Ozije i nagradu Božju (II Dnev. 26), i to:
1. kako car činjaše što je pravo pred Gospodom;
2. kako dokle god tražaše Gospoda, davaše mu sreću Bog.

BESEDA
o poslednjoj molitvi Hristovoj za verne
Da svi jedno budu kao ti, oče,
što si u meni i ja u tebi. (Jov. 17, 21)
Milost je Božja velika, braćo; nju kad oseti pravednik plače, a kad je oseti grešnik – stidi se. Po milosti Božjoj mi se čistimo, svetlimo, spasavamo, usinovljavamo, sjedinjavamo sa samim Bogom. No ovo sjedinjenje s Bogom neka niko ne razume tako kao da mi postajemo jednoga bića s Bogom i ravni Bogu. Nikad mi nećemo biti jednoga bića s Bogom niti ravni Bogu u onome smislu, u kome su Otac, Sin i Duh Božji jednoga bića i ravni u biću. Da svi jedno budu, govori Spasitelj Ocu Svome za učenike Svoje, kao ti što si u meni i ja u tebi misleći na jedinstvo ljubavi a ne na jedinstvo jestestva. Iz ljubavi proističe uzajamna poslušnost, uzajamna pomoć, uzajamna milost, krotost, smernost, dobrota, dobra volja, požrtvovanje. I kad Gospod veli: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski (Mat. 5, 48), On ne misli, da ljude izjednači s Bogom nego da im pokaže vrhovni primer savršenstva u svakom dobru. Jer mnogi učitelji ljudski isticali su i ističu primer savršenstva u nečem i nekom drugom a ne u Bogu; čak su često učili ljude zlu i isticali im zlo i primere zla kao savršenstvo. Zato Gospod i uči ljude, da uzmu Oca nebeskog kao primer svakog savršenstva, i da se trude i ustreme ka tome savršenstvu istinitom a ne nekom drugom. Po blagodati Božjoj mi se usinovljavamo, i bivamo svi jedno u Hristu Isusu (Gal. 3, 28). No ne bivamo bogovi; ne bivamo ravni sa ipostasima Svete Trojice. Ne zaboravite, da je rečeno u Pismu: i nebo je nečisto pred Njim (Jov. 15, 15?), tj. veličanstvene sile nebeske, a kamo li čovek. No po blagodati Božjoj a zbog stradanja Gospoda Isusa verni se uzvišuju u jedinstvo s Bogom po ljubavi i duhu. Potrudimo se za to, da tvorimo volju Božju, da bi se u istini uzvisili na takvu veličanstvenu visinu.
O Gospode Isuse, Bože naš, Bože svake milosti i dobrote, podrži nas do kraja u milosti Tvojoj, i ne razgnevi se na nas, no oprosti nam. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
10. oktobra 2016.