NASLOVNA »

Loading Prolog
  • Ovaj Prolog je prošao.

27. decembar po julijanskom kalendaru

Date 9. januara 2017.
|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveti prvomučenik Stefan, arhiđakon. Srodnik apostola Pavla, i Jevrejin od onih Jevreja, koji življahu po oblastima jelinskim. Beše Stefan prvi od sedam đakona, koje apostoli sveti rukopoložiše i postaviše na službu oko pomaganja sirotnih u Jerusalimu. Zato se i prozva arhiđakonom. Silom vere svoje Stefan činjaše čudesa velika među ljudima. Zlobni Jevreji prepirahu se s njim, no bivahu uvek pobeđivani njegovom mudrošću i silom Duha, koji kroz njega dejstvovaše. Tada posramljeni Jevreji, naviknuti na potvore i klevete, uzbuniše i narod i starešine narodne protiv nevinog Stefana, klevetajući ga kao da je hulio na Boga i na Mojseja. Brzo nađoše lažne svedoke koji to potvrdiše. Tada Stefan stade pred narod, i svi videše lice njegovo „kao lice angela“ (Dap 6, 15), to jest lice mu beše ozareno blagodatnom svetlošću kao negda Mojseju, kad je s Bogom govorio. I otvori Stefan usta svoja i izređa mnoga dobročinstva i čudesa Božja, koja Bog učini u prošlosti narodu izrailjskom kao i mnoge zločine i protivljenje Bogu od strane toga naroda. Naročito ih izobliči za ubistvo Hrista Gospoda nazvavši ih „izdajnicima i krvnicima“ (Dap 7, 12). I dok oni škrgutahu zubima, Stefan pogleda i vide nebo otvoreno i slavu Božju. I to što vide, on objavi Jevrejima: „Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovečjega gdje stoji s desne strane Boga“ (Dap 7, 56). Tada ga pakosnici izvedoše van grada i ubiše kamenjem. Među mučiteljima njegovim beše i njegov srodnik Savle, docnije apostol Pavle. U to vreme stajaše u daljini na nekom kamenu Presveta Bogorodica sa svetim Jovanom Bogoslovom i gledaše mučeništvo ovoga prvog mučenika za istinu Sina njenog i Boga, moleći se Bogu za Stefana. To se desilo na godinu dana posle silaska Duha Svetoga na apostole. Telo svetog Stefana tajno uze i sahrani na svome imanju Gamalil, knez jevrejski i potajni hrišćanin. Tako slavno skonča ovaj prvenac među mučenicima hrišćanskim i preseli se u Carstvo Hrista Boga.

2. Prepodobni mučenik Teodor i Teofan Načertani. Rođena braća, rodom iz Palestine, vrlo obrazovani u svetskoj mudrosti i u mudrosti duhovnoj. Monasi u obitelji Svetog Save Osvećenog, potom i prezviteri. Stradaše ljuto za ikone u vreme tri cara: Lava Jermenina, Mihaila Valvosa i Teofila. Bezumni Teofil svojim rukama ih tuče, i naredi, te im se gvožđem nacrtaše po licu podsmešljivi stihovi, zbog čega su i prozvati Načertani. Bačeni u tamnicu u gradu Apamiji Vitinijskoj. Teodor tu skonča od muka i rana. Teofan oslobođen u vreme Teodora i Mihaila, i postavljen od patrijarha Metodija za mitropolita nikejskog. Sveti Teodor skonča 833. godine. Ova divna braća postradaše za Hrista, i primiše divnu nagradu od Hrista u besmrtnom carstvu svetlosti.


Ha Stefana Duhom obasjana
Navališe Jevreji krvnici.
Krvav Stefan na kolena kleče
I povika k nebu iza glasa:
– O Gospode, što c Krsta oprosti
Greh najveći što zemlju potrese,
Greh najveći što ga nebo vide,
Što oprosti Svojim krvnicima,
Sad i mojim oprosti, Preblagi!
Šta je ovaj zločin spram onoga!
I ja šta sam spram Gospoda moga!
To izreče, duh Bogu predade.
Gnevni starci, grdne plašljivice,
Kad ubiše, tad se razbegoše.
Tad angeli c neba se sleteše
Oko tela prvomučenika,
U horu mu pesmu otpojaše,
Rajsku dušu u raj uznesoše.

RASUĐIVANJE
Priča o božanskom Mladencu Hristu. Oba velika proroka, Isaija i Jeremija, prorekli su, da će Gospod doći u Misir, i da će se od prisustva Njegova potresti hramovi idolski i idoli razoriti. Isaija je pisao: gle Gospod će doći u Misir i zatršće se idoli Misirski od lica Njegova (Isa. 19, 1; Jer. 43, 12). Kada božanski begunci stigoše u grad Ermopolj (Kairo), i tamo se približiše nekom hramu idolskom, najedanput svi idoli u tom hramu padoše i razbiše se. O tome piše i sv. Paladije (u Lavsaiku): „Videsmo“, veli, „tamo hram idolski, u kome od prilaska Spasiteljeva padoše svi istukani (idoli) na zemlju.“ U nekome mestu, zvanom Siren, beše 365 idola. Kada presveta Deva stupi u taj hram c božanskim Mladencem na rukama, svi ti idoli popadaše i razbiše se. Isto tako popadaše idoli svuda po celom Misiru. Sv. prorok Jeremija baveći se u starosti svojoj u Misiru, prorekao je žrečevima misirskim, da će svi idoli popadati i svi rukotvoreni likovi sokrušiti se u ono vreme kada u Misir dođe Deva Majka c Mladencem, rođenim u jaslama. Ovo proročanstvo zapamtili su žrečevi dobro, i shodno njemu izobražavali su na hramovima svojim Devu kako počiva na postelji, i do nje u jaslima Mladenca njenog, u pelene povijenog. I klanjali su se tome izobraženju. Car Ptolomej pitao je žrečeve, šta označava to izobraženje, a oni su mu odgovarali, da je to ispunjenje te taše. I ta je tajna vaistinu se i ispunila i ne samo Misiru nego i vascelom svetu objavila.

SOZERCANJE
Da sozercavam mudrost Presvete Deve Marije i to:
1. kako ona mudro razgovaraše c angelom Božjim (Lk. 1, 28-38),
2. kako ona razmišljaše o svemu što se zbi o rođenju Gospoda Isusa i o svemu što se reče o Njemu, i sve to slagaše u srcu svome.
3. kako ona u Kani mudro reče slugama, da čine sve ono što im On reče.

BESEDA
o Presvetoj Devi Bogorodici
Veliča duša moja Gospoda. (Lk. 1, 46)
Mi imamo, braćo, svega nekoliko reči zapisanih u Jevanđelju, što ih je izrekla Presveta Bogorodica. Sve te njene reči odnose se na veličanje Boga. Ona je bila ćutljiva prema ljudima, ali je duša njena neprestano razgovarala s Bogom. Svakog dana i časa ona je nalazila novi razlog i povod da veliča Boga. Kad bi se mogla znati i zapisati sva njena veličanja Boga kroz celi joj život, o koliko bi to velikih knjiga iznelo! No i po onom jednom veličanju, koje je ona iskazala pred svojom rođakom Jelisavetom, majkom velikog proroka i Preteče Jovana, može svaki hrišćanin ceniti, kakav je mirisni i bogougodni cvet bila duša njena presveta. To je samo jedan divni psalam duše Bogorodičine, koji je došao do nas kroz Jevanđelje. No takvi psalmi bili su mnogobrojni i mnogobrojni u toku života Preblagoslovene. I pre nego što je čula Jevanđelje iz usta Sina svoga, ona je znala jevanđelski Bogu govoriti i Boga slaviti. To joj je znanje dolazilo od Duha Svetog Božjeg, čija se blagodat neprestano ulevala u nju kao bistra voda u čisti sasud. Veličala je Boga psalmima duše svoje kroz celi život svoj, zato i nju Bog vozveliči iznad heruvima i serafima. I nas, malene i grešne, vozveličaće isti Gospod koji je i nju vozveličao, u carstvu Svome, ako se i mi potrudimo, da ovo kratko vreme života našeg ispunimo veličanjem Boga delima, rečima, mislima i molitvama.
O Presveta, Prečista i Preblagoslovena Bogorodice, zakrili nas molitvama Tvojim. Tebi i Sinu Tvom i Gospodu našem slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
9. januara 2017.