NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

25. maj po julijanskom kalendaru

7. juna 2020.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Treće obretenije glave svetog Jovana Krstitelja. U VIII veku, u vreme ljutog ikonoborstva, glava svetog Jovana bi preneta u mesto Komane, mesto progonstva svetog Jovana Zlatousta. No kada ikonoborstvo presta, u vreme cara Mihaila i patrijarha Ignjatija, 850. godine česna glava svetog Jovana bi preneta u Carigrad i tamo položena u pridvornoj carskoj crkvi (v. 7. januar; 24. februar ; 24. jun; 29. avgust; 23. septembar).

2. Sveštenomučenik Terapont episkop kiparski. Monah i podvižnik na ostrvu Kipru; udostojio se čina episkopskog, no u vreme gonjenja Hrišćana udostojio se još i većeg venca, venca mučeničkog. Njegovo telo počivalo je u jednoj crkvi na Kipru. Kada, u vreme cara Nikifora godine 806, udariše Agarjani na ostrvo Kipar, javi se svetitelj tutoru te crkve, reče mu da će nevernici napasti na Kipar, i naredi mu da njegove mošti prenese u Carigrad. Tutor to odmah i učini. Kada lađa sa ćivotom krete morem, diže se bura velika, no oko lađe beše more tiho, i iz ćivota se razlevaše miris blagouhani po celoj lađi i unaokolo. Tada tutor otvori ćivot, i svi videše ga napunjenog mirom, izlivenim iz moštiju svetiteljskih. Tim mirom mnogi se bolesnici namazaše i ozdraviše. U Carigradu se sagradi crkva nad moštima ovim čudotvornim, koje produžiše davati isceljenja svima koji s verom k njima priticahu. Blagodaću Božjom isceljavahu se od moštiju svetog Teraponta najteži bolesnici od uzetosti, od raka, od krvotečenja, od ludila, slepila, suhosti, i od raznih drugih muka.

3. Sveti mučenici Pasikrat, Valention, Julije i drugi. Vojnici rimski; postradali za Hrista u Dorostolu Makedonskom oko 302. godine. Kada Pasikratu priđe brat njegov Papijan, koji odstupi od Hrista iz straha, i poče ga nagovarati da se odrekne Hrista i ostane živ, odgovori mu sveti Pasikrat: „Idi od mene, ti mi nisi brat!“ Pasikrat i Valention budu zajedno posečeni. Julije sveti rekne na sudu: „Ja sam veteran, dvadeset šest godina služio sam verno caru, pa kad sam do sada bio veran nižem, kako sad da ne budem veran višem?“ tj. Caru nebeskom. Po tom Nikandar bi izveden pred prefekta Maksima. Žena Nikandrova hrabraše svoga muža, da pogine za Hrista. „Glupa babo,“ reče joj ljutito Maksim, „tebi se hoće bolji muž!“ Odgovori mu žena: „Ako ti tako misliš o meni, naredi, neka mene sad pogube pre moga muža!“ S Nikandrom pogine i Markijan. Žena njegova dođe na gubilište noseći sina na rukama. Markijan poljubi sina i pomoli se Bogu: „Gospode svemoćni, staraj se Ti o njemu!“ Potom behu posečeni, i pređoše u carstvo Hristovo.


Terapont blaženi za Hrista s’ namuči,
Dva nebesna venca zato i poluči:
Kao jerarh crkve i mučenik smeli;
Još mu telo osta k’o cvet neuveli,
Da miriše svetu i da celi bolne,
Da raduje verne, i teši nevoljne.
To Gospod proslavi proslavljača Svoga,
Pastira divnoga stada slovenskoga.
I to Gospod stvori, da se zna i zbori,
Da smrt nasilnička sveca ne umori,
No vencem ga venča i ime mu javi
U obadve crkve besmrtno proslavi.
Teraponte sveti, Božji slavljeniče,
I za veru svetu dični mučeniče,
Rad ljubavi Božje pomozi i nama
Pred prestolom višnjim tvojim molitvama!

RASUĐIVANJE
Neki neupućeni ljudi više misle o kraju sveta nego o kraju svoga života, premda je jasno, da je za onoga kome dođe kraj života, došao i kraj sveta. Neki brat, stojeći pred svetim Serafimom Sarovskim, držao je neprestano u umu kako će da upita svetitelja o svršetku sveta. Sv. Serafim prozre njegovu misao i rekne mu: „Radosti moja! ti visoko misliš o ubogom Serafimu: kako ja mogu znati kad će biti kraj ovome svetu i onaj veliki dan, u koji će Gospod suditi živim i mrtvim i dati svakom po delima njegovim! Ne, ne, ovo je meni nemoguće znati!“ Pa kad svetitelji nisu znali, kako će znati grešnici! I na što nam znati ono što sam Spasitelj nije našao za korisno da nam otkrije? Mnogo je bolje misliti da će naša smrt doći pre kraja sveta, nego li kraj sveta pre naše smrti.

SOZERCANJE
Da sozercavam Boga Duha Svetoga u tajni pokajanja i ispovesti i to:
1. kako ta blagodat kad se kosne srca pokajnikova – pokajnik vidi svu rugobu svoga greha i suzama ga mije,
2. kako ta blagodat, kada se pokajnik ispovedi, ulazi u čoveka kao
radost u žalosnog, kao nada u beznadežnog.

BESEDA
o blizini Sudije
Gle, sudija stoji pred vratima. (Jakov 5, 9)
Za jedan dan, brate, možeš zadobiti svu večnost. I za jedan dan, brate, možeš izgubiti svu večnost. Date su ti hiljade dana na zemlji, da se opredeliš za svoje sopstveno večno spasenje ili za svoju sopstvenu večnu propast. No blažen po sto puta onaj dan, u koji se pokaješ od svih svojih nečistih dela, nečistih reči i nečistih misli, i obratiš Bogu s vapajem za milost! Taj dan vredeće ti više od hiljade drugih dana.
Kakav je taj blaženi dan? To je dan samoosude. Kad taj dan svane, čovek, koji je dotle osuđivao ceo svet, pogleda i najedanput vidi sebe kao najveću mrlju na ovom Božjem svetu. I zastidi se od Boga, i zastidi se od svakog čoveka, i zastidi se od svake tvari Božje u svetu. I stid ga počne peći kao oganj. I on onda priznaje i ispoveda: vaistinu, ja sam najveća mrlja na ovom Božjem svetu! vaistinu, svi su ljudi bolji od mene? vaistinu, sve su tvari čistije od mene! crnji sam od ogorelog ugarka, a ja sam dosad mislio da sam beo! ružniji sam od žabe, a ja sam dosad mislio da sam lep kao angel! Gospode, Gospode, Gospode, smiluj se meni grešniku, i operi me od kala grehovnoga, da koliko-toliko počnem ličiti na Tvoje tvorenje!
Ne čekaj, brate, ne čekaj da taj blaženi dan pokajanja sam dođe! Ti sam uhvati čvrsto prvi dan koji ti dolazi u susret i reci: ti si taj moj blaženi dan kojim ću kupiti večni život! Ne čekaj, brate, ne čekaj, jer gle: sudija stoji pred vratima! Taj sudija je Gospod Živi, koji te je i stvorio i sva tvoja bezakonja do sada video i izbrojao. Za dan za dva može te On povući na sud gde nećeš imati ni reči opravdanja. Grabi dan! Grabi dan za pokajanje! Grabi dan dok tebe nije smrt ugrabila! Gle, sudija stoji pred vratima!
O Gospode strašni i pravedni, produži grešniku dane dok se ne pokaje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
7. juna 2020.