NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

23. mart po julijanskom kalendaru

5. aprila

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveštenomučenik Nikon. Rođen u Neapolju od oca neznabošca i majke hrišćanke. Nikon beše oficir rimski u Neapolju. I ne beše kršten, iako ga majka, tajno od oca, poučavaše veri Hristovoj. Jednom kad pođe sa svojom četom u boj, posavetova ga majka, ako mu bude do nevolje, da se prekrsti i prizove Hrista na pomoć. I zaista, kada u boju Nikonova četa bi opkoljena i sasvim blizu konačne pogibije, Nikon se prekrsti i u srcu zavapi Hristu. U tome času on se ispuni neobičnom silom, jurne u neprijatelje svoje, i jedne pobije a druge nagna u bekstvo. Vraćajući se doma Nikon neprestano u čudu uzvikivaše: „Veliki je Bog hrišćanski!“ Pošto obradova majku izvešćem o svojoj pobedi pomoću krsta Hristovoga, on tajno otplovi u Aziju, gde ga episkop kizički Teodosije krsti. Po krštenju zatvori se u jedan manastir, gde se predade učenju i podvigu. No pred smrt episkop Teodosije imade viziju, u kojoj mu bi naređeno, da sebi za naslednika rukopoloži Nikona. Starac Teodosije odmah pozove Nikona i rukopoloži ga za đakona, potom za prezvitera i episkopa. No Božjim Promislom Nikon uskoro dođe u Neapolj gde obrete svoju majku još u životu. Po smrti materinoj on se udalji sa devet učenika, negda ratnih drugova, u Siciliju, i tamo se odade propovedi Jevanđelja. No beše strašno gonjenje hrišćana u to vreme. I knez Kvintijan uhvati Nikona sa drugovima i udari na velike muke. Njegovih stotinu devedeset učenika i drugova biše posečeni. A Nikona je mučitelj vezivao konjma za repove, bacao ga s visoke stene u provaliju, tukao, strugao, no Nikon sve te muke prežive. Najzad bi posečen mačem i preseli se Gospodu. Njegovo telo bi ostavljeno u polju, da ga ptice pojedu. No neko čobanče, s besnim duhom, zakači se i padne na mrtvo telo Hristovog mučenika, i odmah se isceli. Ono razglasi o telu Nikonovom, te hrišćani dođu i česno ga pogrebu. Postrada sveti Nikon u vreme cara Dekija.

2. Prepodobni Nikon Pečerski. Drug svetog Antonija Pečerskog i duhovni otac prepodobnog Teodosija. Zbog postriženja bojara Varlama i evnuha Jefrema bi ugrožen od kneza Izjaslava, no kneginja obrati gnev knežev u strah Božji, i Nikon sveti bi ostavljen na miru. Hoteći da ukrasi hram ikonama, Nikon se moljaše Bogu za pomoć. I zbog molitava njegovih dođoše iznenadno u Kijev iz Carigrada neki Grci ikonopisci, kojima se u viziju behu javili sveti Antonije i Teodosije, i uputili ih u Kijev ka Nikonu. Proslavljen svojim smelim podvizima i duhovnom mudrošću. U starosti bi i preko volje igumanom pečerskim. Prestavio se Gospodu 1066. godine. Njegove mošti netljene čuvaju se u pešterama kijevskim.


U tamnici Nikon tamnovaše,
I dan i noć Bogu se moljaše.
Ne moljaše Boga za odbranu,
Nit osvetu zlome Kvintijanu,
No za silu da muke istraje.
Nikonove Bog ču uzdisaje,
Jednom Nikon u molitvi sneva:
Javi mu se u svetlosti Deva.
Od sunca je lepša i svetlija,
Od jagnjeta belja i krotkija.
Sa strane joj do dva arhangela.
Lica su im svetla i vesela,
Do neba se visom uzvisuju,
Jedan drugom reku pokazuju:
– To je Psimif reka valovita!
Tad arhangel jedan Devu pita:
– Poslati smo ubit Kvintijana
U valove Psimifa pomamna.
Ho mi evo po reci smotrimo
Kvintijana nigde ne vidimo?
Deva reče, med c usta joj teče:
– On će skoro na tu reku doći,
Pokušaće kroz valove proći,
No konj će se pod njim pomamiti,
Zubima mu lice nagrditi.
Reka će ga ova utopiti,
I vi tako pos’o svoj svršiti.
To je konac zloga mučitelja
Za Nikona moga svetitelja –
Sve se zgodi kako reče Deva,
Java beše sve što Nikon sneva.

RASUĐIVANJE
Sv. Pafnutije moljaše Boga, da mu otkrije, kome je on (Pafnutije) sličan. I ču glas koji mu reče: sličan si trgovcu koji traži dobre bisere, ustani i ne lenji se!
No ne bi Bog rekao svakome od nas, da smo slični trgovcu koji traži dobre bisere. Jer mnogi od nas ne traže bisere nego se zatrpavaju sve debljim slojevima jevtine prašine. Nije sve biser što mreža iznese sa dna mora, no mulj i pesak. Ali neznalice se grabe o taj mulj i pesak kao o biser. Samo trgovac koji poznaje pravi biser baca mrežu u more nebrojeno puta i izvlači je, prosipajući mulj i pesak, dok ne nađe jedno zrno bisera. Zašto Bog upodobljava Pafnutija trgovcu? Zato što je Pafnutije dao bio sve svoje imanje, i uložio sav svoj trud i sve svoje vreme da bi nekako došao do jednog zrna pravog bisera. To zrno pravog bisera jeste srce očišćeno od strasti i zlih pomisli, i zagrejano plamenom ljubavi prema Bogu. – Ustani i ti, čoveče, i ne lenji se! Tvoj pazarni dan približuje se sumraku.

SOZERCANJE
Da sozercavam Gospoda Isusa na krstu raspeta i to:
1. kako sastradalna ljubav prema ljudima nije se u Njemu smanjila
od Njegovih muka,
2. kako s ljubavlju pruža Majci utehu ukazujući joj na Jovana kao
na sina mesto Sebe,
3. kako se s ljubavlju moli Ocu za ljude: Oče, oprosti im jer ne
znaju šta rade!

BESEDA
o nemoći čoveka pred veličanstvom Boga
I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovijem kao mrtav. (Otkr. 1, 17)
To sveti Jovan pade kao mrtav kad vide Gospoda Isusa u slavi. Sveti Jovan, ljubljeni učenik Isusov, jevenđelist, devstvenik, ljubitelj Gospoda, revnitelj svetinje – on se ne mogaše održati na nogama niti u prisebnosti kada vide Učitelja svoga u nebesnoj slavi i sili Njegovoj! Nego pade kao mrtav. Kako li će tek izdržati prisustvo Gospoda i pogled Njegov, kao plamen ognjeni, oni koji se ogrešiše o Njega, ustaše protiv Njega, pohuliše ime Njegovo, prezreše ljubav i žrtvu Njegovu, narugaše se krstu Njegovom, pogaziše zapovesti Njegove, gonjahu Crkvu Njegovu, sramoćahu sveštenike Njegove, ubijahu verne Njegove? Šta će se tek s njima desiti pred licem Gospodnjim, kad sveti Jovan pade kao mrtav? Šta će se desiti s književnicima koji razvraćaju? sa vaspitačima koji ubijaju veru u mladim dušama? sa skepticima koji sumnjom svojom truju ljude? sa razbojnicima i lopovima? sa razvratnicima i deteubicama? Šta će se desiti s neprijateljima Hristovim – kad prijatelj Hristov pade kao mrtav pred neiskazanim bleskom slave Njegove?
Tolika je slava, i sila, i vlast, i krastota, i gospodstvo, i svetlost i veličanstvo Gospoda Isusa, vaskrslog i vaznesenog, da najbliži drugovi Njegovi, koji su tri godine bez straha gledali lice Njegovo na zemlji, padaju kao mrtvi, kad Mu sagledaju lice na nebesima, posle stradanja, smrti i pobede!
Gospode sveslavni i svesilni, obasjaj nas i oživi nas silom i slavom Tvojom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
5. aprila