NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

21. jul po julijanskom kalendaru

3. avgusta

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sv. prorok Jezekilj Sin sveštenički, iz grada Sarira. Odveden u ropstvo u Vavilon sa carem Jehonijem i mnogim drugim Izrailjcima, Jezekilj je živeći u ropstvu prorokovao 27 godina. Bio je savremenik proroka Jeremije. I dok je Jeremija učio i prorokovao u Jerusalimu, dotle je Jezekilj učio i prorokovao u Vavilonu. Proročanstva Jeremijina behu doznavana u Vavilonu, a proročanstva Jezekiljeva behu doznavana u Jerusalimu. I oba ova sveta muža saglašavahu se s proročanstvima jedan drugoga. I oba behu ozlobljavani i mučeni od nevernog roda jevrejskoga. Strašna i neslihana viđenja imaše sv. Jezekilj. Pri reci Hovaru vide nebesa otvorena, oblak, i oganj i blistanje, i četiri životinje kao rastopljen bakar. Jedna životinja imaše lice čovečje, druga lavovsko, treća teleće, a četvrta orlovsko. Lice čovečje označava Gospoda vaploćenog kao čoveka, lice lavovsko Njegovo Božanstvo, lice teleće Njegovu žrtvu, lice orlovsko Njegovo vaskrsenje i vaznesenje. Drugom prilikom pokaza mu se slika vaskrsenja mrtvih. Na ime vide prorok dolinu punu mrtvačkih kostiju suhih, i kad duh Božji na njih siđe svi mrtvaci oživeše i ustaše na noge svoje. Još vide najstrašniju propast Jerusalima, kada gnev Božji sve pokosi osim onih koji ranije behu obeleženi grčkim znakom zvanim Tav, a taj znak je kao naše slovo T, što je opet znak krsta. Zloba jevrejska ne poštedi ni ovoga svetoga muža. Ogorčeni na nj što ih izobličavaše, Jevreji ga vezaše konjima za repove i rastrgoše. Sahranjen u istu grobnicu gde i Sim, sin Nojev.

2. Prep. Simeon i Jovan. Dva mlada čoveka ostavivši dom i rodbinu svoju, i to Simeon staru majku a Jovan mladu suprugu, primiše monaštvo u obitelji sv. Gerasima od igumana Nikona, i udaljiše se u pustinju, gde u najtežim podvizima proživeše mnoge godine. I podvizima mnogim umrtviše tela svoja tako da behu kao dva suha drveta. Jednoga dana Simeon reče Jovanu, da po naređenju Božjem on mora da ide iz pustinje u narod i tamo posluži Bogu. Jovan mu dade ovakve savete: „Čuvaj srce svoje od svega što budeš video u svetu. Do čega se dohvati ruka tvoja, neka se ne dohvati srce tvoje. Kada ti usta budu jela, srce tvoje neka se ne naslađava. Kada ti noge budu hodale, neka je mir unutra u tebi. I ma šta spolja tvorio, um tvoj neka prebiva neuznemiren. Moli se Bogu za mene, da nas Bog ne razluči jednog od drugog u budućem životu“. Simeon sveti primi savet druga svoga, celova ga, a po tom napusti pustinju i ode u narod da jurodstvujući nauči ljude i obrati ih veri Hristovoj. Pravljaše se lud pred ljudima, no srce mu beše hram Duha Svetoga, i u tome hramu neprekidna molitva. Imađaše obilnu blagodat Božju, te proziraše u sve tajne ljudske na blizu i na daleko, isceljivaše ljude od zlih duhova i drugih neduga. Igrajući po ulicama kao ludak on prilažaše ljudima i šaptaše im na uvo grehe njihove pozivajući ih na pokajanje. Čak se i na snu javljao grešnicima, koreo ih za grehe i pozivao na pokajanje. Tako nekom neznabožačkom glumcu Baliju, koji javno ismevaše svetinje hrišćanske, javi se u snu sv. Simeon ukori ga i zapreti mu, te se ovaj pokaja i posta dobar hrišćanin. Neki bludni mladić s uma siđe od bluda. Videvši ga sv. Simeon kako luduje, udari ga rukom po obrazu i reče: ne čini preljube! U tom času nečisti demon izađe iz mladića, i mladić posta zdrav.


Viđenje Jezekilja, od Božije volje:
Široko, široko, nepregledno polje,
Prepuno, prepuno mrtvačkih kostiju,
I glas s neba dođe svetom Jezekilju:
– Sine čovečiji, vidiš li te kosti?
To na zemlji behu nekad živi gosti
Za trpezom mojom, ja ih dobro služi’
Malo mi se kogod valjano oduži.
Ove mrtve kosti hoće l’ oživeti?
Ustraši se prorok, predade se seti:
– Gospode, Gospode, to ti možeš znati,
Ako ti narediš, moraće ustati.
Tada nasta huka, i potres, i trenje,
Vide prorok čudo – mrtvih vaskrsenje!
Digoše se kosti, i kost uz kost leže
Pa meso, pa žile – koža se zateže,
Užasnuti prorok to čudo gledaše
Pa srcem i dušom Boga proslavljaše.
Što je prorok Božji duhom prozirao
Vaskrsli je Gospod jasno pokazao.
Vaskrsnuće mrtvi kad se htedne Duhu,
Svi u živom telu, k’o u novom ruhu
I verni će tada s Hristom likovati,
U njegovom carstvu večno carovati.

RASUĐIVANJE
Radi koristi svojih bližnjih sv. Simeon ostavi svoga jedinog prijatelja u svetu i svoju mirnu keliju u pustinji, i napravi se jurod. Priča se za Likurga, kralja spartanskog, kako učini veliku žrtvu radi koristi svojih sugrađana. Na ime: on izdade stroge zakone, ustanovljujući potpuno nov sistem vaspitanja omladine i poretka u državi. Pa kad te zakone izdade, on reče svojim sugrađanima, da želi ići u Delfe, gde beše veliko svetilište, no zatraži, da mu se svi zakunu, da će verno držati njegove zakone do njegovog povratka. Kada građani svi položiše zakletvu, Likurg ostavi svoju zemlju i nikad se više ne vrati. Velika je žrtva ostaviti svoju domovinu i dragovoljno živeti u tuđini radi koristi svojih bližnjih. No koliko je veća žrtva ostaviti dragovoljno um svoj i stalno se praviti pred ljudima bezuman! Nije li bezumlje najveća tuđina, za koju čovek zna? I živeti u toj strašnoj tuđini godinama i godinama, i to sve – radi koristi svojih bližnjih!

SOZERCANJE
Da sozercavam čudesni prelazak Izrailja preko Jordana (Isus. 3), i to:
1. kako po sili Božjoj a kroz Isusa Navina voda se u Jordanu rastavi, sveštenici s narodom pređoše;
2. kako sveštenici s kovčegom zaveta, za vreme dok narod prelažaše, stajahu na suhu usred Jordana tvrdo;
3. kako i ja ne treba da se bojim poplave ovog sveta dok god u sredini svoga bića, tj. u srcu, držim tvrdo zavet Gospodnji.

BESEDA
o lažnim učiteljima
Biće i među vama lažnijeh učitelja,
koji će unijeti jeresi pogibli, i odricaće se
gospodara koji ih iskupi. (II Pet. 2, 1)
Na ratu je čovek u ovome svetu. Neprestana je borba i mnogobrojni su neprijatelji. Među najopasnije neprijatelje spadaju lažni učitelji. Samo ako je um čovekov uperen u živoga Boga, čovek će biti sačuvan od ovih opasnih neprijatelja. Lažni učitelji su ili kao slepci ili kao razbojnici; prvi zbog slepila svoga vode u propast i sebe i druge, drugi zbog nenavisti ili zavisti namerno zavode druge na kriv put, da im i dušu i telo predadu ognju paklenome. Sam je Gospod prorekao: izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge (Mat. 24, 11). Apostol samo potvrđuje reči svoga Gospoda. I lažni proroci i lažni učitelji sejaće seme pogibli u narode. To su jeresi pogibli, kojima će se neki odricati gospodara koji iskupi ljude krvlju Svojom prečistom. Mnogi lažni učitelji već su se javili, i mnoge jeresi pogibli kao kukolj po svetu posejane. Ako znate, braćo, one jeresi pogibli, koje sveti oci na Saborima osudiše, onda ćete umeti raspoznavati glavno seme otrova, koje đavo kroz svoje služitelje poseja po njivi, po kojoj Spasitelj sejaše čistu pšenicu. No i ako znate i ako ne znate, uperite um svoj u Gospoda, ogradite se znamenjem krsta, prizovite u pomoć Svetu Prečistu i ugodnike Božje, a naročito svoga angela hranitelja, pa se ne bojte. Pri tom uvek pitajte crkvu, i ona mnogoiskusna i protiv sviju laži pobedonosna, reći će vam šta je istina. Jer vi ste od juče, a crkva je iz davnina. Vaša pamet manja je od pameti crkve.
O Gospode Isuse, Ti si jedini put, jedina istina, jedini život. Ne daj, Gospode, da se povedemo za lažnim učiteljima i da od Tebe odstupimo. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
3. avgusta