NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

21. decembar po julijanskom kalendaru

3. januara 2017.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveta mučenica Julijana i šest stotina trideset mučenika s njom. Ova slavna devica i mučenica rođena bi u Nikomidiji od roditelja neznabožnih. Čuvši od nekoga jevanđelsku propoved, ona se svim srcem obrati ka Hristu i poče živeti tačno po zapovestima Gospodnjim. Neki senator Elevsije beše njen obručnik. Da bi ga odvratila od sebe, Julijana mu reče, da neće za njega poći, ako ne bude postao eparh toga grada. To mu ona predloži misleći, da taj mladi čovek neće moći nikad dostići do tog visokog zvanja. No Elevsije se potrudi, te laskanjem i mitom postavljen bi za eparha nikomidijskog. A Julijana mu tada otkri, da je ona hrišćanka, i da ne može stupiti s njim u brak, dok on ne primi njenu veru govoreći: „Šta nam vredi biti telesno ujedinjeni a duhom razdeljeni?“ Ogorči se na to Elevsije i optuži je ocu njenom. Jarosni otac izruga je i izbi, pa je onda predade eparhu na istjazanje. Eparh naredi, te je tukoše veoma, pa je onda svu ranjavu i iskrvavljenu baci u tamnicu. No Gospod je isceli u tamnici, i ona se javi pred eparha potpuno zdrava. Eparh je vrže u zažarenu peć, no oganj je ne opali. Videći to čudo, mnogi poverovaše u Hrista Boga. Beše takvih obraćenih pet stotina muških i stotinu trideset ženskih. Sve ove osudi eparh na smrt i naredi te ih posekoše mačem. Duše njihove preseliše se u Raj. Tada osudi zli sudija Julijanu svetu na posečenje mačem. Radosna duhom Julijana izađe na gubilište, pomoli se Bogu na kolenima i položi glavu svoju na panj. Glava joj bi odsečena, a duša ode u carstvo večne Hristove svetlosti, 304. godine. Elevsija ubrzo postiže kazna Božja. Ploveći po moru, razbi mu se lađa, i on pade u vodu. Ali ne nađe smrt u vodi, nego ispliva na neko ostrvo, gde ga psi rastrgoše i pojedoše.

2. Sveti Petar Čudotvorac, mitropolit ruski. Rođen u Volinskoj oblasti, i u dvanaestoj godini primio čin monaški. Bio divan podvižnik i ikonopisac. Osnovao manastir na reci Rati, i bio iguman. I preko svoje volje postavljen za mitropolita kijevskog i posvećen u Carigradu od patrijarha Atanasija. Kao mitropolit trpeo dosta od zavidljivaca i jeretika. Upravljao crkvom osamnaest godina kao pastir dobri i revnosni. Za života svoga sagradio sebi grobnicu u Uspenskom hramu, gde mu do danas počivaju svete i čudotvorne mošti. Upokojio se 1326. godine i prešao u svoju pravu domovinu.

3. Sveti mučenik Temistokle. Kao čobanin čuvaše Temistokle mladi ovce u nekom polju blizu grada Mira Likijskoga. U to vreme mučitelji hrišćana gonjahu svetog Dioskorida, pa naiđoše na Temistokla u polju i pitahu, da li vide gonjenoga, i da li zna, gde se krije. Temistokle iako znade, ne hte prokazati, nego i sebe objavi hrišćaninom. Mučen i posečen u vreme Dekija 251. godine.


Slavna majka Petra svetitelja,
Kada beše Petrom bremenita,
San usnila i u snu videla,
Kako drži jagnje na rukama,
Belo jagnje c vitkim rogovima,
Sred rogova drvo mu prekrasno.
Na drvetu mirišljivo cveće,
I po cveću plodovi mirisni,
Svećama mu grane iskićene,
Svetle sveće kao sjajne zvezde,
Pa mirišu nebeskim mirisom.
San se majčin divno ostvario:
Jagnje krotko Petra predobrazi,
Rogovi mu – Petrovo mužestvo,
Drvo krasno – duša svetiteljska,
Šarno cveće – množina vrlina.
A plodovi – dela milosrđa,
Sveće sjajne – vera u molitve.
Što se majci u slici objavi,
U Petru se pokaza na javi.

RASUĐIVANJE
Ka god se penje Carstvu Hristovome, mora nailaziti na prepone. Te prepone su i mnogobrojne i raznolike. Naročito su opasna lukavstva demonska. Zato svaki revnitelj duhovnog života mora biti osobito oprezan, i ne primati svaku svetlu pojavu iz onoga sveta kao pojavu božansku. Da se i vrag može javiti kao angel svetlosti, to dokazuje i život sv. muč. Julijane. Kada ova sveta devica ležaše u tamnici, javi joj se vrag u svetlosti angelskoj i poče je savetovati, da prinese žrtvu idolima, da je mučitelj ne bi više mučio. Ustrašena Julijana upita: „Ko si ti?“ Vrag odgovori: „Angel sam Božji! Mnogo se Bog o tebi brine, zato me i posla c porukom, da se pokoriš eparhu, te da ti telo ne bude mukama satrveno; blag je Gospod i oprostiće ti to zbog nemoći tvoga izranjavljenog tela.“ Užasnu se mučenica od ovih reči i zbuni se, pa pripade c plačem na molitvu Bogu, da joj javi, ko je to što je govorio c njom. Tada joj dođe glas c neba: „Hrabri se, Julijano, Ja sam c tobom, dajem ti vlast i silu nad onim koji ti dođe, i od njega samog uznaćeš ko je on.“ I đavo bi vezan i primoran da prizna, da je on onaj isti, koji Evu u Raju prevari, koji nagovori Kaina da ubije Avelja, i Iroda da pobije mladence vitlejemske, i Jevreje da ubiju kamenjem Stefana, i Nerona da raspne Petra strmoglav a Pavla da poseče itd. I tako ova sveta devica, opasana silom Božjom, ne dade se prelestiti od zlog duha, nego ga svojom opreznošću i toplom molitvom Bogu pobedi.

SOZERCANJE
Da sozercavam pokajanje Davidovo i to:
1. kako car David ne pogreši dokle bi pastir i potčinjeni građanin,
2. kako zgreši Bogu kao car,
3. kako odmah uvide svoj greh, ispovedi ga i pokaja se gorko.

BESEDA
o Iliji proroku
Živ Gospod sila, Bog Izrailjev, pred kojim stojim, neće biti ovih godina rose ni dažda dokle ja ne rečem. (I Car, 17, 1)
Strašno zvuče ove reči za svako smrtno uvo, jer ih čovek izgovori, čovek podobostrasan nama (Jak. 5, 17). Vi se pitate, braćo, kako može smrtan čovek zatvoriti nebo i zaustaviti dažd. No upitajte se kako može smrtan čovek otvoriti nebo i nizvesti dažd na suhu zemlju. A mi znamo, da i sada po molitvi ljudi Bog otvara nebo i daje dažd. Sve što uzištete u molitvi vjerujući, dobićete, rekao je, Spasitelj naš (Mat. 21, 22). Kao što je Mojsej po živoj veri i molitvi činio strašna čudesa u Misiru i u pustinji; kao što je Isus Navin zaustavio tok sunca, tako je i prorok Božji Ilija zatvarao i otvarao nebo, i nizvodio oganj s nebesa, i činio druga čudesa moćna i strašna, sve verom i molitvom. Bog dade silu Iliji da čini takva čudesa jer Ilija revnovaše za slavu Božju a ne za slavu svoju. Revnovah veoma za Gospoda Boga nad vojskama (I Car. 19, 14). Ništa za sebe nije tražio ovaj čovek Božji a sve za Boga. Bog je njemu bio sve: sva slava, sva sila, sve blago. Zato ga Bog venča slavom neumrlom, silom strašnom, i blagom koje ne trune i moljci ga ne grizu. Zato i ne dopusti Bog, da Ilija umre, nego ga uze na nebo kao i Enoha. Ilija sveti beše čiste duše kao rosa jutarnja, celomudrena tela kao dete, neporočna srca i uma kao angel Božji. Zato bi i osta sasud sile Božje. Zato činjaše čudesa onda i čini ih danas.
O Gospode Živi, Bože proroka Tvoga Ilije, koji si nas kroz krštenje posinio blagodaću Tvojom svetom, zažeži i u nama veru i revnost proroka Tvog svetog. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
3. januara 2017.