NASLOVNA »

Loading Prolog
  • Ovaj Prolog je prošao.

20. novembar po julijanskom kalendaru

Date 3. decembra 2021.
|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Prep. Grigorije Dekapolit. Rođen u Dekapolju Isavrijskom od roditelja znamenitih i blagočestivih, Sergija i Marije. Kada svrši škole, htedoše ga roditelji oženiti, no on odbeže u pustinju i zamonaši se. Živeo je na raznim mestima, kao u Vizantiji, u Rimu, na gori Olimpiskoj. Gde god je bio, svuda je udivljavao ljude svojim podvizima i čudesima. Dešavalo se da ga je ozaravala svetlost nebeska; da su mu se angeli Božji javljali. On je gledao krasotu angelsku i slušao umilno pojanje njihovo. Poživeo dugo i bogougodno, i skončao mirno u IX stoleću u Carigradu, preselivši se dušom u radost Gospoda svoga.

2. Sv. Prokl patrijarh Carigradski. Učenik sv. Jovana Zlatoustog. 426. god. posvećen za episkopa Kizičkog, a 435. god. izabran za patrijarha Carigradskog. Upravljao je crkvom Božjom kao mudri arhijerej. Za njegovo vreme dogodila su se dva znamenita događaja. Prvo, prenete su mošti Sv. Jovana Zlatousta iz Komana u Carigrad, po želji cara i patrijarha. A u to vreme carovaše car Teodosije Mlađi, sa sestrom Pulherijom. Drugo, beše veliki zemljotres u Carigradu i po okolini. Mnoga od najlepših i najvećih zdanja popadaše od strašnoga trusa. Tada patrijarh s carem i mnoštvom sveštenstva, velikaša i naroda, izađoše na litiju. I kada se na litiji moljahu Bogu, desi se, da neko dete čudesno bi uzeto visoko u vazduh, tako da se najzad ne mogaše očima dogledati. Po tom se vrati i spusti lagano na zemlju. Upitano gde je bilo dete odgovori, da je bilo odneseno na nebo među angele i da je čulo kako angeli poje: svjatый Bože, svatыiй krjepkiй, svjatый bezsmertnый, pomiluй nas! Čuvši tu pesmu počeše je svi ljudi u litiji pevati, i zemljotres odmah prestade. Od tada se odomaći u crkvi ta divna pesma. A dete ono uskoro se upokoji, i bi sahranjeno u crkvi sv. Irine. Sv. Prokl posluži kao arhijerej 20 godina i skonča mirno u Gospodu 446. godine.

3. Sv. muč. Jevstatije, Tespesije i Anatolije. Behu ovo braća rođena, iz Nikomidije, od roditelja neznabožačkih, Filoteja i Jevsevije, koji docnije prime veru istinitu od sv. Antima ep. Nikomidijskog, zajedno sa sinovima svojim. Filotej beše rukopoložen za prezvitera. Kada se on upokoji sa ženom svojom, nasta strašno gonjenje hrišćana pod zločestivim carem Maksimijanom, i tri sina Filotejeva behu izvedeni na sud. Suđeni, mučeni, istjazavani na razne načine i najzad na smrt osuđeni. Više puta javljahu im se angeli u tamnici, te im davahu manu za hranu i ispunjavahu srca njihova mlada snagom i hrabrošću u trpljenju. Kada ih izvedoše na gubilište priđoše im dva druga, Paladije i Akakije, i razgovarahu s njima. I dok još behu u razgovoru, mučenici sveti predadoše Bogu duše svoje. Tada im vojnici odsekoše mrtve glave i odneše, da bi ih pokazali sudiji. Postradaše za Hrista Gospoda oko 313. godine i preseliše se u besmrtno carstvo Hristovo.

4. Sv. Isak arhiep. Jermenski. Rodio se u Carigradu u vreme kada otac njegov beše poslanik cara Jermenskog na dvoru Vizantijskom. Bio desetim arhiepiskopom Jermenskim, i u tom zvanju upravljao crkvom pedeset godina. Svoje pastirstvovanje oznamenovao, između drugih stvari, i prevodom Sv. Pisma na jermenski jezik. U jednoj viziji kazalo mu se da će Jermeni vremenom odstupiti od čiste vere pravoslavne. Ovaj znameniti jerarh upokojio se mirno 440. godine i predstao ka Gospodu.

5. Sv. tri device. Persijanke. U vreme cara Sapora ove tri device biše gonjene kao hrišćanke, i najzad noževima isečene. Iz njihovog groba izrastu tri smokve, koje su lečile od svake muke i bolesti.


Učeniče slavni slavnog učitelja,
O premudri Prokle, slugo Spasitelja,
Ti ukrepi veru, jeresi istrebi,
Zato crkva sveta slavopoji tebi,
I veliča crkva velikana svoga,
Koj’ proslavi sebe proslavivši Boga.
Kao vešt krmanoš ti crkvom upravi,
I čudesa vide, i Boga proslavi.
Vidovita duha, blagodatna uma,
Ti posluži Duhu kao glasna struna.
Naučen od Duha ti nauči cara,
Da prenese mošti Zlatnog Patrijar’a
S narodom i carem ti sagleda javno
Čudesa od mošti’ javljena preslavno.
Sad se za nas moli u besmrtnom Raju,
Da verni do kraja u veri istraju!

RASUĐIVANJE
Niko od smrtnih nije protumačio poslanice apostola Pavla sa većom ljubavlju i sa većom dubinom nego sv. Jovan Zlatoust. Da je sam sv. Pavle sebe tumačio, ne bi bolje protumačio. I gle, istorija nam kaže, da i jeste sam Pavle sebe tumačio kroz um i pero Zlatoustovo. Kad je sv. Prokl bio poslušnikom kod zlatoustog patrijarha, njegova služba beše da prijavljuje posetioce. Neki velmož bi oklevetan kod cara Arkadija, i car ga istera iz dvora. Taj velmož dođe da moli sv. Zlatousta za posredovanje kod cara u korist svoju. Prokl ga htede prijaviti patrijarhu, no pogledavši kroz otškrinuta vrata vide nekoga čoveka, gde stoji nadnet nad patrijarhom i nešto mu šapće u uši, dok patrijarh piše. I tako se to produžavaše do same zore. Prokl tada reče velmoži, da dođe drugo veče, i sam osta u čudu, ko beše očaj čovek kod patrijarha i kako mogaše neprijavljen ući u odaju patrijarhovu. Druge noći opet se desi to isto. I Prokl beše još u većem čudu. Treće noći opet se desi to isto. I Prokl beše u najvećem čudu. Pa kada ga Zlatoust upita, da li nije dolazio taj i taj velmož?, odgovori Prokl, da je već tri noći čekao da uđe, no da ga on nije smeo prijaviti zbog nekog stranog čoveka, postarijeg i ćelavog, koji je tri noći nešto šaptao patrijarhu na uši. Iznenađeni Zlatoust reče, da se on ne seća, da je iko poslednje tri noći ulazio kod njega. I kada upita poslušnika svoga, kakav izgledaše strani čovek, Prokl pokaza na ikonu sv. apostola Pavla, i reče, da beše isti takav. To beše, dakle, sam apostol Pavle, koji upravljaše umom i perom najvećega tumača svoga.

SOZERCANJE
Da sozercavam čudesno stvaranje sveta, i to:
1. kako se Bog Sveta Trojica savetovaše sa samim Sobom o stvaranju čoveka;
2. kako stvori Bog čoveka po obrazu Svome.

BESEDA
o vladanju shodno zvanju
Da se vladate dostojno svome zvanju,
u koje ste pozvani, sa svakim smirenjem,
krotošću i dugotrpljenjem. (Ef. 4, 1-2)
Da se ne gordite, da se ne gnevite, da ne malodušestvujete; jer je sve to nedostojno zvanja hrišćanskoga. A to je zvanje tako visoko i divno, da se teško čoveku od gordosti čuvati; teško se uzdržati iznad malodušnosti pri opasnostima i gubitcima. Protiv tri nezdrava stanja apostol ističe tri zdrava stanja, i to: protiv gordosti smirenje, protiv gnevljivosti – krotost, protiv malodušnosti – dugotrpljenje. Ove tri vrline, smirenje, krotost i dugotrpljenje ne izražavaju, rećiće se, u punoj meri visotu hrišćanskoga zvanja. No ništa u ovome svetu ne izražava potpuno visotu hrišćanskog zvanja. Dragocenost i bogatstvo toga zvanja ne može ni da se vidi ovde na zemlji, to je kao zatvoren sanduk, koga čovek nosi zatvorena po ovome svetu, a otvara i iznosi blaga iz njega u onome svetu. Visotu hrišćanskog zvanja mogao bi samo onaj da oceni ko bi se mogao uzdići do najviših nebesa i videti Hrista Gospoda u slavi, sa angelima i svetiteljima. Tu je pobednički skup svih bogougodnika sa zemlje, koji se udostojiše visoke, visoke počasti.
Gospode Isuse Hriste Bože naš, Tvoje ime najdraže nam je ime. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
3. decembra 2021.