NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

20. mart po julijanskom kalendaru

2. aprila

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Prepodobni mučenici Jovan i drugi. Prepodobni mučenici Jovan i drugi, iz obitelji svetog Save Osvećenog kod Jerusalima. Ovaj slavni manastir, posećivan i od svetog Save srpskog, i obdaren od nekoliko vladara srpskih, i dan-danas postoji. Više puta napadan je od divljih Arapa, pljačkan i pustošen, no Promišlju Božjom, uvek je obnavljan i do danas sačuvan. U vreme carovanja Konstantina i Irine bi napadnut od Arapa i opljačkan. Monasi ne hteše bežati, nego savetujući se sa svojim igumanom Tomom, rekoše: „Mi smo odbegli iz sveta u ovu pustinju radi ljubavi Hristove, sramota je sad da bežimo iz pustinje iz straha od ljudi. Ako budemo ubijeni ovde, bićemo ubijeni zbog naše ljubavi prema Hristu, zbog koga smo i došli ovde da živimo“. – I tako odlučivši, dočekaju nenaoružani oružane Arape, kao jaganjci vukove. Arapi neke od njih strelama umrtve, a neke zatvore u pećinu svetog Save, pa nalože vatru na ulazu, te ih dimom uguše. I tako mnogi od njih skončaju kao mučenici Hrista radi i presele se u carstvo Onoga koga su ljubili i radi čije su ljubavi izginuli. Česno postradaše pred Vaskrs 796. godine u vreme cara Konstantina i Irine i patrijarha jerusalimskog Ilije. No ubrzo postiže pravedna kazna divlje napadače. Vraćajući se svojim šatorima, oni se posvađaju i u uzajamnoj borbi svi izginu. To se dogodilo 796. godine.

2. Sveta mučenica Fotina. To je ona žena Samarjanka koja je imala tu retku sreću da razgovara sa samim Gopodom Hristom na Jakovljevom bunaru kod Sihema (Jn 4, 1-42). Poverovavši u Gospoda, ona je posle pošla da propoveda Njegovo Jevanđelje, sa svoja dva sina, Viktorom i Josijom, i sa pet sestara koje se zvahu: Anatolija, Fota, Fotida, Paraskeva i Kiriakija. Došli su bili u Kartagenu u Africi. No budu osuđeni i u Rim dovedeni, u vreme cara Nerona, i u tamnicu bačeni. Božjim Promislom, kći Neronova Domnina dođe u dodir sa svetom Fotinom, i od ove bude obraćena u veru Hristovu. Posle tamnovanja svi postradaše radi Hrista. Fotina, koja je na bunaru prvi put bila obasjana svetlošću istine, bude bačena u bunar, gde skonča, i ode u besmrtno carstvo Hristovo.


Ha bunaru Hrista srete Samarjanka žena.
I svetlošću samog Hrista beše prosvećena.
Pod Neronom život skonča u drugom bunaru.
I duh dade Hristu Bogu svome gospodaru.
Sinovi joj slavni behu, Viktor i Josija.
Obojicu sveta majka svetinjom prosija.
Pet sestara namučenih za Hristovo ime
C njom odoše na nebesa da nagradu prime.
O Fotino pokajnice, divna mučenice,
Kako sada večnim sjajem blista tvoje lice!
Nekad Spasa čak ni vodom nisi napojila,
Napokon si i krv svoju za Njega izlila.
Duša tvoja nekad mračna, dok bi Samarjanka,
Nadsunčanim zasja lučem kad posta Hrišćanka.
Sa strahom si u Siharu Hrista objavila,
Smrću si Ga usred Rima ti posvedočila,
Ljubav svaki strah ubija i junakom pravi,
Ljubav tebe, o Fotino, zanavek proslavi.
Neron može sagoreti i dva i tri Rima,
No ne može sagoreti dušu Hrišćanima.
Neron može polupati sudove od gline,
No nemade moć nikakvu nad duhom Fotine.
O besmrtna svetiteljko, sad pomozi nama,
Pred prestolom Hrista Spasa – tvojim molitvama.

RASUĐIVANJE
Ne kažnjava Bog grešnika zato što mu čini zadovoljstvo da uništi čoveka. Jer da mu to čini zadovoljstvo, On ne bi stvarao čoveka ni iz čega. Nego kažnjava grešnika iz više celishodnih domostrojnih razloga, od kojih su dva najočiglednija za nas: prvo, da bi ga kaznom popravio i na pravi put spasenja izveo, a drugo, da bi druge ustrašio da ne greše. Ovo isto misli sv. Isak kad kaže: „Pravedni mudrac je sličan Bogu, jer on kažnjava čoveka ne da bi mu se osvetio za greh nego, ili da ispravi čoveka, ili da druge ustraši.“ Neki obesni mladić, koji huljaše na Boga i na roditelje svoje, najedanput siđe s uma. Ceo grad, u kome življaše taj mladić, vide u tome kaznu Božju i ustraši se strahom Božjim. Mladića držahu vezana i zatvorena tri godine. A majka njegova plakaše gorko i moljaše se Bogu za sina. Jedne godine o Duhovima odvede majka svog ludog sina u manastir sv. Vasilija u Ostrogu. Posle molitava poludeli mladić ozdravi i dođe k sebi. Po tom se pokaja i posta uzorit čovek i pravi hrišćanin.

SOZERCANJE
Da sozercavam Gospoda Isusa na krstu raspeta n to:
1. kako teče krv iz Njegovnh ruku i kaplje na zemlju.
2. kako teče krv iz Njegovih nogu i sliva se na zemlju.
3. kako teče krv ispod Njegovog rebra i kaplje na zemlju.

BESEDA
o borbi Jagnjeta sa zverovima
Ovi će se pobiti s Jagnjetom i Jagnje će ih pobijediti,
jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima. (Otkr. 17. 14)
Ko govori ove čudne reči? Jovan Bogovidac. Ko je to Jagnje? Hristos Gospod. Ko je to gospodar nad gospodarima i car nad carevima? Hristos Gospod. S kim će se to On pobiti, i koga će pobediti? To je zver sedmoglava, i svi oni koji od te nečiste zveri primaju vlast, i čast, i bogatstvo.
Jagnje posred zverinja! No, ipak, vide sv. Jovan Jagnje kao pobedioca nad svima zverovima. Hristos posredi demona! Rekao bi progutaće Ga! Pa ipak, demoni ustrašeni viču k Njemu za milost i beže od Njega bezobzirno. Hristos među Svojim mučiteljima! Rekao bi: umrtviće Ga zauvek. Pa ipak, On vaskrsava i pobeđuje, a oni beže u strahu i ginu. Crkva Hristova međi neznabošcima! Rekao bi preplaviće je kao talasi maleno ostrvo! Pa ipak: naznabožačka carstva tonu i propadaju, a Crkva postoji, raste i napreduje. Vera Hristova posred oporih filosofa i teoretičara! Rekao bi: nadmudriće je i izbaciti iz sveta! Pa ipak, oni jedan drugog u laž ugone, i progone, a vera Hristova spasava ljude. Blagočešće među bogohulnicima i bogoodricateljima! Rekao bi: uprljaće je! Pa ipak oni se dave u svojoj prljavštini, a blagočešće nosi se u neuprljanoj čistoti. Krotost i plačevnost hrišćanska posred nasilnika i otmičara! Rekao bi: umreće od gladi! Pa ipak, ona živi i hodi sita, a nasilnici i otmičari propadaju od gladi. Jagnje posred zverinjaka! Pa ipak – Jagnje je pobedilac.
O Gospode krotki i dobri, Jagnje Božje preumilno, zapoj i nas Tvojom krotošću i dobrotom, te da i mi budemo učasnici Tvoje pobede! Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
2. aprila