NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

20. april po julijanskom kalendaru

3. maja 2016.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Prep. Teodor Trihina. Carigrađanin, i sin bogatih roditelja. Kao mladić ostavi roditelje svoje, i dom, i bogatstvo, i nastani se u jednom pustinjskom manastiru u Trakiji. Tu sebe preda najtežim podvizima. Spavao je na kamenju – da bi samo manje sna imao – išao je vazda gologlav, i odevao se u jednu haljinu od kostreti, zbog čega je i prozvan Trihin ili Kostret. Zbog svog velikog samomučenja radi spasenja duše Bog ga obdari velikim darom čudotvorstva i za života i po smrti. Mirno je skončao oko 400. god. Telo mu se pokazalo mirotočivim.

2. Prep. Anastasije Sinajski. Iguman gore Sinajske. Najpre dugo bio monah pod slavnim igumanom Jovanom Lestvičnikom, a po smrti ovoga i sam postane igumanom. Pored toga što je bio veliki podvižnik, on je bio i krasnorečiv spisatelj života svetiteljskih kao i drugih poučnih spisa. Vodio je žestoku borbu protiv jeretika tako zvani akefalita (bezglavnika), koji su poricali IV Vaselj. Sabor u Halkidonu. Skončao u dubokoj starosti 685. god. i otišao ka Gospodu, kome je verno poslužio.

3. Blaženi Anastasije Sinait. Patrijarh Antiohijski. Kao monah Sinajske gore bude izabran za patrijarha Antiohijskog u vreme cara Justinijana. Na taj položaj uzdigla ga je njegova dobrodetelj, čistota života, velika duhovna učenost i tvrda vera. No car Justinijan pade u jeres doketsku, protiv koje oštro ustajahu patrijarh Carigradski Evtihije i ovaj blaženi Anastasije. Car progna Evtihija, i htede prognati i Anastasija, no ne može naći ovome nikakve zamerke u životu. Kada pak Justinijan umre, pokajavši se prethodno i povrativši Evtihija na presto, tada Justin, naslednik njegov, uspe da progna Anastasija na osnovu nekakvih kleveta. Provede Anastasije 23 godine u progonstvu, i ponovo bi vraćen na presto Antiohijski za vreme cara Mavrikija. Još 6 godina upravljaše crkvom Božjom i skonča zemno putovanje svoje 599. god.

4. Blaženi Grigorije patrijarh Antiohijski. Jermenin po narodnosti. Bi iguman manastira Farana, pod gorom Sinajskom; pa kada blaženi Anastasije bi prognan s prestola, on bi i preko svoje volje postavljen za patrijarha Antiohijskog. O njemu piše i blaženi Sofronije patrijarh u svome Limonaru vrlo pohvalno. Grigorije se odlikovaše naročito prevelikim milosrđem, osobito prema grešnicima. Upokojio se u Gospodu 593. godine.

5. Sv. apostol Zakhej. Bio najpre carinik i grešnik. Pa kada ga Gospod vide u Jerihonu na drvetu (Lk. 19, 1 -9), uđe u dom njegov, što privede Zakheja pokajanju. Docnije Zakhej sledovaše apostolu Petru, koji ga postavi za episkopa u Kesariji Palestinskoj, gde je verno služio Jevanđelju i mirno skončao.

6. Prep. Atanasije Meteorit. Rođen 1310. god. Podvizavao se u Sv. Gori. Osnovao znameniti manastir Meteor u Tesaliji. Imao veliki dar prozorljivosti i čudotvorstva.


Anastasije, otac bogonosni,
Trud na se primi molitven’ i posni,
Podvige drža duge i istrajne,
Sve dokle duhom ne upozna tajne.
Tad usta svoja otvori medena:
– Hristos je, reče, spasenija stena.
Ne reci ludo: On je davno bio,
Gde je On sada, da bi mi zborio? –
Evangelije, Njegov zavet sveti,
Ko bi se mog’o njemu odupreti?
Ono ti zbori mesto samog Hrista,
Ta to su usta Njegova prečista!
Ti opet zboriš: da Ga vidim želim! –
Pogledaj umom i srcem svecelim
U Pričest svetu, od vina i hleba,
Tu je On telom, šta ti drugo treba?
Pokaj se, brate, pokaj grehe svoje,
Hiljadu smrti oko tebe stoje!
Pred duhovnikom grehe ispovedi,
Krv potom pij Mu i telo Mu jedi.
Pokaj se samo. Počneš li s kajanjem
Živećeš pravdom i svetlim nadanjem.
Pokaj se, brate, pokaj grehe svoje,
Hiljadu smrti oko tebe stoje.

RASUĐIVANJE
Sveti Anastasije Sinajski uči: „svakome hrišćaninu daje se od Boga angel da ga čuva celoga života (osim ako ga neko zlim delima ne progna). No kao što dim progoni pčele, i zli smrad golubove, tako i čuvara života našega, angela, udaljuju od nas gresi naši: pijanstvo, bluđenje, gnev i ostalo… Svakog vernog čoveka angel nastavlja svakom dobrom delu, dok demoni upinju se da sablazne verne i liše ih carstva nebeskog…“ Da su angeli blizu ljudi i da se staraju za ljude, o tome svedoči celo Sveto Pismo, a naročito Novi Zavet. Osim toga postoje u Pravoslavnoj Crkvi bezbrojna predanja svetih ljudi i žena, koja svedoče ovo što sveti Anastasije tvrdi na ime: da svakoga od nas u ovom životu prati blagi i moćni vesnik Božji, vojnik Cara nebeskog, angel svetlosti. Ko, osim luda, odgoni dobrog prijatelja od sebe? Vaistinu, samo ludaci i krajnje neznalice, odgone grehovima svojim svoje najbolje prijatelje, svoje angele hranitelje.

SOZERCANJE
Da sozercavam vaskrslog Gospoda Isusa, i to:
1. kako se On kao svemoćni Pobedilac smrti ne sveti Svojim neprijateljima, koji Ga namučiše i raspeše, nego ostavljajući ih samim sebi podržava Svoje ustrašene prijatelje;
2. kako On i danas, kao i u sva vremena, nezlobiv i krotak, ne žuri na osvetu nevernima nego žuri na pomoć vernima.

BESEDA
o jednom i jedinom temelju spasenja
Temelja drugoga niko ne može postaviti
osim onoga koji je postavljen, koji je
Isus Hristos. (I Kor. 3, 11)
Jevreji kažu: temelj je Mojsej. Muhamedanci kažu: temelj je Muhamed. Kratkovidi prirodnjaci kažu: temelj je priroda. A mi pitamo: da li Mojsej vaskrse iz groba? I da li se Muhamed vaznese u nebo? I da li priroda daje Duha Svetoga Utešitelja? Mojsej ne vaskrse; Muhamed se ne vaznese u nebo; a priroda ne samo ne daje ljudima Duha Svetoga Utešitelja nego diše mržnjom protiv čoveka, i reži na njega, i pokazuje nokte. Ne može biti temelj svetu onaj ko je u grehu začet, ko je sam činio grehe; ko je lutao i tražio saveta u žena; ko je tuđom silom činio neka dela; ko je u grobu istruhnuo, i čije ime dovodi ljude u dvoumicu odnosno puta, istine i života. A Muhamed i Mojsej u grehu su začeti, grehe su činili, tražili su saveta u žena, tuđom silom činili su dela, u grobu su istruhnuli, i njihovo ime dovodi ljude u dvoumicu odnosno puta, istine i života.
Zato se, braćo, nemamo kud obzirati po istoriji i tražiti drugi neki temelj osim Gospoda Isusa Hrista, koji je začet bez greha, koji ne učini ni jednoga greha; koji ne lutaše i ne iskaše saveta ni u koga; koji je Svojom sopstvenom silom činio moćna dela; koji nije istruhnuo u grobu, i čije ime ne dovodi ljude u dvoumicu odnosno puta, istine i života.
Ne kaže apostol da je Hristos postavio neki temelj, nego da je On sam Sobom taj postavljeni temelj. On je sva pravda, zato je On i temelj svake pravde. On je sva istina, zato je On i temelj svake istine. On je sva mudrost, zato je On i temelj svake mudrosti. On je sva sila, zato je On i temelj svake sile. On je sve dobro, zato je On i temelj svakog dobra. On je sav život, zato je On i temelj života u oba sveta, u ovome i u onome. Gospode vaskrsli, Ti si temelj spasenja našeg i života večnog. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
3. maja 2016.