NASLOVNA »

Loading Prolog
  • Ovaj Prolog je prošao.

16. avgust po julijanskom kalendaru

Date 29. avgusta
|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Nerukotvorena ikona Gospoda Isusa Hrista. U ono vreme kada Gospod naš propovedaše Jevanđelje i isceljivaše svaku bolest i svaki nedug na ljudima, beše u gradu Edesi, na obali Eufrata reke, knez neki Avgar, sav prokažen gubom. On ču za Hrista, Iscelitelja od svake muke i bolesti, pa posla nekog živopisca Ananiju u Palestinu s pismom Hristu, u kome Avgar moljaše Gospoda da dođe u Edesu i da ga isceli od gube. U slučaju da Gospod ne mogadne doći, naredi knez Ananiji da živopiše lik Njegov i donese, verujući da će mu taj lik povratiti zdravlje. Gospod odgovori, da ne može doći, jer se približavaše vreme Njegovog stradanja – uze ubrus, ubrisa Svoje lice, i na ubrusu upisa se savršeno prečisti lik Njegov. Taj ubrus predade Gospod Ananiji s porukom, da će se knez od njega isceliti, ali ne sasvim, zbog čega će On njemu docnije poslati poslanika, koji će zbrisati i ostatak bolesti njegove. Primivši ubrus knez Avgar ga celiva, i guba spade sa svega njegova tela, no ostade malo od nje na licu njegovom. Docnije apostol Tadej propovedajući Jevanđelje dođe Avgaru, isceli ga potajno i krsti ga. Tada knez polupa idole, koji stajahu pred kapijom grada, i nad kapijom stavi onaj ubrus s likom Hristovim, nalepljen na drvo, uokviren u zlatan ram i okićen biserom. Još napisa knez ispod ikone na kapiji: „Hriste Bože, niko se neće postideti, ko se u Tebe nada“. Docnije, jedan od praunuka Avgarovih obnovi idolopoklonstvo. I episkop toga grada dođe noću i zazida onu ikonu nad kapijom. Vekovi su od tada prošli. U vreme cara Justinijana napade Persijski car Hozroj na Edesu, i grad beše u velikoj teskobi. Desi se tada da episkop Edeski Evlavije imade viđenje Presvete Bogorodice, koja mu objavi tajnu o zazidanoj i zaboravljenoj ikoni. Ikona bi pronađena, i silom njenom vojska Persijska pobeđena.

2. Sv. muč. Diomid. Lekar iz Tarsa, od znamenita roda. Lečeći narod učio ga veri Hristovoj. Car Dioklecijan naredi te mu glavu odsekoše u Nikeji 298. god. Oni koji mu odsekoše glavu i doneše caru oslepiše, a kada glavu vratiše k telu i pomoliše se, ozdraviše.

3. Prep Joakim Osogovski. Podvizavao se u drugoj polovini XI veka u planini Osogovskoj na mestu zvanom Sarandopor, u jednoj pećini. Na tome mestu docnije podigne crkvu jedan drugi podvižnik, Teodor sa Ovčeg Polja, kome se na snu javio sv. Joakim. Mnoga čudesa kroz vekove događala su se od moštiju prep. Joakima, a i danas događaju.

4. Sv. muč. Stamat. Seljak, rodom od Volosa u Tesaliji. Kada neki nečovečni aga skupljaše od naroda carske danke, i veoma zlostavljaše narod, pođe Stamat s nekoliko drugova u Carigrad, da se tamo žale veziru. No svojim oštrim optužbama age Stamat se zameri velikašima sultanovim, i ovi ga uhapse. Najpre ga htedoše laskanjem poturčiti obećavajući mu bogatstvo, slavu i čest. Na to mučenik uzviknu: „moje bogatstvo, slava i čest, to je Hristos moj!“ Tada ga Turci mučiše i najzad pred Svetom Sofijom posekoše 1680. god. Tako se ovaj vojnik Hristov uvenča vencem mučeničkim.


Bože blagi, koji tajne javljaš,
Divne tajne, nikad neslućene,
Ti objavi nekad kraj jezera
Da će mnogi neznabožni ljudi
Od istoka širom do zapada
Za trpezu sesti sa Avramom
A neverni sinovi Jevrejski
Izgnati se u najkrajnju tamu
A zbog srca svog okoreloga.
Tajnu reče, i tajna se steče:
Jevreji Ti u lice gledahu,
Iza leđa smrt Ti gotovljahu.
A knez Avgar iz dalekih strana,
Gubav telom, prokažen i dušom
Od lažljive vere neznabožne,
Ču za Tebe od usta do usta,
Ču za Tvoje reči i čudesa
Ču za Tebe i verova u Te
Sliku vide Tvog prečistog lica
Sa suzama sliku Ti poljubi
Zdrav postade i telom i dušom
Duša mu se u Raj uselila
S Avramom se večno veselila.

RASUĐIVANJE
Pravoslavna crkva nadmašuje sve ostale hrišćanske grupe bogatstvom svoga Predanja. Protestanti žele da se drže samo Svetoga Pisma. No ni Sveto pismo ne može se protumačiti bez Predanja. Sam apostol Pavle zapoveda: braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste riječju ili iz poslanice naše (II Sol. 2, 15). Predanje o knezu Avgaru nesumnjivo je apostolsko predanje, mada ga apostoli ne pominju u svojim spisima. Apostol Tadej uopšte nije ništa napisao, te prema protestantskom mišljenju on ništa nije ni govorio, niti vernima predao. Po čemu je on onda bio apostol Hristov? Predanje o knezu Avgaru spominje sv. Jovan Damaskin u svojoj odbrani ikonopoštovanja. Kako je divno i dirljivo pismo Avgarevo Hristu. Pošto mu je prethodno napisao, da je čuo o čudesnoj moći Njegovoj da bolne isceljuje i pošto ga je umolio da dođe i njega isceli Avgardalje piše: „čujem još i ovo, da Jevreji Tebe mrze, i da Ti spremaju neko zlo. Ja imam grad, nevelik ali krasan i obilan svakog dobra: dođi k meni, i živi sa mnom u mome gradu, koji nam je obojici dovoljan za svaku potrebu“. Tako je pisao jedan neznabožački knez, dok su knezovi Jerusalimski spremali smrt Gospodu Čovekoljubcu.

SOZERCANJE
Da sozercavam čudesnu Božju pomoć Jonatanu sinu Saulovom (I Sam. 13 – 14), i to:
1. kako Filistejci ustaše na Jevreje, i beše vojska Filistejska kao pijesak na brijegu morskom.
2. kako Jonatan sa svojim momkom napade Filistejce, uzdajući se u Boga, i kako ih zbuni i pobedi;
3. kako i mi treba da poznamo istinitost reči Jonatanovih: Gospodu ne smeta izbaviti s množinom ili s malinom.

BESEDA
o božanskom izdanku iz korena Jesejeva
Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejeva
i izdanak iz korijena njegova izniknuće. (Isa. 11, 1)
Kod ovakvih jasnih proročanstava o Hristu Gospodu, zašto Jevreji ne poverovaše u Njega kao Mesiju? Zbog bezumne gordosti svoje, i zbog bezumnih zločina svojih nad svetim i pravednim ljudima. Ko je ta šibljika iz stabla Jesejeva drugi do Gospod Hristos? Jesej je bio otac Davida cara, a iz kolena Davidova očekivao se Mesija. Iz kolena Davidova On se javio, i iz Vitlejema grada Davidova. Šibljika iz stabla Jesejeva označava telesno proishođenje Gospoda od Deve Marije, potomkinje Jesejeve i Davidove, a izdanak iz korena njegova – Jesejeva – označava u Njemu projavljenu onu pravdu, koja je od mnogih careva iz doma Davidova bila pogažena. Pogažena pravda je kao osušen panj. No iz korena takvog panja ponekad nikne zelen izdanak. Takav samonikli izdanak biće i Gospod Isus. Po materi On će biti iz kolena Davidova, no po božanskom Začeću Svome On će biti od Duha svetoga. U večnosti od Oca bez matere, u vremenu od Matere bez oca. U večnosti ideja očovečenja, stajala je pod pokrivalom Božanstva; u vremenu Božanstvo Njegovo pak stajalo je pod pokrivalom čovečanstva. Pilat je uzalud gledao u tu šibljiku iz stabla Jesejeva i uzviknuo je: gle, čoveka! kao kad bi neko video žicu sprovodnicu električne sile među mnogim običnim žicama, i uzviknuo: gle, žice! Niti ovaj poznaje električnu silu u žici, niti je onaj poznao Boga u čoveku.
O Gospode Isuse, Bogočoveče čovekoljubivi, učini nas Bogoljubivim, i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
29. avgusta