NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

14. avgust po julijanskom kalendaru

27. avgusta 2020.

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sv. prorok Mihej II. Iz plemena Judina, a iz sela Morisi, zbog čega se nazivao Morisićanin. Savremenik proroka Isaije, Amosa i Osije, i careva Judejskih Joatama, Ahaza i Jezekije. Izobličavao je poroke naroda svoga, izobličavao i lažne proroke, koji prorokovahu za vino i za silovito piće. Predskazao je propast Samarije. Predskazao je i propast Jerusalima, koja će doći za to što poglavari njegovi uzimaju mito, sveštenici uče za platu, a proroci njegovi gataju za novce. Zato će se zbog vas Sion preorati kao njiva, i Jerusalim će postati gomila. No od svih njegovih proročanstava najvažnije je proročanstvo o Mesiji, naročito o mestu rođenja Njegova. On je Vitlejem imenovao mestom rođenja Mesije, kojemu su ishodi od početka, od vječnih vremena. Ne zna se tačno, da li je i ovaj prorok bio ubijen od Jevreja ili je umro mirnom smrću (v. Jerem. 26, 18 – 19). No zna se, da je bio sahranjen u svome selu, i da su mu mošti pronađene, zajedno sa moštima proroka Avakuma, u vreme cara Teodosija Velikog prema nekom tajanstvenom otkrovenju, koje je imao Elevteropoljski episkop Zevin.

2. Svešt. muč. Markel ep. Apamejski. Rođen na Kipru od bogatih i znamenitih roditelja. Bio visoko obrazovan, stupao je u brak i imao dece. Kada mu žena umre, on se povuče u monaški život u Siriju ostavivši svoju decu Proviđenju. Pročuo se beše zbog milosrdnosti, krotosti i učenosti duhovne, zbog čega ga Apamejci izabraše za svog episkopa. Kao episkop revnosno se trudio na obraćanju neznabožaca u veru hrišćansku. Kada izgori neki hram idolopoklonički, idolopoklonici uhvate Markela i tobož kao prouzrokovača toga požara, sažežu na ognju, okolo 389. god. Poučno je iz života sv. Markela naročito još i to, što se kod njega spominje sveštanje vode i upotreba osveštane vode.


Mihej Božji prorok Duhom božjim gori,
I kaznu proriče i spasenje zbori:
– Čujte poglavari doma Jakovljeva,
Kada oganj bukne, ne spase se pleva.
Vi dobro mrzite, a zlo, zlo volite,
Vi Božiji narod bezdušno globite,
Ostaviste zakon i proroke stare,
Ne slušate Boga, slušate gatare!
Al’ će doći beda, muka i ridanje,
Zaludno, i pozno, k nebu vapijanje,
Samarija biće gumno Asiraca
Jerusalim gumno besnih Haldejaca.
A ti Vitlejeme Efrato maleni,
Ma da si najmanji, najmilij’ si meni
Iz tebe ć’ izaći Vožd koji nam treba
Proishod je njegov iz dubina neba,
Iz ljubavi žarke On će doći rado
Svojim moćnim žezlom pašće svoje stado.
Vlast Njegova stiće do sviju krajeva
Zemlja će mu s nebom miloštu da peva
I mir će cariti, On će taj mir biti,
On će rod čovečji Sobom proslaviti. –

RASUĐIVANJE
Čuvaj se kletve roditeljske, jer je strašna kletva roditeljska. Ceni i traži blagoslov roditeljski, jer će te on pratiti kroz ceo život. Premudri Sirah govori: blagoslov očev utvrđuje dom dece, a kletva materina iskorenjuje do osnova (Sir. 3, 9). Prokletstvo, kojim prokle Noje potomstvo Hamovo, i do dan danas prati nesretne Hamovce. A sinovima Jakovljevim onako je i bilo u životu, kako ih je otac blagoslovio. Sv. Sergije kao mladić moljaše svoje roditelje za blagoslov da se zamonaši. No roditelji stari moljahu sina da počeka i potrudi se oko njih do njihove smrti, pa posle neka se monaši. Sergije posluša roditelje svoje, i bi blagosloven do smrti. Episkop Hermogen priča slučaj, kako je jedan sin zlostavljao ženu svoju. Kada ga majka s plačem poče koreti zbog toga, sin se baci na majku, izbi je, i glavu joj razbi o duvar. Očajna majka uzviknu: „Gospode, neka bude sin moj proklet, i da nema ni moga ni Tvoga blagoslova!“ Toga istog dana sin počne drhtati celim telom, i punih 13 godina proživi u toj drhtavici ne mogući sam ni kašiku k ustima svojim prineti. Posle 13 godina on se ispovedi i pričesti, od čega mu bude nešto lakše, i ubrzo za tim skonča.

SOZERCANJE
Da sozercavam čudesnu pomoć Božju Saulu u ratu s Amoncima (I Sam. 11), i to:
1. kako silan Nas, vođ Amonaca, prećaše iskopati desno oko svima Izrailjcima;
2. kako narod Izrailjski plakaše pred Gospodom;
3. kako Saul i Samuilo razbiše Amonce s Božjom pomoći, jer Duh Božji beše na Saulu i Samuilu.

BESEDA
o prorečenoj svetlosti u tami
Narod koji hodi u tami vidjeće vidjelo
veliko, i onima koji sjede u zemlji
smrtne sjeni zasvijetliće vidjelo. (Isa. 9, 2)
Tamo gde je najtamnije, proriče prorok, tamo će se pojaviti svetlonosni Mesija. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova smatrale su se najtamnijim zemljama. Tamo su neznabošci bili izmešani s Jevrejima; jaram spoljašnjeg i unutrašnjeg ropstva najteži; tama neznabožačka i tama farisejska pokrivale su ljude senkom smrti. Svetlost nebeska zasijala je prvo u Vitlejemu – Hristos Gospod tu se rodio. Tu Svetlost sagledali su izdaleka istočni zvezdari a izbliza pastiri Vitlejemski. No tu Svetlost proterao je iz Vitlejema Irod krvavim mačem. I Svetlost se udaljila u Misir. Po tom se Svetlost zasijala u punom blesku u ovoj zemlji tame i senke smrtne, u zemlji Zavulonovoj i Neftalimovoj. U toj zemlji življahu kraj jezera ribari, koje Gospod izabra za učenike Svoje. U toj zemlji je i Gora Blaženstva, sa koje Gospod objavi prvu veliku propoved Svoju o blaženima. Tu je i Kana Galilejska, gde Gospod učini prvo Svoje čudo. Tu poče On delo spasenja ljudskog, moćnom rečju i moćnim delima. Ljudi videše veliku Svetlost i udiviše se. Mnogi se i sablazniše o Gospoda, i mnogi Mu se narugaše. Ali Ga ti tamni ljudi ne ubiše. Beše jedna tamnija tačka u zemlji Jevrejskoj, koja diže ruku na Tvorca i ubi ga. To je ona ista tačka, odakle Irod na 33 godine pre toga podiže krvavi mač svoj, da u krvi ugasi veliku Svetlost. To je Jerusalim. Od svih tama Jerusalimska tama beše najcrnja. Možda baš za to najcrnja, što imenovaše sebe svetlošću.
O Gospode, Svetlosti naša velika, prevelika, obasjaj nas svetlošću Svojom u ovom kratkom veku, i primi nas po smrti u Svetlost Tvoju slavnu i besmrtnu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
27. avgusta 2020.